LY 9 kho tai lieu vat ly

2 26 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 23:00

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (gồm:01 trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI Ngày kiểm tra: 22 tháng năm 2017 Thời gian:45 phút,không kể thời gian phát đề Câu 1: (2,0 điểm) a Thế tượng khúc xạ ánh sáng? b Dựa vào hình dạng em phân biệt loại thấu kính mà em học c Em nêu cách để phân tích ánh sáng trắng thành chùm ánh sáng đơn sắc có màu khác Câu 2:(1,0 điểm) Hãy tính cơng suất hao phí đường dây tải điện, biết hiệu điện xoay chiều hai đầu đường tải điện 500 000 V, công suất cần tải 480 000W, điện trở tổng cộng đường dây tải điện 100 Ω Câu 3: (1,5 điểm)Trên kính lúp có ghi kí hiệu 4x: a Số có tên gọi gì? Kính lúp loại thấu kính gì? c Tính tiêu cự kính lúp d Ảnh quan sát qua kính lúp có đặc điểm gì? Câu 4:(3,0 điểm) Em đọc đoạn trích trả lời câu hỏi sau : Năm 1831, Michael Faraday (người Anh) phát minh tượng cảm ứng điện từ Năm 1879, Thomas Edison (người Mĩ) phát minh bóng đèn điện Trong khoảng thời gian từ năm 1881 đến 1884, máy biến đời Trong năm 1880, bóng đèn điện sử dụng ngày rộng rãi Mĩ Các nhà máy điện xây dựng, đưa điện đến gia đình Hai cơng ti điện lớn Mĩ lúc cạnh tranh liệt Edison Westinghouse Edison chủ trương xây dựng nhà máy phát điện chiều truyền tải dòng điện chiểu Westinghouse lại xây dựng nhà máy điện xoay chiều truyền tải dòng điện xoay chiều Thắng lợi thuộc Westinghouse dòng điện xoay chiều ông giành nhiều hợp đồng xây dựng nhà máy điện, tiếng hợp đồng xây dựng nhà máy điện thác Niagara phía bắc nước Mĩ vào năm 1896, cung cấp điện cho New York khu vực lân cận Nhờ sử dụng máy biến truyền tải dòng điện xoay chiều, Westinghouse làm giảm điện hao phí đường dây dẫn cung cấp điện đến gia đình với giá rẻ a) Dòng điện xoay chiều ? b) Máy biến đời khoảng thời gian nào? Em nêu nguyên lý hoạt động máy biến c) Người ta lắp đặt máy biến thế đường dây tải điện để giảm hao phí truyền tải điện xa ? d) Tại Edison dùng máy biến để làm giảm hao phí truyền tải điện cho nhà máy điện ? Câu 5:(2,5 điểm) Một vật sáng AB hình mũi tên cao cm đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm, A nằm trục cách thấu kính 50 cm a Dựng ảnh A’B’ vật AB qua thấu kính (tỉ lệ tùy chọn) b Tính khoảng cách từ ảnh đến vật chiều cao ảnh - HẾT ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Câu 2,0 điểm Câu 1,0 điểm PHẦN NỘI DUNG ĐIỂM Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường suốt sang môi 1,0 a) trường suốt khác bị gãy khúc mặt phân cách hai 1,0 điểm môi trường, gọi tượng khúc xạ ánh sáng b) Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng phần 0,5 điểm Thấu kính phân kì có phần rìa dày phần c) Nêu cách phân tích ánh sáng trắng 0,5 điểm a) 1,0 điểm a) 0,5 điểm Câu b) 1,5 điểm 0,5 điểm c) 0,5 điểm a) 0,5 điểm Công suất hao phí 1,0 Số bội giác Kính lúp thấu kính hội tụ Tiêu cự thấu kính f = 6,25 cm 0,25 0,25 0,5 Ảnh ảnh ảo Ảnh lớn vật Dòng điện xoay chiều dòng điện luân phiên đổi chiều 0,25 0,25 0,5 Máy biến đời khoảng năm 1881 đến 1884 0,5 1,0 b) Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến hiệu điện 1,5 điểm xoay chiều tượng cảm ứng điện từ, hai đầu cuộn Câu 3,0 điểm Câu 2,5 điểm thứ cấp xuất hiệu điện xoay chiều Dùng máy tăng đầu đường dây tải điện (gần nhà máy điện) c) 0,5điểm Dùng máy hạ cuối đường dây tải điện (gần khu dân cư) Vì Edison chủ trương dùng điện chiều mà cho dòng điện chiều vào máy biến khơng xuất hiệu điện d) hai đầu cuộn thứ cấp nên máy biến giúp Edison 0,5 điểm dùng máy biến để giảm hao phí truyền tải điện (Nếu học sinh trả lời Edison dùng điện chiều 0,25 điểm) - Vẽ ảnh a) 1,0 điểm Khoảng cách từ ảnh đến vật: AA’ = 125 cm b) Chiều cao ảnh là: h’ = 3cm 1,5 điểm HẾT 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 1,0 1,0 0,5 ... ảnh ảo Ảnh lớn vật Dòng điện xoay chiều dòng điện luân phiên đổi chiều 0,25 0,25 0,5 Máy biến đời kho ng năm 1881 đến 1884 0,5 1,0 b) Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến hiệu điện 1,5 điểm... phí truyền tải điện (Nếu học sinh trả lời Edison dùng điện chiều 0,25 điểm) - Vẽ ảnh a) 1,0 điểm Kho ng cách từ ảnh đến vật: AA’ = 125 cm b) Chiều cao ảnh là: h’ = 3cm 1,5 điểm HẾT 0,25 0,25 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: LY 9 kho tai lieu vat ly , LY 9 kho tai lieu vat ly