LY 7 HKII (16 17) kho tai lieu vat ly

3 35 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN PHÚ HỌ TÊN: ĐỀ KIỂM TRA HKII – NH 2016 -2017 LỚP: SỐ BD: MƠN VẬT LÍ - LỚP TRƯỜNG: Thời gian làm bài: 45 phút Chữ ký GT1 Chữ ký GT2 SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ ĐIỂM Chữ ký GK1 Chữ ký GK2 SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ Câu (3 điểm) Bạn Nam tham gia hội thi “Vui Học Vật Lý lần 9” Phòng Giáo dục Đào tạo quận Tân Phú tổ chức tháng vừa qua Bạn Nam thi thiết kế mô hình que kem Để thêm sinh động, Nam gắn thêm đèn LED loa phát nhạc vào mơ hình dùng bình ắc quy có ghi 12 V để làm nguồn điện a Đèn LED loa phát nhạc hoạt động dựa tác dụng dùng điện? b Bình ắc quy có cơng dụng mạch điện? c Số 12 V ghi bình ắc quy cho ta biết điều gì? Câu (1,75 điểm) Cầu chì thiết bị có chức bảo vệ mạch điện có xảy cố điện Bên cầu chì có đoạn dây chì Khi dòng điện qua mạch q cao làm dây chì nóng chảy đứt, dòng điện bị ngắt mạch điện an tồn a Dây chì bị nóng chảy tác dụng dòng điện gây ra? Tác dụng có lợi hay có hại? Vì sao? b Có số người, thấy dây chì bị đứt, họ thường dùng đoạn dây kẽm, đồng để lắp vào thay dây chì mạch điện hoạt động trở lại Việc thay hồn tồn khơng nên Theo em lại không nên? Câu (1,5 điểm) Đổi đơn vị sau d 40 mA = ……… ……A e 1,15 A = …… ……… mA f 0,12 A = ……………… mA a 500 kV = …… ……… V b 220 mV =…… ……… V c 0,78 V = …… ……… mV HỌC SINH KHÔNG ĐƯC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHẦN PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT Câu (2 điểm) Cho dụng cụ điện sau: viên pin, bóng đèn dây tóc, ampe kế , vôn kế , công tắc K, số đoạn dây dẫn a Em lựa chọn dụng cụ cần thiết để lắp mạch điện đèn pin? Vẽ sơ đồ mạch điện xác định chiều dòng điện mạch dấu mũi tên b Nếu muốn đo hiệu điện bóng đèn ta chọn dụng cụ nào? Khi mắc dụng cụ vào mạch điện cần lưu ý nào? Câu (1,75 điểm) Có cầu A, B, C, D giống hình dạng bên ngồi bị nhiễm điện Khi đưa cầu gần thấy sau: Quả cầu A hút cầu B, cầu B đẩy cầu C, cầu C đẩy cầu D Biết rằng, cầu C nhiễm điện âm a Các cầu A, B, D nhiễm điện loại gì? b Đưa cầu C đến gần kim loại nhẹ treo sợi dây, thấy kim loại cầu C hút Có kết luận nhiễm điện kim loại này? Hết HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA VẬT LÝ (16-17) Câu 1: điểm a Đèn LED: tác dụng phát sáng (0,5đ) Loa phát nhạc: tác dụng từ (0,5đ) a Bình ắc quy có cơng dụng cung cấp dòng điện cho thiết bị điện mạch hoạt động (1đ) b Số 12 V cho ta biết hiệu điện cực ắc quy chưa lắp vào mạch điện (1đ) Câu 2: 1,75 điểm a Tác dụng nhiệt (0,25đ) Tác dụng có lợi (0,25đ) Bảo vệ mạch điện (0,25đ) b Nhiệt độ nóng chảy dây kẽm đồng cao hơn, nên xảy cố, dây kẽm đồng không bị đứt, mạch điện không bảo vệ an toàn (1đ) Câu 3: 1,5 điểm Mỗi câu 0,25đ a 40 mA = 0,04A b 1,15 A = 1150 mA c 0,12 A = 120 mA d 500 kV = 500 000 V e 220 mV = 0,2 V f 0,78 V = 780 mV Câu 4: điểm a viên pin, bóng đèn dây tóc, cơng tắc, dây dẫn (0,5đ) Vẽ sơ đồ mạch điện (0,5đ) Xác định chiều dòng điện (0,25đ) b Dùng vôn kế (0,25đ) Mắc vôn kế song song với đèn (0,25đ) Cực dương vôn kế nối với cực dương nguồn (0,25đ) Câu 5: 1,75 điểm a A nhiễm điện dương (0,25 đ) B nhiễm điện âm (0,25 đ) D nhiễm điện âm (0,25 đ) b Vì cầu C nhiễm điện âm hút kim loại nên xảy trường hợp: - Thanh kim loại không nhiễm điện: bị cầu C nhiễm điện hút (0,5 đ) - Thanh kim loại nhiễm điện dương: nên hút cầu C nhiễm điện âm (0,5 đ) Hết ... Hết HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA VẬT LÝ (16- 17) Câu 1: điểm a Đèn LED: tác dụng phát sáng (0,5đ) Loa phát nhạc: tác dụng từ (0,5đ) a Bình... 40 mA = 0,04A b 1,15 A = 1150 mA c 0,12 A = 120 mA d 500 kV = 500 000 V e 220 mV = 0,2 V f 0 ,78 V = 78 0 mV Câu 4: điểm a viên pin, bóng đèn dây tóc, công tắc, dây dẫn (0,5đ) Vẽ sơ đồ mạch điện... hoạt động (1đ) b Số 12 V cho ta biết hiệu điện cực ắc quy chưa lắp vào mạch điện (1đ) Câu 2: 1 ,75 điểm a Tác dụng nhiệt (0,25đ) Tác dụng có lợi (0,25đ) Bảo vệ mạch điện (0,25đ) b Nhiệt độ nóng
- Xem thêm -

Xem thêm: LY 7 HKII (16 17) kho tai lieu vat ly , LY 7 HKII (16 17) kho tai lieu vat ly