de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 1 de 5 kho tai lieu vat ly

2 40 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:57

Trường THCS Bản Phùng Họ tên:……………… Lớp:…………………… Đề kiểm tra học kỳ I Môn: Vật Lý (Thời gian: 45 phút – không kể thời gian chép đề ) Đề A Trắc nghiệm: Em chọn đáp án Câu phát biểu nói tính chất ảnh vật tạo gương cầu lồi? A Không hứng chắn, nhỏ vật B Hứng chắn, vật C Hứng màn, nhỏ vật D Không hứng màn, vật Vật phát âm to nào? A Khi vật dao động chậm C Khi tần số dao động lớn B Khi vật không dao động D Khi tần số dao động nhỏ Âm truyền qua môi trường đây? A Khoảng chân không C Nước ao, hồ B Tường bê tông D Lớp không khí bao quanh Ta nghe thấy tiếng vang nào? A Khi âm phát đến tai sau âm phản xạ B Khi âm phát đến tai lúc âm phản xạ C Khi âm phát đến trước âm phản xạ D Cả ba trường hợp nghe thấy âm phản xạ Vật phản xạ âm kém? A Tấm kính C Mặt đá hoa B Miếng xốp D Mặt gương Trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn? A Tiếng sấm rền B.Tiếng bình bịch xe máy chạy đường C Tiếng em bé khóc D Tiếng máy nổ làm việc phát to, kéo dài B Tự luận: Câu Phát biểu Định luật Phản xạ ánh sáng Câu Phát biểu tính chất ảnh vật tạo gương cầu lõm Sự phản xạ ánh sáng gương cầu lõm có đặc điểm gì? Câu Nếu em hát phòng rộng phòng hẹp nơi nghe rõ hơn? Giải thích sao? Câu Một công trường xây dựng nằm cạnh trường học gây ô nhiễm tiếng ồn Hãy đề bốn biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn công trường gây nên
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 1 de 5 kho tai lieu vat ly , de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 1 de 5 kho tai lieu vat ly