HDC LY 9 kho tai lieu vat ly

2 24 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:58

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 -2015 Môn: VẬT LÝ Câu (2 đ) - Người cận thị nhìn rõ vật gần ,khơng nhìn rõ vật xa (0,5đ) - Để khắc phục học sinh phải đeo TKPK – có tiêu cự 0F= OCV =50 cm (0,5đ-0,5đ) - Biện pháp: (0,5đ) Không đọc sách nơi thiếu ánh sáng, không sử dụng máy vi tính 2h… Câu ( 1đ) - Nguồn phát ánh sáng trắng: Mặt trời, đèn dây tóc… (0,5đ) - Cách tạo ánh sáng đỏ: Dùng đèn LED, dùng lọc màu đỏ chắn trước ánh sáng trắng (0,5đ) Câu (1,5đ) - Chùm ánh sáng đơn sắc qua lăng kính khơng bị đổi màu (0,5đ) - Chùm ánh sáng phức tạp qua lăng kính bị phân tích thành nhiều chùm sáng đơn sắc có màu khác (0,5đ) - Ánh sáng Mặt trời ánh sáng phức tạp ánh sáng Mặt trời qua lăng kính phân tích thành ánh sáng màu ( thành màu từ đỏ đến tím) (0,5đ) Câu ( 1,5đ) - Kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (0,25đ) dùng để quan sát vật nhỏ hay chi tiết nhỏ vật (0,25đ) - Dùng kính lúp có số bội giác 5X để quan sát thấy ảnh lớn (0,5đ) 25 25 25 - Tiêu cự : G = f ⇒ f = G = = (cm) (0,5đ) Câu (2 đ) - Công suất hao phí tỏa nhiệt đường dây R Php= U P 2 = 5000 (10 ) = 2.10 (W) (0,5đ-0,5đ) - Số vòng dây cuộn sơ cấp n1 U n1 5000 = ⇒ = ⇒ n1 = 2000 (vòng) n2 U 20000 50000 (0,5đ- 0,5đ) Câu ( đ ) a) Dựng ảnh ( đ) ( thiếu mũi tên mô tả chiều truyền ánh sáng trừ 0,5đ Nếu có đoạn thẳng vẽ sai qui ước liền hay đứt nét trừ 0,5đ) b) Xét tam giác đồng dạng: ABO A’B’O AB OA  ' ' = ' (1) AB OA (0,25 đ) Xét hai tam giác đồng dạng : IOF’ B’A’F’  OI OF ' = A' B ' A' F ' (2) (0,25 đ) Mà OI = AB A’F’ = OF’ + OA’ OA OF ' Từ ( 1) (2)  = OA ' OF ' + OA ' 12 = = >OA ' = 36 (cm)  '= ' OA 12 + OA Hết (0,25đ) (0,25đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: HDC LY 9 kho tai lieu vat ly , HDC LY 9 kho tai lieu vat ly