LY6 HKI (14 15) kho tai lieu vat ly

3 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

PHÒNG GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN PHÚ HỌ TÊN: ĐỀ KIỂM TRA HKI – NH 2014 -2015 LỚP: SỐ BD: MÔN VẬT LÍ - LỚP TRƯỜNG: Thời gian làm bài: 45 phút Chữ ký GT1 Chữ ký GT2 SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ ĐIỂM Chữ ký GK1 Chữ ký GK2 SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ Trên vỏ hộp sữa ơng thọ có ghi Net weight (khối lượng tịnh) 396 g, vỏ hộp pa-tê có ghi khối lượng tịnh 397 g.Các số có ý nghĩa gì? (1đ) Thế hai lực cân bằng? Nêu ví dụ hai lực cân (0,5đ) Trong bình chia độ có độ chia nhỏ cm có chứa sẵn 40 cm3 nước, thả viên bi A vào thấy nước bình chia độ dâng lên đến mức 55 cm Sau người ta thả tiếp hai viên bi B C giống hệt vào bình chia độ thấy nước bình chia độ dâng lên đến mức 79 cm3.Tính thể tích viên bi A, B, C (1,5đ) Khi thả viên phấn điều chứng tỏ có lực tác dụng lên viên phấn? Lực gọi có phương chiều nào? (1,5đ) HỌC SINH KHÔNG ĐƯC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHẦN PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT Đổi đơn vị: (2đ) 550 cm3 = …………… m3 m3 = …………… lít 1025 g = …………… kg tạ = …………… g 200 g 1,5 = …………… kg = ………….… lạng 3,5 dm3 = …………… lít = …………… cm3 Trong máy đơn giản học, chọn loại máy phù hợp với công việc sau: (1,5đ) Yêu cầu công việc Lựa chọn máy đơn giản - Để dắt xe máy từ đường vào nhà, nhà cao đường - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đội ta đưa pháo cồng kềnh nặng hai vượt lên núi cao từ bắn vào địch - Chuyển tảng đá nặng vài tạ khỏi lối Một bạn học sinh có khối lượng 40 kg Hỏi trọng lượng bạn bao nhiêu? (0,5đ) Một vật có khối lượng 3900 kg thể tích 0,5 m3 a Tính khối lượng riêng vật? (1đ) b Cho biết vật làm chất gì? (0,5đ) Chất Khối lượng riêng Nhơm Sắt Đồng 2700 kg/m3 7800 kg/m3 8900 kg/m3 (Biết khối lượng riêng số chất bảng bên) Hết HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI MÔN VẬT LÍ LỚP ****** (1đ) Khối lượng sữa hộp 396 g (0,5đ); Khối lượng pa tê hộp 397 g (0,5đ) (0,5đ) Nêu KN hai lực cân (0,25đ) Nêu ví dụ hai lực cân (0,25đ) (1,5đ) Thể tích viên bi A: 15 cm3 (0,5đ) Thể tích viên bi B = C = 12 cm ( 1đ) (1,5đ) Viên phấn rơi xuống đất (0,5đ) Trọng lực (0,5đ) Có phương thẳng đứng, chiều hướng phía Trái Đất (0,5đ) (2đ) ( Mỗi chỗ 0,25đ) 3,5 dm3= 3,5 lít = 3.500 cm3 550 cm3 = 0,00055 m3 m3 = 2000 lít 1025 g = 1,025 kg tạ = 300.000 g 200 g 1,5 = 1500 kg = lạng (1,5đ) Yêu cầu công việc Lựa chọn máy đơn giản - Để dắt xe máy từ đường vào nhà, nhà cao đường Mặt phẳng nghiêng(0,5đ) - Trong trận chiến Điện Biên Phủ năm 1954, đội ta đưa pháo cồng kềnh nặng hai tấn, vượt lên núi cao từ bắn vào địch Mặt phẳng nghiêng(0,5đ) - Chuyển tảng đá nặng vài tạ khỏi lối (0,5đ) Trọng lượng bạn là: 400 N Đòn bẫy(0,5đ) (1,5đ) Một vật có khối lượng 3900 kg thể tích 0,5 m3 a Khối lượng riêng vật: D = 7.800 kg/m3(1đ) b Vật làm sắt (0,5đ) Löu ý: - Thiếu lời giải đơn vò trừ 0,25 điểm cho lần, trừ không lần - Học sinh giải toán theo cách khác nhau, cho đủ điểm theo quy đònh phần HẾT ... Hết HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI MÔN VẬT LÍ LỚP ****** (1đ) Khối lượng sữa hộp 396 g (0,5đ); Khối lượng pa tê hộp 397 g (0,5đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: LY6 HKI (14 15) kho tai lieu vat ly , LY6 HKI (14 15) kho tai lieu vat ly