Ly6 CK kho tai lieu vat ly

5 36 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

PHỊNG GD-ĐT PHÚ NHUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2014 - 2015 TRƯỜNG THCS CẦU KIỆU MƠN: VẬT LÍ Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) Giám thị Số phách: Họ tên học sinh: Số báo danh Lớp: Stt:  -Điểm Giám khảo Stt: Số phách: (Học sinh làm giấy đề thi) Câu (1.5đ):a) Định nghĩa hai lực cân bằng? b) Hai lực cân tác dụng lên vật đứng yên vật nào? Câu (2.0 đ): Một lò xo nhẹ, đầu treo vào giá M, đầu có móc nặng A: a/ Có tượng xảy lò xo ? Giải thích ? b/ Lò xo tác dụng lực lên vật ? Lực gọi tên ? c/ Có vật tác dụng lực lên nặng? Nêu phương , chiều lực ? d/ Khi nặng đứng yên, nặng chịu tác dụng lực nào? Học sinh không viết vào phần phách bị cắt  Câu (1.5 đ): a) Lực gì? Nêu đơn vị đo cường độ lực? b) Một người dùng vợt đập mạnh vào bóng cao su chuyển động phía mình, làm bóng bị bật trở lại Hãy nhận xét tác dụng vợt lên bóng kết mà tác dụng gây cho bóng ? ……………………………………………………………………………………………………………… Câu 4: (2.0đ) Một bình chia độ chứa sẵn 70 cm3 nước Khi thả đá vào bình mực nước bình đọc 85 cm3 Thả tiếp sỏi vào bình mực nước bình đọc 95 cm3 Tìm thể tích đá, thể tích sỏi? Câu : (3,0đ) 1/Viết cơng thức tính khối lượng riêng chất? Nêu rõ tên đại lượng cơng thức? 2/ Một bình dầu ăn đựng đầy dầu có dung tích 5L có khối lượng dầu kg Hãy tính : a Trọng lượng dầu bình ? b Khối lượng riêng dầu ? c Trọng lượng riêng dầu ? ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 -2015 MƠN : VẬT LÍ LỚP Câu (1,5đ): Nêu định nghĩa Giải thích ( 1,0 đ) ( 0,5 đ) Câu (2,.0 đ): a/ Lò xo bị dãn (biến dạng ) chịu tác dụng trọng lượng nặng ( 0.5đ) b/ Lò xo tác dụng lực lên nặng giá , lực lực đàn hồi (0.5đ) c/ Có vật tác dụng lực lên nặng :trái đất tác dụng lực hút lò xo ( 0,5đ) tác dụng lực đàn hồi d/ Quả nặng đứng yên chịu tác dụng lực cân trọng lực lực đàn hồi lò xo ( 0.5đ) Câu (1.5 đ): +Nêu định nghĩa lực (0,5 đ) +và đơn vị đo lực (0.5đ) + vợt tác dụng lực lên bóng làm bóng bị biến đổi chuyển động biến dạng (0.5đ Câu (2,0 đ): Thể tích đá: 85 – 70 =15 cm3 (0.75 đ) Thể tích sỏi: 95 -85= 10 cm3 (0.75 đ) Câu (3,0 đ) 1/ Viết công thức Ghi đại lượng,đơn vị (1,0đ) (1,0đ) (0,5đ) (0.5đ) 2/ m = 8kg V= 10 L = 0.005m3 Tính: a) m dầu? b) P dầu ? c) d dầu ? Bài giải: a) Trọng lượng dầu : P= 10 x m=10 x 4=40 (N) b) Khối lượng riêng dầu bình : D=m/V=4 / 0.005 =800 kg/m3 c) Trọng lượng riêng dầu : d=10xD=800 x 10=8000 (N/m3) * Lưu ý: Sai lời giải đơn vị (-0.25đ),sai phần đổi đơn vị đâù -0.25đ (0.25đ) (0,5 đ) (0.75đ) (0.5đ) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ – NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: VẬT LÝ Vận dụng Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Cấp độ thấp Cấp độ cao Đo thể tích vật rắn Xác định thể tích vật rắn ko thấm nước bình chia độ Số câu: Số điểm: 1.5 đ Tỉ lệ %: 15% Lực- Hai lực cân Khái niệm lực Hai lực cân Số câu: Số điểm: 1.0 đ Tỉ lệ %: 10% Tìm hiểu kết tác dụng lực Làm vật biến dạng biến đổi chuyển động 0.5 đ 5% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: Trọng lực-Đơn vị lực Lực đàn hồi Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: Khối lượng riêngTrọng lượng riêng Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: Tổng số câu: Tổng điểm: Tỉ lệ: Cộng 1.5 đ 15% 1.0 đ 10% 0.5 đ 5% Biết nêu đơn vị đo lực Nhận lực đàn hồi lò xo vật chịu tác dụng lực 0,5 đ 5% 2,5đ 25% 3.,0 đ 30% -Viết cơng thức tính khối lượng riêng nêu đơn vị đo khối lượng riêng Biết sử dụng dụng cụ đo khối lượng riêng vật Vận dụng công thức D=m/V để giải tập đơn giản Tính trọng lượng riêng vật 1.5 đ 15% 3,0 đ 30% 0.5 đ 5% 1.0 đ 10% 2,0 đ 20% 2,0 đ 20% 4.0 đ 40% 4,0 đ 40% 14 10.0 đ 100%
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly6 CK kho tai lieu vat ly , Ly6 CK kho tai lieu vat ly