HKI LY7 (14 15) kho tai lieu vat ly

3 48 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:58

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN PHÚ HỌ TÊN: ĐỀ KIỂM TRA HKI – NH 2014 - 2015 LỚP: SỐ BD: MÔN VẬT LÍ - LỚP TRƯỜNG: Thời gian làm bài: 45 phút Chữ ký GT1 Chữ ký GT2 SỐ MẬT SỐ THỨ TỰ MÃ ĐIỂM Chữ ký GK1 Chữ ký GK2 SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ Em cho biết phận phát âm hai trường hợp sau: tiếng kêu vo ve muỗi, tiếng đàn guitar người nhạc công gảy đàn? (1đ) Trong vật sau: Mặt Trời, Mặt Trăng, tờ giấy trắng, bảng trắng, đom đóm phát sáng, vật nguồn sáng? (1đ) Vẽ hình tính góc phản xạ tia tới hợp với gương phẳng góc 300 (1,5đ) Thế tượng Nhật thực, tượng Nguyệt thực? (1đ) Khi chiếu chùm tia sáng song song tới gương cầu lõm cho chùm tia phản xạ nào? (0,5đ) HỌC SINH KHÔNG ĐƯC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHẦN PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT 6 Trên số xe cứu thương, em thấy hàng chữ ngược chữ AMBULANCE (xe cứu thương) phía trước xe Vì chữ viết ngược? ( điểm) Vật A thực 380 dao động 10 giây, vật B thực 450 dao động 15 giây a Tính tần số dao động vật A vật B? (1đ) b Vật A hay vật B phát âm cao hơn? Vì sao? (1đ) Cho tia sáng SI nằm ngang tới gương phẳng có tia phản xạ hợp với phương thẳng đứng I góc 400 hình vẽ a Vẽ vị trí đặt gương phẳng (0,5đ) b Tính số đo góc tới (0,75đ) c Tính góc hợp tia tới gương phẳng (0,75đ) 400 Hết HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI MƠN VẬT LÍ LỚP ****** - (1đ) Đôi cánh Dây đàn (hoặc thùng đàn, khơng khí thùng đàn) (1đ) Mặt Trời Con đom đóm phát sáng (1,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) - Vẽ hình (tia tới, tia phản xạ, đường pháp tuyến chiều mũi tên) - Góc phản xạ - (1đ) (0,5đ) (1đ) Nêu tượng Nhật thực, (0,5đ) Nêu tượng Nguyệt thực (0,5đ) (0,5đ) Chùm tia phản xạ hội tụ (0,5đ) (1đ) Để xe phía trước quan sát xe sau qua gương nhìn sau gương cầu lồi thấy dòng chữ xi AMBULANCE (xe cứu thương) – xe ưu tiên nhanh chóng nhường đường (2đ) Vật A thực 380 dao động 10 giây, động 15 giây a Tần số dao động vật A: 38Hz Tần số dao động vật B: 30Hz b Vật B phát âm cao Vì tần số dao động vật A lớn vật B (2đ) a Vẽ hình (đường pháp tuyến gương) b Góc tới: 650 c Góc hợp tia tới gương: 250 HEÁT vật B thực 450 dao (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,75đ) (0,75đ) ... Hết HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI MÔN VẬT LÍ LỚP ****** - (1đ) Đơi cánh Dây đàn (hoặc thùng đàn, khơng khí thùng đàn) (1đ) Mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: HKI LY7 (14 15) kho tai lieu vat ly , HKI LY7 (14 15) kho tai lieu vat ly