HD CHAM LI 7 kho tai lieu vat ly

2 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:57

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017 Mơn: VẬT LÍ NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM TỪNG PHẦN Câu a b c d Câu a b c (1) (2) (3) (4) Nhận thêm Mất bớt Âm Nhận thêm 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ (5) (6) (7) (8) Hiệu điện 3V từ nhiệt 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ Đúng Sai Đúng 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ d Sai 0,25 đ e Đúng 0,25 đ f Đúng 0,25 đ g Sai 0,25 đ h Sai 0,25 đ - lau chùi, vải khô cọ xát với gương soi - gương soi trở thành vật nhiễm điện - gương soi hút hạt bụi nhỏ - nên bụi bám vào gương, chí có nhiều bụi 0,25 đ 0,5 đ 0,25 đ Câu Câu Câu 1đ Câu a b Dựa tác dụng hóa dòng điện Phải gắn vật cần mạ với cực âm nguồn điện Bài tập công, công suất Đổi 50mA=0,05A 5,8V=5800mV Bài tập Vẽ sơ đồ mạch điện (Vẽ sai kí hiệu trừ 0,25 điểm) Vẽ chiều dòng điện mạch (Cơng tắc mở trừ 0,25 điểm) 0,5đ 0,5đ điểm 0,5 đ 0,5đ điểm 1,5 đ 0,5 đ c (Câu dành cho học sinh Giỏi) Vôn kế đo hiệu điện đèn 2,8 V Hiệu điện hai đầu đèn 1: Umạch nối tiếp =Uđèn 1+Uđèn Uđèn 1= Umạch nối tiếp - Uđèn 2= 5,8 – 2,8 = V (Thiếu đơn vị trừ 0,25 đ / toàn bài) HẾT 0,5 đ 0,5 đ
- Xem thêm -

Xem thêm: HD CHAM LI 7 kho tai lieu vat ly , HD CHAM LI 7 kho tai lieu vat ly