Ly6 HH kho tai lieu vat ly

5 55 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS - THPT HỒNG HÀ ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM 2014 -2015 Môn: Vật lý - Lớp: Thời gian: 45 phút ĐỀ A: Câu (3 điểm): Đơn vị đo độ dài hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp nước ta gì? Thế giới hạn đo thước, độ chia nhỏ thước? Hãy kể tên loại thước mà em biết Tại người ta lại sản xuất nhiều loại thước khác vậy? Câu 2(2 điểm) a Nêu kết tác dụng lực? Lấy ví dụ minh hoạ? b Giải thích sách nằm n mặt bàn Câu ( điểm) a) Khối lượng riêng chất gì? Cơng thức tính? b) Một hộp sữa Ơng Thọ có khối lượng 397g tích 320cm Hãy tính khối lượng riêng sữa hộp? D = ? ( kg/m3) Câu ( 1.5 điểm): Một bình chứa sẵn 100cm nước, người ta thả chìm trứng vào mực nước bình dâng lên đến vạch 132cm 3, tiếp tục thả chìm cân vào mực nước dâng lên đế vạch 155cm3 Hãy xác định: a Thể tích trứng b Thể tích cân Câu (1,5 điểm): Đổi số đơn vị sau: 1l = dm3 = cm3 1ml = cm3 = cc 0,3 cm3 = m3 520 mm3 = cm3 Người đề Nguyễn Thị Cẩm Thu SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS - THPT HỒNG HÀ ĐÁP ÁN HỌC KÌ I NĂM 2014 -2015 Mơn: Vật lý - Lớp: Thời gian: 45 phút ĐỀ A Câu 1: Đơn vị đo độ dài hệ thống đơn vị đo lường thức nước ta mét, kí hiệu :m ( 0,5 điểm) Các ước số bội số thập phân đơn vị mét ta thường gặp : decimet (dm), centimet (cm), milimet (mm), kilomet (km) * Tùy theo hình dạng, thước đo độ dài chia thành nhiều loại: thước thẳng, thước cuộn, thước dây, thước xếp, thước kẹp… ( 0,5 điểm) - Giới hạn đo (GHĐ) thước độ dài lớn ghi thước ( 0,5 điểm) - Độ chia nhỏ ( ĐCNN) thước độ dài hai vạch chia liên tiếp thước ( 0,5 điểm) Tạo nhiều loại thước đo khác để đo theo mục đích , chẳng hạn thước kẻ dùng cho học sinh… ( điểm) Câu 2: • Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật làm cho vật bị biến dạng hai kết xảy ( điểm) • Quyển sách chịu tác dụng hai lực cân Lực hút Trái Đất có phương thẳng đứng, chiều từ xuống Lực nâng mặt bàn có phương thẳng đúng, chiều từ lên ( điểm) Câu 3: Khối lượng riêng chất xác định khối lượng đơn vị thể tích chất đó, thường kí hiệu D ( 0,5 điểm) Trong hệ thống đơn vị đo lường thức nước ta, đơn vị đo khối lượng riêng kilogam mét khối, kí hiệu kg/m3 D= m V Cơng thức: đó, D khối lượng riêng chất cấu tạo nên vật (kg/m3); m khối lượng vật (kg), V thể tích vật (m3) ( 0,5 điểm) b Khối lượng riêng sữa hộp là: D = m/V= 0,397 /0,00032=1240,63 ( kg/m3) ( 1điểm) Câu 4: Tóm tắt: V1=100cm3 Câu 5: Mỗi đơn vị 0,25 điểm V2= 132cm Thể tích trứng là: V3=155cm3 Vtrứng = V2 – V1 Vtrứng=? cm = 132 – 100 Vquả cân=?cm = 32cm3 ( 0,75 điểm) Thể tích cân là: Vquả cân = V3 – V2 = 155 – 132 = 23cm3 ( 0,75 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly6 HH kho tai lieu vat ly , Ly6 HH kho tai lieu vat ly