Ly 7 VU kho tai lieu vat ly

3 20 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN TRƯỜNG TH, THCS, THPT VIỆT ÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ MÔN VẬT LÍ – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)  Câu 1: (1,5 điểm) Dòng điện gì? Dòng điện kim loại gì? Em hãy nêu chiều qui ước dòng điện? Câu 2: (1,5 điểm) Dòng điện chạy qua vật dẫn gây tác dụng gì? Nêu ví dụ minh họa tác dụng? Câu 3: (3,0 điểm) a) Trên bóng đèn có ghi 6,1V Em có loại pin, quan sát vỏ ghi 3V; 6V 9V Vậy em sử dụng loại pin để bóng đèn khơng bị hỏng? b) Khi lắp mạch điện để làm sáng bóng đèn đèn lại khơng sáng Theo em, có nguyên nhân khiến A bóng đèn lại khơng sáng? c) Quan sát hình Em hãy xác định: dụng cụ gì? Giới hạn đo, Hình đợ chia nhỏ nhất chỉ số kim chỉ bao nhiêu? Câu 4: (1,0 điểm) Đổi đơn vị sau: a) 0,3A= mA b) 800mV= V c) 250mA= A d) 10kV= V Câu 5: (3,0 điểm) Cho sơ đồ mạch điện gồm: - nguồn điện (1 bợ pin); - cơng tắc đóng; - bóng đèn a) Em hãy vẽ lại sơ đồ mạch điện dùng ampe kế đo cường độ dòng điện đèn vơn kế đo hiệu điện nguồn Dùng mũi tên xác định chiều dòng điện mạch chớt (+), (-) ampe kế vơn kế b) Trên bóng đèn ghi 6,1V cho biết điều gì? c) Khi khóa K mở em hãy cho biết số chỉ ampe kế vôn kế lúc bao nhiêu? HẾT ĐÁP ÁN Lý  Câu Nội dung trả lời Điểm - Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng Câu - Dòng điện kim loại dòng electron tự dịch chuyển có hướng 0.5đ - Chiều qui ước dòng điện chiều từ cực dương qua dây dẫn dụng 0.5 đ cụ điện tới cực âm nguồn điện 0.5đ - Dòng điện chạy qua vật dẫn gây tác dụng nhiệt, phát sáng 0.25 đ ,từ, hóa học ,sinh lí Câu - Tác dụng nhiệt: dòng điện qua bếp điện, bàn là…làm chúng nóng lên 0.25 đ - Tác dụng phát sáng: dòng điện qua đèn LED làm đèn sáng lên 0.25 đ - Tác dụng hóa: xi mạ kim loại 0.25 đ - Tác dụng từ: dòng điện làm quay kim nam châm 0.25 đ - Tác dụng sinh lí: dòng điện qua thể người, đợng vật gây co giật, làm 0.25 đ tê liệt thần kinh a) Pin 6V 1,0 đ b) Một số nguyên nhân: Nguồn điện hỏng (hoặc hết); Dây nối bị đứt (hoặc chưa 1,0 đ tiếp xúc tớt); Cơng tắc mở; Bóng đèn đứt (hư) Câu Câu c) Ampe kế 0.25 đ GHĐ: 4,0 A 0.25 đ ĐCNN: 0,2 A 0.25 đ Giá trị: 3,2 A 0.25 đ a) 0,3A= 300 mA c) 250mA= 0,25 A b) 800mV= 0,8 V d) 10kV= 10 000 V a) Vẽ đúng nguồn điện, ampe kế vơn kế Xác định đúng chiều dòng điện 1,0 đ 1.0 đ Xác định đúng dấu (+), (-) ampe kế vôn kế Vẽ sai nguồn điện; sai cách mắc ampe kế, vơn kế khơng tính điểm câu a Câu Xác định sai chiều dòng điện – 0,25 điểm b) Trên bóng đèn ghi 6,1V có ý nghĩa: “6,1V giá trị hiệu điện định mức để bóng đèn hoạt đợng bình thường” c) Khi khóa K mở ame kế chỉ 0A Khi khóa K mở vôn kế chỉ 6V 1,0 đ 0.5 đ 0.5 đ Bài Dòng điện – Nguồn điện Biết Vận dụng (cao) Tổng 1.5 đ 1.5 đ Câu 3.b Câu 5.a 1.0 đ câu 1.0 2.0 đ đ Câu câu 1.5 đ 1.5 đ Câu 3.c Câu 4.a 1.0 đ Câu 5.b đ Câu 4.b; 5.b 1.5 đ câu câu câu 3.0 đ 3.0 đ 3.0 đ câu 0.5 đ 1.0 câu 0.5 đ Câu 3.a Hiệu điện thê Câu 5.a 2.0 đ câu 0.5 3.0 đ đ 11 câu 1.0 đ TRẬN ĐỀ câu Cường đô dòng điện Tổng Vận dụng (thấp) Câu Sơ đồ mạch điện Tác dụng của dòng điện Hiểu MA 10.0 đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ly 7 VU kho tai lieu vat ly , Ly 7 VU kho tai lieu vat ly