Ly6 VU kho tai lieu vat ly

4 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG TH, THCS, THPT VIỆT ÚC KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2014-2015 MÔN VẬT LÝ - LỚP Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2,0 điểm) Đổi đơn vị: a) 1,2 m = …………… cm b) 500 dm3 = …………… m3 c) 4,3 lít = …………… dm3 d) 1500 g = …………… kg Câu 2: (2,0 điểm) a Thế hai lực cân bằng? b Treo nặng vào lò xo (như hình vẽ) Hãy nêu tên hai lực cân tác dụng vào nặng nặng đứng yên Cho biết phương, chiều lực đó? Câu 3: (1,0 điểm) a Khối lượng riêng chất gì? b Nói khối lượng riêng sắt 7800 kg/m3, điều có ý nghĩa gì? Câu 4: (1,0 điểm) Nêu cách xác định khối lượng riêng viên sỏi Câu 5: (1,0 điểm) Vì nói lò xo vật đàn hồi? Nêu đặc điểm lực đàn hồi? Câu 6: (1,0 điểm) a Nêu tác dụng mặt phẳng nghiêng? b Nêu ví dụ đời sống có sử dụng mặt phẳng nghiêng máy đơn giản? Câu : (2,0 điểm) Một vật có khối lượng 540 g thể tích 0,0002 m3 a Tính trọng lượng vật? b Tính khối lượng riêng chất làm nên vật? c Nếu treo vật vào lực kế lực kế giá trị bao nhiêu? Hết - ĐÁP ÁN VẬT LÝ K6 ĐỀ 1-HK1 2014-2015 Câu Câu a) 1,2 m = 120 cm Nội dung trả lời c) 4,3 lít = 4,3 dm b) 500 dm3 = 0,5 m3 d) 1500 g = 1,5 kg Mỗi ý đúng: 0,5 điểm a) Hai lực cân hai lực tác dụng vào vật, mạnh Câu nhau, phương, ngược chiều ( 1,0 điểm) b) - Lực đàn hồi trọng lực (0,5 điểm) - Lực đàn hồi có phương thẳng đứng, chiều từ lên (0,25 điểm) - Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ xuống (0,25 điểm) Lưu ý: Câu a HS phải nói đủ đặc điểm tính điểm Câu a) Khối lượng riêng chất khối lượng đơn vị thể tích ( 1m3 ) chất (0,5 điểm) Điểm 2,0 2,0 1,0 b)Nói khối lượng riêng sắt 7800 kg/m 3, điều có nghĩa m3 sắt có khối lượng 7800 kg - Dùng cân để đo khối lượng m sỏi Câu (0,5 điểm) (0,25 điểm) - Dùng bình chia độ để đo thể tích V sỏi (0,25 điểm) - Xác định KLR sỏi : D = m : V (0,5 điểm) - Lò xo vật đàn hồi sau nén kéo dãn lò xo cách vừa Câu 1,0 1,0 phải, bng chiều dài trở lại chiều dài tự nhiên (0,5 điểm) - Đặc điểm lực đàn hồi: Độ biến dạng lớn lực đàn hồi Câu lớn (0,5 điểm) - Mặt phẳng nghiêng kéo (đẩy) vật lên với lực kéo nhỏ trọng lượng vật - HS nêu ví dụ Câu 1,0 (0,5 điểm) (0,5 điểm) Tóm tắt đề (0,25 điểm) a Trọng lượng nặng: P = 10.m = 10 0,54 = 5,4 (N) (0,5 điểm) b Khối lượng riêng chất làm nên vật là: D = m: V = 0,54 : 0,0002 = 2700 (kg/m3) (0,75 điểm) c Nếu treo vật vào lực kế, lực kế trọng lượng vật 5,4 N (0,5 điểm) HS thiếu lời giải, đơn vị, sai kết : trừ 0,25 điểm HS không ghi công thức: điểm - HẾT - 2,0 MA TRẬN ĐỀ NỘI DUNG KIÊM TRA TÍCH - ĐIỂM Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 3đ 4đ Câu 3đ BÀI ĐO ĐỘ DÀI - ĐO THỂ TỔNG CẤP ĐỘ NHẬN THỨC (2đ) 10 đ 2đ ĐO KHỐI LƯỢNG BÀI LỰC – HAI LỰC a 2b (1đ) (1đ) 2đ CÂN BẰNG 7.a BÀI TRỌNG LỰC- ( 0,5 đ ) 0,5 đ ĐƠN VỊ LỰC Câu BÀI LỰC ĐÀN HỒI (1 đ) 1đ BÀI LỰC KẾ- PHÉP 7.c ĐO LỰC BÀI KHỐI LƯỢNG RIÊNG - 0,5 đ 3.a 3.b ( 0,5 đ ) 7.b ( 0,5 đ ) ( 0,5 đ ) (1đ) 2đ 1đ TRỌNG LƯỢNG RIÊNG BÀI XÁC THỰC HÀNH Câu ĐỊNH KHỐI (1đ) LƯỢNG RIÊNG CỦA ĐÁ BÀI MẶT NGHIÊNG PHẲNG 6.a 6.b ( 0,5 đ ) ( 0,5 đ ) 1đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly6 VU kho tai lieu vat ly , Ly6 VU kho tai lieu vat ly