Lop 7 kho tai lieu vat ly

2 27 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:58

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN VẬT LÝ – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu (1,5 điểm) Có thể làm vật nhiễm điện cách nào? Nêu cách phát vật có bị nhiễm điện hay không ? Câu (1,5 điểm) Nêu qui ước chiều dòng điện So sánh chiều qui ước dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng êlectrôn tự dây dẫn kim loại Câu (2 điểm) a/ Trên vỏ pin có ghi 1,5V Số vơn cho biết điều gì? b/ Trên bóng đèn có số ghi 2,5 V Số vơn cho biết điều gì? Câu 4.(1 điểm) Đổi đơn vị cho giá trị sau đây: a/ 0,375 A = mA b/ 208 mA = A c/ 1,25 V = mV d/ 500 kV = V Câu (1 điểm) Vào ngày thời tiết khơ ráo, lau chùi gương soi, kính cửa sổ khăn lơng khơ, ta thấy có bụi vải bám vào chúng Giải thích ? Câu (1,5 điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện pin, cơng tắc K, bóng đèn, ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch vôn kế đo hiệu điện hai đầu bóng đèn Vẽ chiều dòng điện mạch điện Câu (1,5 điểm) K + Cho mạch điện có sơ đồ hình Khi khóa K đóng, đèn Đ1 Đ2 sáng a/ Hãy so sánh cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn Đ1 Đ2 b/ Biết hiệu điện hai điểm 1,3 U13 = 4,8 V, hiệu điện hai điểm 2,3 U23 = 2,5 V Tính hiệu điện U12 hai điểm 1và Hình - Hết PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN VẬT LÝ - LỚP Câu (1,5 điểm) - Có thể làm vật nhiễm điện cách cọ xát vật vào vật khác - Có thể phát vật bị nhiễm điện cách đưa vật lại gần vụn giấy, vật hút vụn giấy vật bị nhiễm điện Câu (1,5 điểm) - Nêu quy ước chiều dòng điện - Chiều qui ước dòng điện ngược với chiều dịch chuyển có hướng êlectrơn tự dây dẫn kim loại Câu (2 điểm) a/ Số vôn 1,5 V ghi pin cho biết hiệu điện hai cực pin chưa mắc vào mạch b/ Số vơn 2,5 V ghi bóng đèn cho biết hiệu điện định mức để đèn hoạt động bình thường Câu (1 điểm) a/ 0,375 A = 375 mA b/ 208 mA = 0,28 A c/ 1,25 V = 1250 mV d/ 500 kV = 500000 V Câu (1 điểm) Khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ khăn lơng khơ, chúng bị cọ xát bị nhiễm điện Vì chúng hút bụi vải Câu (1,5 điểm) Vẽ sơ đồ (Vẽ sai thiếu ký hiệu phận trừ 0,25 đ, sai thiếu cực nguồn điện trừ 0,25 đ) Vẽ chiều dòng điện Câu (1,5 điểm) a/ Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn b/ Hiệu điện U12 hai điểm 1và 2: U13 = U12 + U23 è U12 = U13 – U23 = 4,8 – 2,5 = 2,3 (V) - 0,5đ 1đ 1đ 0,5đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ 0,5đ 0,5đ 1đ ... V ghi bóng đèn cho biết hiệu điện định mức để đèn hoạt động bình thường Câu (1 điểm) a/ 0, 375 A = 375 mA b/ 208 mA = 0,28 A c/ 1,25 V = 1250 mV d/ 500 kV = 500000 V Câu (1 điểm) Khi lau chùi
- Xem thêm -

Xem thêm: Lop 7 kho tai lieu vat ly , Lop 7 kho tai lieu vat ly