de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 1 de 3 kho tai lieu vat ly

3 30 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:57

Trường THCS Mỹ An Lớp: Tên: Điểm Đề thi học kì Mơn: Vật lí Lời phê giáo viên I TRẮC NGHIỆM (5 điểm ) Chọn phương án trả lời cho câu sau Câu Biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn không ? A Xây tường nhà gạch có lỗ để cách âm B Khi tham gia giao thông không bóp còi C Làm cửa sổ có hai lớp kính D Trồng nhiều xanh xung quanh nơi sinh sống Câu Nguyệt thực xảy A Trái Đất nằm bóng tối Mặt Trăng B Mặt Trăng bị mây đen che khuất C Mặt Trăng nằm bóng tối Trái Đất D Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất phần Câu Chiếu chùm sáng song song lên gương cầu lồi, ta thu chùm sáng phản xạ A Song song B Hội tụ C Phân kỳ D Không truyền theo đường thẳng Câu Vật dao động với tần số lớn A Trong phút, lắc thực 3000 dao động B Trong 20 giây, dây thun thực 1200 dao động C Trong giây, dây đàn thực 200 dao động D Trong giây, mặt trống thực 500 dao động Câu Kết luận sau đúng? A v truyền âm chất khí lớn chất lỏng, lớn chất rắn B v truyền âm chất khí lớn chất lỏng, nhỏ chất rắn C v truyền âm chất lỏng lớn chất khí, nhỏ chất rắn D v truyền âm chất rắn lớn chất lỏng, nhỏ chất khí Câu Ảnh ảo vật tạo gương cầu lõm A Lớn vật B Bằng nửa vật C Nhỏ vật D Bằng vật Câu Các vật sau nguồn sáng ? A nến , Mặt Trời B nến cháy,Mặt trăn C Mặt trời nến cháy D Mặt trăng, Mặt trời Câu Khi truyền xa, đại lượng sau âm thay đổi ? A Biên độ tần số dao động âm B tần số dao động âm C Vận tốc truyền âm D Biên độ dao động âm Câu Vật phát âm A Nén vật B Uốn cong vật C Kéo căng vật D Làm vật dao động Câu 10 Trên ô tô, xe máy người ta thường lắp A Một gương cầu lồi phía trước người lái xe để quan sát phía sau B Một gương cầu lõm phía trước để quan sát phía sau C Một gương cầu phẳng phía trước để quan sát phía sau D Một gương cầu lồi phía sau để quan sát phía trước II PHẦN TỰ LUẬN: ( điểm ) Bài 1: ( 1đ ) Hãy nêu tên ví dụ tương ứng với hai biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn thường dùng? Bài : (1đ ) Tiếng sét tia chớp tạo gần lúc ta thường nhìn thấy chớp trước nghe tiếng sét Hãy giải thích Bài 3: ( 1đ ) Hãy tính độ sâu đáy biển biết tàu phát siêu âm thu siêu âm phản xạ từ đáy biển sau 1,2 giây ? Biết vận tốc truyền âm nước 1500 m/s Bài : ( 2đ ) Một điểm sáng S điểm M trước gương phẳng ( H vẽ ) a.Hãy vẽ nêu cách vẽ ảnh S’ S qua gương M b.Vẽ tia tới SI để tia phản xạ qua điểm M S ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM I Trắc nghiệm : ( 5đ ) Mỗi câu 0,5đ 1B; 2C; 3C; 4C; 5C; 6A; 7C; 8D; 9D; 10A II Phần tự luận: ( 5đ ) Bài 1: ( 1đ ) HS nêu biện pháp ví dụ kèm 0,5đ 1.Chặn đường truyền âm ( VD: Xây tường ) Cho âm truyền theo hướng khác ( VD: Trồng nhiều xanh ) Bài : ( 1đ ) -Vận tốc truyền âm khơng khí ( 340m/s ) nhỏ so với vận tốc ánh sáng không khí ( 300 000 Km /s ) ( 0,5đ ) - Do đó, ta nhìn thấy chớp gần tức khắc lúc sau nghe thấy tiếng sét ( 0,5đ ) Bài : ( 1đ )Quãng đường siêu âm từ tàu đến đáy biển quay trở lại tàu là: s = v.t =1,2 1500 = 1800 ( m ) ( 0,5đ ) Quãng đường siêu âm hai lần độ sâu đáy biển Vậy độ sâu đáy biển : h = ½ s = 1800 : = 900 ( m ) ( 0,5đ ) Bài : ( 2đ ) a– Vẽ đường thẳng qua S vng góc với gương H ( 0,25đ ) _ Trên đường thẳng vừa vẽ lấy S’ khác phía với S so với gương cho S’H= SH ( 0,5đ ) _ S’ ảnh S qua gương ( 0,25đ ) b _ Nối S’ với M cắt gương I ( 0,25đ ) M _ I điểm tới tia tới cần vẽ ( 0,5đ ) _ Nối SI , SI tia tới cho tia phản xạ tới M ( 0,25đ ) ... ĐIỂM I Trắc nghiệm : ( 5đ ) Mỗi câu 0,5đ 1B; 2C; 3C; 4C; 5C; 6A; 7C; 8D; 9D; 10 A II Phần tự luận: ( 5đ ) Bài 1: ( 1 ) HS nêu biện pháp ví dụ kèm 0,5đ 1. Chặn đường truyền âm ( VD: Xây tường )... Bài : ( 1 )Quãng đường siêu âm từ tàu đến đáy biển quay trở lại tàu là: s = v.t =1, 2 15 00 = 18 00 ( m ) ( 0,5đ ) Quãng đường siêu âm hai lần độ sâu đáy biển Vậy độ sâu đáy biển : h = ½ s = 18 00... tiếng sét Hãy giải thích Bài 3: ( 1 ) Hãy tính độ sâu đáy biển biết tàu phát siêu âm thu siêu âm phản xạ từ đáy biển sau 1, 2 giây ? Biết vận tốc truyền âm nước 15 00 m/s Bài : ( 2đ ) Một điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 1 de 3 kho tai lieu vat ly , de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 1 de 3 kho tai lieu vat ly