HDC LY 8 kho tai lieu vat ly

1 22 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:57

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2014 – 2015 Môn: VẬT LÝ - LỚP Câu 1: (1,5đ ) - Quán tính tính chất vật giữ ngun chuyển động khơng có lực tác dụng thay đổi dần chuyển động có lực tác dụng (0,5 đ) - Khi chạy bị vấp thân người ngã phía trước Vì bị vấp phần chân dừng lại đột ngột, phân thân người có qn tính chưa kịp thay đổi chuyển động nên tiếp tục chuyển động phía trước.Do thân người chúi phía trước (1 đ) ( sai ,hoặc thiếu ý – 0,25đ ) Câu 2: ( điểm) - Các lực cản trở chuyển động vật, tạo vât tiếp xúc với gọi lực ma sát (0,5đ) - Có loại lực ma sát : lực ma sát trượt, ma sát lăn ma sát nghỉ (0,5 d) - Tác hại : làm nóng bào mòn ổ trục, ổ bi (0,5đ) - Cách làm giảm: thường xuyên tra dầu nhớt vào ổ trục, ổ bi, làm nhẵn bề mặt tiếp xúc (0,5đ) Câu 3: ( 2,5 điểm) a) Áp suất tác dụng lên đáy ống P = d.h = 0,0046 136000 =6256 ( Pa) (0,75đ) Áp suất tác dụng lên điểm A PA = d.hA = 136000 ( 0,0046 – 0,0014 ) = 435,20 (Pa) (0,75 đ) b) Độ cao cột nước P = dnc hnc  hnc = p 6256  0,6256 (m) d nc 10000 (0,5đ- 0,5đ) Câu 4: (2điểm ) a) Lực đẩy Ác-si-mét nước tác dụng lên vật FA = d.V = 0,00015 10000 = 1,5 (N) (0,5đ-0,5đ) b) Số lực kế F = P – FA = 4,5 – 1,5 = (N ) (0,5đ -0,5đ) Câu 5: ( điểm) - Chuyển động chuyển động có tốc độ khơng thay đổi theo thời gian (0,5đ) - Chuyển động không chuyển động có tốc độ thay đổi theo thời gian (0,5đ) - Công thức : (0,5đ -0,5đ) vtb = s t đó: s quãng đường (m) t thời gian ( s), vtb tốc độ trung bình (m/s)
- Xem thêm -

Xem thêm: HDC LY 8 kho tai lieu vat ly , HDC LY 8 kho tai lieu vat ly