LY 7 kho tai lieu vat ly

3 25 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

ĐỀ CHÍNH THỨC PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2 điểm) a) Có thể làm nhiễm điện vật cách nào? b) Vì xe bồn chở xăng di chuyển đường ln có sợi xích sắt nối từ bồn xăng thả chạm xuống mặt đất? Câu 2: (2 điểm) Kể tên tác dụng dòng điện mà em học Mỗi tác dụng cho ví dụ Câu 3: (2 điểm) a) Chất dẫn điện gì, chất cách điện gì, cho ví dụ loại ? b) Thế dòng điện kim loại? Câu 4: (2 điểm) a) Để đo hiệu điện ta dùng dụng cụ nào? Đơn vị đo hiệu điện ? b) Có bốn vơn kế giới hạn đo (GHĐ) 0,5 V; V; 10 V; 15 V Vôn kế phù hợp để đo hiệu điện hai cực nguồn điện sau: Nguồn điện Pin tròn 1,5 V Pin vng 9V Acquy 12 V Pin mặt trời 400 mV Vôn kế GHĐ Câu 5: (2 điểm) a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện pin mắc nối tiếp, bóng đèn cơng tắc đóng Vẽ chiều dòng điện mạch điện b) Muốn đo cường độ dòng điện qua bóng đèn sử dụng dụng cụ gì? Vẽ thêm dụng cụ vào mạch điện (vẽ lại mạch điện) - HẾT - PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN VẬT LÝ (ĐỀ CHÍNH THỨC) NĂM HỌC 2016 – 2017 Câu Nội dung (2đ) a) Có thể làm nhiễm điện vật cách cọ xát b) Khi xe chuyển động, bồn xăng bị nhiễm điện cọ xát với khơng khí xăng bồn Nếu điện tích q lớn tạo tia lửa điện gây cháy nổ Sợi xích sắt để giảm bớt điện tích xuống mặt đất nên an tồn di chuyển (mỗi ý 0,5 điểm) (2đ) (2đ ) (2đ) Kể tên tác dụng dòng điện - Tác dụng nhiệt: nồi cơm điện, bàn ủi - Tác dụng phát sáng: đèn huỳnh quang, đèn LED - Tác dụng từ: chuông điện, rơ-le điện,… - Tác dụng hóa học:mạ vàng, mạ đồng,… - Tác dụng sinh lí: kích thích tim, châm cứu điện chữa đau nhức… (học sinh cho ví dụ khác) a)Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua Vd: đồng, nhơm, Chất cách điện chất khơng cho dòng điện qua Vd:nhựa, cao su b)Dòng điện kim loại dòng electron tự dịch chuyển có hướng a) Để đo hiệu điện ta dùng vôn kế, Đơn vị đo hiệu điện vôn (V) Điểm phần 0,5 1,5 0,5 1,5 0,75 0,75 0,5 1,0 b) Nguồn điện 5(2đ) a (1đ) b (1đ) Pin tròn 1,5 V Vơn kế 3V GHĐ a) Hình vẽ Chiều dòng điện b) Dùng ampe kế Vẽ lại sơ đồ Pin vuông 9V Acquy 12 V Pin mặt trời 400 mV 10 V 15 V 0,5 V 1,0 0,75 0,25 0,5 0,5 -HẾT ... hướng a) Để đo hiệu điện ta dùng vôn kế, Đơn vị đo hiệu điện vôn (V) Điểm phần 0,5 1,5 0,5 1,5 0 ,75 0 ,75 0,5 1,0 b) Nguồn điện 5(2đ) a (1đ) b (1đ) Pin tròn 1,5 V Vơn kế 3V GHĐ a) Hình vẽ Chiều dòng... ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ (ĐỀ CHÍNH THỨC) NĂM HỌC 2016 – 20 17 Câu Nội dung (2đ) a) Có thể làm nhiễm điện vật cách cọ xát b) Khi xe chuyển động, bồn xăng bị... b) Dùng ampe kế Vẽ lại sơ đồ Pin vuông 9V Acquy 12 V Pin mặt trời 400 mV 10 V 15 V 0,5 V 1,0 0 ,75 0,25 0,5 0,5 -HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: LY 7 kho tai lieu vat ly , LY 7 kho tai lieu vat ly