Lop 9 kho tai lieu vat ly

2 23 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:58

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu (1,5 điểm) Nêu tên hai phận máy phát điện xoay chiều Trong hai phận trên, phận quay có tên gọi gì? Nêu cách làm quay phận máy phát điện xoay chiều nhà máy nhiệt điện Câu 2.(1,5 điểm) Dòng điện xoay chiều có tác dụng gì? Em cho biết ampe kế có ký hiệu AC (hay ) dùng để làm ? Khi mắc ampe kế vào mạch để đo ta có cần phân biệt chốt chúng không ? Câu (1 điểm) Khi tia sáng truyền từ khơng khí vào nước (với góc tới khác khơng), góc khúc xạ nhỏ hay lớn góc tới? Hãy vẽ đường tia sáng tia sáng từ khơng khí vào nước với góc tới 0o Câu (1 điểm) Kính lúp loại thấu kính gì? Có tiêu cự nào? Hãy kể tên hai trường hợp sống cần sử dụng đến kính lúp? Câu (2 điểm) Ở đầu đường dây tải điện, phía nhà máy điện người ta đặt máy tăng thế, cuộn sơ cấp có 500 vòng cuộn thứ cấp có 11000 vòng Hiệu điện hai đầu cuộn sơ cấp máy tăng 1000 V a/ Tính hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp b/ Tính cơng suất hao phí đường dây tải điện, biết công suất điện tải 110000 W điện trở tổng cộng đường dây tải điện 100  Câu (3 điểm) Một vật sáng AB có dạng mũi tên, cao cm đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm Điểm A vật nằm trục cách thấu kính khoảng 20 cm a/ Hãy vẽ ảnh A'B' vật AB qua thấu kính Nêu đặc điểm ảnh A'B' b/ Dựa vào hình vẽ, vận dụng kiến thức hình học, tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính chiều cao ảnh Hết PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014 - 2015 MƠN VẬT LÝ - LỚP Câu (1,5 điểm) - Hai phận máy phát điện xoay chiều nam châm cuộn dây dẫn - Bộ phận quay có tên gọi rơto - Trong nhà máy nhiệt điện, rôto quay nhờ động nhiệt Câu 2.(1,5 điểm) - Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, quang từ (Thiếu sai tác dụng trừ 0,25đ) - Dùng ampe kế có ký hiệu AC (hay ) để đo giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện xoay chiều - Khi mắc ampe kế vào mạch điện xoay chiều để đo ta không cần phân biệt chốt chúng Câu (1 điểm) - Khi tia sáng truyền từ khơng khí vào nước, góc khúc xạ nhỏ góc tới - Khi góc tới 0o, ánh sáng truyền thẳng (hình bên) (Thiếu dấu mũi tên trừ 0,25 đ) Khơng khí 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Nước Câu (1 điểm) - Kính lúp thấu kính hội tụ, có tiêu cự ngắn - Kể tên hai trường hợp sống cần sử dụng đến kính lúp Câu (2 điểm) a/ Hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp: U n1 n 11000   U U 1000 22 000(V ) U n2 n1 500 b/ Cơng suất hao phí đường dây tải điện: RP 100.110 000  2500(W ) P hp = 22 000 U2 Câu 5.(3 điểm) a/ Vẽ ảnh (Thiếu nhiều dấu mũi tên chiều ánh sáng trừ 0,25đ) Ảnh A'B' ảnh thật, ngược chiều với vật lớn vật b/ Dựa vào hình vẽ kiến thức tam giác đồng dạng, tính khoảng cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính: d’ = 30 cm Tính chiều cao ảnh: h’ = 4,5 cm - 0,5đ 0,5đ 1đ 1đ 1đ 0,5đ 1đ 0,5đ ... A'B' ảnh thật, ngược chiều với vật lớn vật b/ Dựa vào hình vẽ kiến thức tam giác đồng dạng, tính kho ng cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính: d’ = 30 cm Tính chiều cao ảnh: h’ = 4,5 cm
- Xem thêm -

Xem thêm: Lop 9 kho tai lieu vat ly , Lop 9 kho tai lieu vat ly