HDC LY 6(c) kho tai lieu vat ly

2 40 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:57

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2014 – 2015 Môn: VẬT LÝ - LỚP (BUỔI CHIỀU) Câu 1: (2điểm) - Để đo thể tích chất lỏng, ta thường dùng ống chia độ, bình chia độ , ca chai bình , can….có dung tích biết (1 điểm ) ( kể thiếu bình chia độ ống chia độ - 0,5 điểm ) - Để đo thể tích đinh dùng dụng cụ :bình chia độ (ống chia độ) (0,5 điểm) - Để đo thể tích đá lớn ta dùng bình tràn (0.5 điểm) Câu 2: ( 1,5 điểm) Khối lượng vật cho biết lượng chất chứa vật (0,5đ) - Hệ thức : P = m 10 (0,5 đ) đó: P trọng lượng ( N ) ( 0,25đ) m khối lượng ( kg ) ( 0,25 đ) Câu 3: ( 3,5 điểm ) - Biến dạng lò xo biến dạng đàn hồi: nén kéo dãn lò xo cách vừa phải , bng chiều dài trở lại chiều dài ( 0,5 đ) tự nhiên - Áp dụng: a) Độ biến dạng đàn hồi l = l1-l0 = 16 - 10 = (cm) (0,5 đ) b) Khi nặng đứng yên, nặng chịu tác dụng hai lực: Trọng lực P Lực đàn hồi lò xo Fđh (0,25đ – 0,25đ) c) – Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều hướng phía trái đất, (0,5đ) có độ lớn P = N ( 0,5 đ) -Lực đàn hồi có phương thẳng đứng , chiều từ lên có độ lớn Fdh= N (0,5 đ) ( 0,5 đ) Câu 4: ( điểm) a) Thể tích cầu V = V2 – V1 = 440 – 400 = 40 ( cm3 ) ( 0,5 đ -0,5đ) b) Trọng lượng riêng cầu d = P  125000 (N /m3) V 0,00004 Câu 5: ( 1điểm) Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật làm biến dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: HDC LY 6(c) kho tai lieu vat ly , HDC LY 6(c) kho tai lieu vat ly