KT HKII LY6 14 15 PGD new kho tai lieu vat ly

2 29 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:58

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN VẬT LÝ Thời gian 45 phút, khơng kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (2 điểm) a Nêu đặc điểm nở nhiệt chất khí b Vì phải để xe đạp ngồi trời nắng, ta khơng nên bơm bánh xe căng? Câu 2: (2 điểm) a Thế nóng chảy, đơng đặc? b Hãy nêu đặc điểm nóng chảy Câu 3: (2 điểm) a Hãy cho biết công dụng nhiệt kế Kể số loại nhiệt kế thường dùng Các nhiệt kế hoạt động dựa tượng vật lý nào? b Đổi đơn vị đo nhiệt độ sau: − 40 0C = ? 0F 122 0F = ? 0C Câu 4: (2 điểm) a.Thế bay hơi? Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? b Muốn quần áo mau khô ta phải phơi quần áo nào? Câu 5: (2 điểm) Đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ khối băng phiến theo thời gian sau: a Băng phiến bắt đầu nóng chảy nhiệt độ nào? b Băng phiến bắt đầu đông đặc phút thứ mấy? c Trong thời gian phút đầu băng phiến thể nhiệt độ thay đổi sao? d Băng phiến thể rắn thể lỏng khoảng thời gian nào? e Từ phút thứ 10 đến phút thứ 15 băng phiến thể nào? HẾT Họ tên học sinh: Số báo danh: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN VẬT LÝ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (2 điểm) a - Các chất khí khác nở nhiệt giống - Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng chất rắn b Khi để xe đạp trời nắng, lốp xe khơng khí bên lốp xe bị nóng lên nở ra, khơng khí nở nhiều lốp xe nên bị ngăn cản, gây lực lớn làm nổ lốp xe Câu 2: (2 điểm) a - Sự nóng chảy… - Sự đông đặc … b Đặc điểm: - Phần lớn chất nóng chảy nhiệt độ xác định Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy - Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ vật khơng thay đổi - Các chất khác có nhiệt độ nóng chảy khác Câu 3: (2 điểm) a - Nhiệt kế dụng cụ để đo nhiệt độ - Một số loại nhiệt kế thường dùng: nhiệt kế treo tường, nhiệt kế phòng thí nghiệm, nhiệt kế y tế - Nhiệt kế thường hoạt động dựa tượng dãn nở nhiệt chất b Đổi đơn vị đo nhiệt độ sau: - 40 0C = - 40 0F 122 0F = 50 0C Câu 4: (2 điểm) a - Sự bay hơi… Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thống chất lỏng b Muốn quần áo mau khô ta phải phơi quần áo ngồi nắng, nơi có gió trải rộng quần áo Câu 5: (2 điểm) a 80 0C b Phút thứ 15 c Thể rắn Nhiệt độ tăng d Phút thứ đến phút thứ 10, phút thứ 15 đến phút thứ 18 e Thể lỏng HẾT 0,5 đ 0,5 đ 1,0 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,25 đ 1,0 đ 0,25 đ 0,75 đ 1,0 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,25 đ ...ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2 014 – 2 015 MÔN VẬT LÝ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (2 điểm) a - Các chất khí khác nở nhiệt giống - Chất khí... nơi có gió trải rộng quần áo Câu 5: (2 điểm) a 80 0C b Phút thứ 15 c Thể rắn Nhiệt độ tăng d Phút thứ đến phút thứ 10, phút thứ 15 đến phút thứ 18 e Thể lỏng HẾT 0,5 đ 0,5 đ 1,0 đ 0,25 đ 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: KT HKII LY6 14 15 PGD new kho tai lieu vat ly , KT HKII LY6 14 15 PGD new kho tai lieu vat ly