LY 7 kho tai lieu vat ly

2 54 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (gồm: 01 trang) Câu 1: (1,5 điểm) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI Ngày kiểm tra: 24 tháng năm 2017 Thời gian: 45 phút, khơng kể thời gian giao đề a Dòng điện gì? b Chất cách điện gì? c Trong phân xưởng dệt người ta thường treo kim loại nhiễm điện cao Việc làm có tác dụng gì? Câu 2: (1,5 điểm) a Vật nhiễm điện dương nào? b Dưới số vật liệu xếp theo thứ tự từ dễ electron đến dễ nhận electron (chiều mũi tên cho biết chiều di chuyển electron từ vật sang vật cọ xát chúng vào nhau): Dễ eclec tron: Khơng khí -> Da ->Lơng thú-> thủy tinh-> Tóc->Nhơm>giấy -> vải ->gỗ -> thép->bạc-> vàng->cao su -> nhựa: dễ nhận electron Em cho biết cọ xát miếng cao su với mảnh da vật nhiễm điện âm vật nhiễm điện dương? Vì sao? Câu 3: (2,5 điểm) Em đọc đoạn trích sau: Hình Một số dây đèn trang trí hoạt động nhờ bóng chủ gọi bóng chớp Trong bóng đèn có băng kép Băng kép có cấu tạo gồm lưỡng kim có hai mặt làm hai kim loại có độ nở nhiệt khác nhau, đầu gắn cố định, đầu tiếp xúc với điện cực Bình thường băng kép đóng vai trò cơng tắc trạng thái đóng cho dòng điện chạy qua Khi dòng điện qua băng kép bị cong bên (bên dãn nở nhiệt nhiều bị cong phía dãn nở hơn) Do băng kép bị cong khơng tiếp xúc với điện cực nên dòng điện khơng chạy qua Khi bóng đèn nguội dần cơng tắc đóng lại làm đèn sáng Quá trình lập lập lại làm đèn chớp tắt liên tục a Hãy nêu tác dụng dòng điện mà em học b Trong bóng chớp dây đèn trang trí băng kép hoạt động dựa tác dụng dòng điện? Băng kép cấu tạo hai kim loại có đặc điểm gì? c Phương pháp mạ vàng huy chương ứng dụng tác dụng dòng điện? Câu 4: (2,0 điểm) Em đổi đơn vị để xếp giá trị cường độ dòng điện sau theo thứ tự tăng dần: Dòng điện từ máy xung điện trị liệu có cường độ: mA Dòng điện qua bóng đèn LED có cường độ : 0,012 A Dòng điện qua bóng đèn pin có cường độ: 0,35 A Dòng điện qua nam châm điện có cường độ: 800 mA Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ: 1,2 A Dòng điện qua thể gây chết người có cường độ: 70 mA Câu 5: (2,5 điểm) a.Hãy vẽ sơ đồ mạch điện hình xác định chiều dòng điện qua mạch b Người ta mắc vào hai đầu bóng đèn vơn kế hình để đo hiệu điện Em cho biết giới hạn đo độ chia nhỏ vôn kế hình bao nhiêu? c Biết vơn kế có giá Hình Hình trị vơn kế hình Em cho biết hiệu điện hai đầu doạn mạch bao nhiêu? -HẾT - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU PHẦN NỘI DUNG Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng a) 0,5 điểm Câu b) 0,5 điểm Chất cách điện chất khơng cho dòng điện qua 1,5 điểm Câu 1,5 điểm c) 0,5 điểm a) 0,5 điểm b) 1,0 điểm a) 1,25 điểm Câu 2,5 điểm b) 0,75 điểm c) 0,5 điểm ĐIỂM 0,5 0,5 Trong phân xưởng dệt người ta thường treo kim loại 0.5 nhiễm điện cao kim loại bị nhiễm điện hút hạt bụi vải bay không khí đảm bảo sức khỏe cho cơng nhân Vật nhiễm điện dương bớt electron Sau cọ xát: Cao su nhận electron, cao su nhiễm điện âm Mảnh da bớt electron, mảnh da nhiễm điện dương Tác dụng nhiệt Tác dụng phát sáng Tác dụng hóa Tác dụng từ Tác dụng sinh lí 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Băng kép bóng chớp hoạt động dựa tác dụng nhiệt 0,5 dòng điện Băng kép cấu tạo hai kim loại có độ nở nhiệt khác 0,25 Mạ vàng huy chương ứng dụng dựa tác dụng hóa 0,5 dòng điện Học sinh đổi từ mA sang A từ A sang mA Máy xung điện trị liệu có cường độ dòng điện: mA = 0,004 A Nam châm điện có cường độ dòng điện: 800 mA = 0,8 A Dòng điện gây chết người có cường độ dòng điện: 70 mA Câu = 0, 07A 2,0 (Bóng đèn LED có cường độ dòng điện là: 0,012 A = 12 mA điểm Bóng đèn pin có cường độ dòng điện: 0,35 A = 350 mA Bóng đèn xe máy có cường độ dòng điện: 1,2 A = 1200 mA) Sắp xếp thứ tự tăng dần: Máy xung điện trị liệu, Bóng đèn LED, Dòng điện gây chết người, Bóng đèn pin, Nam châm điện, bóng đèn xe máy Vẽ sơ đồ a) 1,0 điểm Xác định chiều dòng điện theo qui ước Câu Giới hạn đo vôn kế:15 V 2,5 b) 1,0 điểm Độ chia nhỏ vôn kế: 0,5 V điểm Vì đèn nối tiếp đèn nên: c) 0,5 điểm Um = U1+ U2 = 11,5 + 11,5 = 23 (V) HẾT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,25 0,5 0,5 0,5 ... điện có cường độ dòng điện: 800 mA = 0,8 A Dòng điện gây chết người có cường độ dòng điện: 70 mA Câu = 0, 07A 2,0 (Bóng đèn LED có cường độ dòng điện là: 0,012 A = 12 mA điểm Bóng đèn pin có cường... điện qua 1,5 điểm Câu 1,5 điểm c) 0,5 điểm a) 0,5 điểm b) 1,0 điểm a) 1,25 điểm Câu 2,5 điểm b) 0 ,75 điểm c) 0,5 điểm ĐIỂM 0,5 0,5 Trong phân xưởng dệt người ta thường treo kim loại 0.5 nhiễm điện...ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 20 17 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU PHẦN NỘI DUNG Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: LY 7 kho tai lieu vat ly , LY 7 kho tai lieu vat ly