Ly7 CK kho tai lieu vat ly

4 35 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

Trường THCS Cầu Kiệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-MÔN: LÝ-LỚP Họ, tên:……………… Ngày kiểm tra /12/2014 Lớp:……Số mật mã:……….Số thứ tự:…… Thời gian:45 phút (không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm tờ đề thi này) ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ Câu (2,5đ) : a/ Phát biểu Định luật truyền thẳng ánh sáng ? ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… b/ Nguyệt thực ? Nêu vị trí mặt trời, mặt trăng, trái đất xảy nguyệt thực ? ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Câu : (1.5đ) a) Âm truyền môi trường nào, không truyền môi trường nào? ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… b)Tiếng sét tia chớp tạo lúc ,nhưng ta thường thấy tia chớp trước nghe tiếng sấm.Giải thích sao? Nếu người nghe tiếng sấm sau nhìn thấy tia chớp 4s, em cho biết tia sét xuất cách người bao xa ? ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Câu (2đ) a) Khi âm phát trầm ? Khi âm nghe to ? ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… b/ Trong 30 giây, vật A thực 1800 dao động Trong phút, vật B thực 4800 dao động -Tính tần số dao động vật A, vật B ? -Vật phát âm bổng ? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… HỌC SINH KHÔNG VIẾT VÀO KHUNG NÀY (Đây phần phách bị cắt đi) …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Câu : (1.5 điểm) a) Lần lượt đặt bút trước gương cầu lồi gương phẳng với khoảng cách Cho biết ảnh bút qua gương có tính chất giống , khác ? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… b) Nêu ứng dụng gương cầu lồi đời sống ? …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Câu 5: (2.5 điểm) Cho điểm sáng M N đặt trước gương phẳng hình vẽ a -.Vẽ ảnh M’ , N’ điểm M , N tạo gương phẳng theo tính chất ảnh ( hình ) b- Từ điểm A (hình ) vẽ tia tới AI AK đến mép gương vẽ tia phản xạ IR KL tương ứng b - Xác định vùng nhìn thấy ảnh A’ điểm A( Gạch chéo vùng đó) M N .A HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 – 2015 MƠN VẬT LÍ LỚP Câu : (2,5 điểm) - Phát biểu ĐL SGK (1đ) - Giải thích ht nguyệt thực SGK (1đ), nêu vị trí (0.5đ) Câu : (1.5 điểm) a/ Nêu mơi trường âm truyền được: rắn, lỏng khí không truyền : chân không ( 0,5đ ) b/ Vận tốc AS (300000km/s) lớn nhiều so với vận tốc âm (340m/s) (0.5đ) K hoảng cách từ nơi có tia sét đến người : 340.4 =1360 m (0.5đ) Câu 3: (2 điểm) a/ Âm phát trầm tần số dao động nhỏ Âm nghe to biên độ dao động nguồn âm lớn b/ Tần số vật A : 1800: 30 = 60 Hz ( 0,5đ) ( 0,5đ) (0,25đ) Tần số vật B : 4800 : 120 =40 Hz (0,5đ) Vật A phát âm bổng (0.25đ) Câu 4: (1.5đ) a/ - Giống : ảnh ảo,ở sau gương (0.5đ) - Khác nhau: ảnh vật gc lồi nhỏ vật, ảnh vật gp vật (0.5đ ) b/ Nêu ứng dụng ( 0,5đ ) Câu : (2,5 điểm) - Vẽ ảnh M’,N’ - Vẽ tia tới (0,5đ), tia phản xạ (0.5đ) Gạch vùng nhìn thấy ảnh ( 1đ) (0,5đ ) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I _ NĂM HỌC 2014-2015 MÔN VẬT LÝ Tên chủ đề CHƯƠNG I :QUANG HỌC -Định luật truyền thẳng ánh sáng Nhận biết Thông hiểu -Biểu diễn tia phản xạ, tia tới -So sánh đặc điểm ảnh tạo gương phẳng gương cầu lồi -Ứng dụng gương cầu lồi 1.5 15% -Ảnh vật tạo gương phẳng -Độ to âm -Môi trường truyền âm Cấp độ cao - Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng -Thế tượng nguyệt thực - Định luật phản xạ ánh sáng -Gương cầu lồi Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: CHƯƠNG II: ÂM HỌC -Độ cao âm Vận dụng Cấp độ thấp 2.5 25% -Mối liên hệ độ cao âm phát tần số -Mối liên hệ độ to âm biên độ dao động -Biết môi trường truyền âm không truyền âm Số câu: Số điểm: 1.5 Tỉ lệ: 15% Tổng số câu Tổng số điểm (Tỉlệ) 4câu 4đ (40%) -Vẽ ảnh điểm -Xác định vùng nhìn thấy ảnh điểm 2.5 25% - Giải thích ánh sáng truyền nhanh so với khơng khí nên tiếng sấm truyền chậm tia chớp Vận dụng tính khoảng cách từ nơi người đứng đến chỗ có tia sét 1 10% câu 2.5đ (25%) Tổng:7 6.5 65% - Vận dụng tính tần số dao động để biết vật phát âm cao hơn, thấp 1 10% câu 3.5đ (35%) Tổng:4 2.5 25% 11 câu 10đ (100%) ... …………………………………………………………………………………………………………………… Câu : (1.5 điểm) a) Lần lượt đặt bút trước gương cầu lồi gương phẳng với kho ng cách Cho biết ảnh bút qua gương có tính chất giống , khác ? ……………………………………………………………………………………………………………………... Giải thích ánh sáng truyền nhanh so với khơng khí nên tiếng sấm truyền chậm tia chớp Vận dụng tính kho ng cách từ nơi người đứng đến chỗ có tia sét 1 10% câu 2.5đ (25%) Tổng:7 6.5 65% - Vận dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly7 CK kho tai lieu vat ly , Ly7 CK kho tai lieu vat ly