Lop 8 kho tai lieu vat ly

2 16 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:58

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1.(1,5 điểm) Viết cơng thức tính cơng Nêu tên đơn vị đo đại lượng công thức Câu (2 điểm) Nêu kết luận chuyển hóa Hãy chuyển hoá từ dạng sang dạng khác trường hợp sau đây: a/ Mũi tên bắn từ cung b/ Nước từ đập cao chảy xuống Câu (1 điểm) Phân tử, nguyên tử cấu tạo chất đứng yên hay chuyển động nào? Nêu mối quan hệ nhiệt độ vật với chuyển động phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật? Câu (1,5 điểm) Nhiệt vật gì? Nêu đơn vị nhiệt Nêu cách làm thay đổi nhiệt vật Câu (1 điểm) Có hai cốc nước khối lượng: cốc đựng nước lạnh, cốc đựng nước nóng Hỏi nhiệt hai cốc nước có khơng? Giải thích? Câu (1 điểm) Tại nồi, xoong thường làm kim loại, bát đĩa thường làm sứ? Câu (2 điểm) Một xe gắn máy chuyển động đều, lực kéo động 2000 N, xe máy quãng đường 225 m a/ Tính cơng thực động xe máy b/ Tính thời gian hết quãng đường Biết công suất động xe máy 7500 W Hết PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN VẬT LÝ - LỚP Câu 1.(1,5 điểm) - Cơng thức tính cơng : A = F s - Trong đó: A cơng lực (J) F lực tác dụng vào vật (N) s quãng đường vật dịch chuyển (m) Câu (2 điểm) - Động chuyển hóa thành năng, ngược lại chuyển hóa thành động - Thế cánh cung chuyển hoá thành động mũi tên - Thế nước chuyển hoá thành động nước Câu (1 điểm) Phân tử, nguyên tử cấu tạo chất chuyển động hỗn độn không ngừng Nhiệt độ vật cao phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh Câu (1,5 điểm) - Nhiệt vật tổng động phân tử cấu tạo nên vật - Đơn vị nhiệt jun (J) - Có hai cách làm thay đổi nhiệt : thực công truyền nhiệt Câu (1 điểm) Nhiệt cốc nước nóng lớn nhiệt cốc nước lạnh Vì: Cốc nước nóng có nhiệt độ cao cốc nước lạnh, phân tử nước cốc nước nóng chuyển động nhiệt nhanh hơn, động phân tử nước cốc nước nóng lớn nên nhiệt cốc nước nóng lớn Câu (1 điểm) - Vì kim loại dẫn nhiệt tốt nên nồi, xoong thường làm kim loại để nấu thức ăn mau chín - Vì sứ dẫn nhiệt nên bát đĩa thường làm sứ để đựng thức ăn nóng ta cầm khơng bị nóng tay thức ăn lâu nguội Câu (2 điểm) a/ Công thực động xe máy: A = F s = 2000 225 = 450000 (J) b/ Thời gian hết quãng đường trên: t =P A = 450000 = 60( s ) 7500 0,75 đ 0,75 đ 1đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25 đ 0,75 đ 1đ 1đ 1đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Lop 8 kho tai lieu vat ly , Lop 8 kho tai lieu vat ly