Ly7 CVL kho tai lieu vat ly

3 22 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

Phòng GD –ĐT QUẬN PHÚ NHUẬN Trường THCS CHÂU VĂN LIÊM Họ tên: …………………………… Lớp :………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Mơn :VẬT LÝ Thời gianlàm : 45 phút Năm học : 2014 – 2015 Mật mã STT Chữ kí GT  Điểm Lời Phê giáo viên Mật mã STT Chữ kí GK Câu 1: (2đ) a) Tần số dao động gì? b) Biên độ dao động gì? Câu : (2đ) Hãy phát biểu định luật phản xạ ánh sáng +Có tia sáng tới đến gương phẳng(xy), biết góc hợp tia tới tia phản xạ 60o Cho biết góc tới góc phản xạ bao nhiêu, sao? Câu 3: (2đ) – Nguồn âm có chung đặc điểm gì? -Áp dụng: Một vật A dao động phát âm có tần số 50Hz vật B dao đông phát âm có tần số 60Hz a) Vật dao động nhanh hơn? Vật phát âm thấp hơn? Học sinh không ghi vào phần này, phần bị cắt phách b) Hỏi giây vật A thực dao động? Câu 4(2đ) Cho gương phẳng xy tia tới SI hợp với gương góc 300 Chứng minh tia phản xạ tia tới hợp với nhau.một góc 120o ( Học sinh Vẽ hình ) Câu 5(1đ) Một người đứng cách vách đá 10m hét to tiếng Người không nghe rõ tiếng vang âm minh phat Tại sao? Biết tơc độ truyền âm khơng khí 340m/s Câu 6(1đ) Cho hai điểm sáng S1 S2 trước gương phẳng hình vẽ: a) Vẽ ảnh hai điểm sáng S1 S2 b) Vẽ vị tri đặt mắt để nhìn thấy ảnh S1 Lưu ý Học sinh vẽ hình vẽ sẳn S2 S1 PHÒNG GD&ĐT QUẬN PHÚ NHUẬN TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM KIỂM TRA HỌC KÌ I/ NH 2014- 2015 MƠN: VẬT LÝ lớp ĐÁP ÁN Cấu : a) 1đ b) 1đ Câu 2:+ Phát biểu ( 1đ ) + i +i/ = 60o Mà i = i/ => i = 30o ; i/ = 30o ( 1đ ) Câu 3: + Nguồn âm phải dao động ( 0,5 ) a) - Vật B dao động nhanh ( 0.5 ) - Vật A phát âm thấp( trầm ) ( 0,5 ) b) Vật A thực 50 dđ Câu 4: - Vẽ hình ( 0,5 ) ( 1đ ) - Tính I’ = 60o ( 0,75đ ) - I = I’ => I + I’ = 120o ( 0,25đ ) Câu : Cách Không nghe được, vì: - Thời gian âm truyền t = S / v = 10 /340 =1/34(s) < 1/15(s) Cách Khơng nghe được, vì:: S = v.t = …… = 11,3 m khoảng cách ngắn để nghe tiêng vang Câu : a) Vẽ ảnh ( 0,5đ ) b) Vẽ vi trí ( vùng ) đặt mắt ( 0,5 ) LƯU Ý : + Thiếu dấu mũi tên 0,25đ + Khoảng cách từ S, S/ đến gương không – 0,25đ + Khơng vng góc – 0,25đ Giáo viên chịu trách nhiệm soạn đề đáp án: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG ... vì:: S = v.t = …… = 11,3 m kho ng cách ngắn để nghe tiêng vang Câu : a) Vẽ ảnh ( 0,5đ ) b) Vẽ vi trí ( vùng ) đặt mắt ( 0,5 ) LƯU Ý : + Thiếu dấu mũi tên 0,25đ + Kho ng cách từ S, S/ đến gương
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly7 CVL kho tai lieu vat ly , Ly7 CVL kho tai lieu vat ly