LY 6 CVL kho tai lieu vat ly

3 32 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:59

Phòng GD –ÐT QUẬN PHÚ NHUẬN Trýờng THCS CHÂU VÃN LIÊM Họ tên: …………………………… Lớp :………………………………………… ÐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Mơn :VẬT LÝ Thời gianlàm : 45 phút Nãm học : 2014 – 2015 Mật mã STT Chữ kí GT  Ðiểm Lời Phê giáo viên Mật mã STT Chữ kí GK Câu 1(1điểm ): Thế giới hạn đo độ chia nhỏ Câu 2(1 điểm ): Trọng lực gì? Cho biết phương, chiều trọng lực Câu 3: Đổi đơn vỉ ( 2điểm) a 2,5 t = ………………… kg b 2m3=…………………… lít c 500g =………………N d 7cm3= ……………ml Câu (2 điểm ): Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 30cm Khi treo vật nặng 3N vào lò xo thấy chiều dài lò xo l = 36cm Tính độ biến dạng lò xo treo vật nặng 1N? Học sinh không ghi vào phần này, phần bị cắt phách Câu (3điểm ): Một cầu nhỏ đá có khối lượng 0,156kg thả vào bình chia độ thấy nước bình chia độ dâng từ vạch 120cm3 lên đền 180cm3 a) Tính thể tích cầu đá khối lượng riêng đá b) Nếu không thả cầu đá mà thả cầu sắt có khối lượng vào bình chia độ nước dâng lên đến vạch Cho biết Dsắt = 3Dđá Câu (1điểm ): Có bình dung tích lít lít Em tìm cách đong lít nước PHÒNG GD&ÐT QUẬN PHÚ NHUẬN TRÝỜNG THCS CHÂU VÃN LIÊM KIỂM TRA HỌC KÌ I/ NH 2014- 2015 MÔN: VẬT LÝ lớp ÐÁP ÁN Câu 1(1điểm): Giới hạn đo độ dài lớn ghi thước Độ chia nhỏ độ dài hai vạch chia lien tiếp ghi thước Câu 2(1điểm): Trọng lực lực hút trái đất Trọng lực có phương thẳng đứng chiều hướng phá trái đất Câu 3: (2điểm) Mỗi đơn vị đổi 0.5đ Câu (2điểm): Độ biến dạng lò xo treo vật nặng 3N: ∆l = l – l0 = 36 – 30 = 6cm ( 1điểm) Độ biến dạng lò xo treo vật nặng 1N: ∆l’ = ∆l: 3= 6:3=2cm ( 1điểm) Câu 5: (3điểm) a Thể tích cầu đá: ( 1điểm) V = 180 – 120 = 60cm3 Khối lượng riêng đá: ( 1điểm) D = m : V = 0,156 : 0,00006 = 2600 kg/m3 b Dsắt = 3Dđá = 2600 = 7800 kg/m3 VSắt = 20cm3 Thể tích nước dâng lên đến vạch: 120+20 = 140cm3( 1điểm) Câu (1điểm): - Đổ đầy nước vào bình lít - Đổ nước từ bình lít sang bình lít cho đầy, làm thêm lần lúc ta có lít nước bình lít Giáo viên chịu trách nhiệm soạn đề đáp án: DƯƠNG THỊ XUÂN THỦY ... nặng 3N: ∆l = l – l0 = 36 – 30 = 6cm ( 1điểm) Độ biến dạng lò xo treo vật nặng 1N: ∆l’ = ∆l: 3= 6: 3=2cm ( 1điểm) Câu 5: (3điểm) a Thể tích cầu đá: ( 1điểm) V = 180 – 120 = 60 cm3 Khối lượng riêng... 1điểm) V = 180 – 120 = 60 cm3 Khối lượng riêng đá: ( 1điểm) D = m : V = 0,1 56 : 0,000 06 = 260 0 kg/m3 b Dsắt = 3Dđá = 260 0 = 7800 kg/m3 VSắt = 20cm3 Thể tích nước dâng lên đến vạch: 120+20 = 140cm3(...Học sinh khơng ghi vào phần này, phần bị cắt phách Câu (3điểm ): Một cầu nhỏ đá có khối lượng 0,156kg thả vào bình chia độ thấy nước bình chia độ dâng từ vạch 120cm3 lên đền 180cm3 a) Tính thể tích
- Xem thêm -

Xem thêm: LY 6 CVL kho tai lieu vat ly , LY 6 CVL kho tai lieu vat ly