de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 1 de 2 kho tai lieu vat ly

5 29 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

PHÒNG GD&ĐT TRẤN YÊN TRƯỜNG TH& THCS VÂN HỘI MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ - LỚP NĂM HỌC 2017 – 2018 Cấp độ Tên Chủ đề Chương Quang học tiết Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chương Âm học tiết Vận dụng Nhận biết TNKQ TL Biết nguồn sáng, vật sáng Nắm tính chất ảnh vật qua gương Phát biểu định luật ánh sáng Thông hiểu TN TL Hiểu định luật ánh sáng biết có nhật thực, nguyệt thực, Nêu ứng dụng gương cầu lồi tạo vùng nhìn thấy rộng 1,5đ 0,5 1,0 1,0 15% 5% 10% 10% 16 Biết vật phản xạ âm tốt, kém, Nắm môi độ to nhỏ,cao thấp trường truyền âm âm tính chất âm môi trường Hiểu tiếng vang biểu âm phản xạ Số câu 1 Số điểm 1,0 0,5 1,5 Tỉ lệ % 10% 5% 15 % Tổng số câu Tổng số 3,0 4,0 điểm 30% 40% Tỉ lệ % Cấp độ thấp TN TL Cấp độ cao TN TL Cộng 14 Dựng xác định khoảng cách ảnh vật đặt trước gương phẳng 1,5 15% 5,5 55% Tính khoảng cách ngắn để nghe tiếng vang 1,5 15% 30% 4,5 đ 45% 13 10 100% PHÒNG GD&ĐT TRẤN YÊN TRƯỜNG TH& THCS VÂN HỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – MÔN VẬT LÝ - LỚP NĂM HỌC 2017 – 2018 ( Thời gian làm 45 phút không kể phát đề) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Viết chữ A, B, C D đứng trước câu trả lời em cho vào giấy kiểm tra Câu 1: Ảnh ảo tạo gương cầu lõm ảnh: A Lớn vật B Bé vật C Gấp đôi vật D Lớn vật Câu 2: Vật sau nguồn sáng? A.Ngôi bầu trời ban đêm B Mặt trời C Bếp lửa cháy D Bóng đèn dây tóc sáng Câu 3: Vật phản xạ tốt vật có bề mặt: A Phẳng mềm B Nhẵn cứng C Gồ ghề mềm D Mấp mô cứng Câu 4: Chiếu tia tới lên gương phẳng Biết góc phản xạ i’ = 300 , góc tới bằng: A 150 B 900 C 600 D 300 Câu 5: Nguyên nhân dẫn đến tượng nhật thực? A Mặt trời ngừng phát ánh sang B Mặt trời nhiên biến C Mặt trời bị mặt trăng che khuất nên ánh sáng mặt trời không đến dược mặt đất D Người quan sát đướng sau trái đất Câu 6: Ảnh tạo gương cầu lồi gương phẳng vật nào? A Ảnh gương cầu lồi nhỏ ảnh gương phẳng B Ảnh gương cầu lồi ảnh gương phẳng C Ảnh gương cầu lồi lớn ảnh gương phẳng D Cả A, B, C sai Câu 7: Ta nghe thấy tiếng vang khi: A Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát B Âm phát âm phản xạ đến tai lúc C Âm phản xạ nghe cách âm trực tiếp 1/15giây D Âm phản xạ gặp vật cản Câu 8: Vật phát âm to nào? A Khi vật dao động nhanh B Khi biên độ dao động lớn C Khi tần số dao động lớn D Cả ba trường hợp II PHẦN TỰ LUẬN:(6 điểm) Câu (1,5đ): a Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? b Giải thích ơtơ, xe máy người ta thường lắp gương cầu lồi phía trước người lái xe để quan sát phía sau mà khơng lắp gương phẳng? Câu (1đ) : Âm truyền qua mơi trường mơi trường khơng truyền âm ? Thông thường, âm truyền môi trường nhanh nhất, chậm ? Trong lan truyền, độ to âm thay đổi nào? B Câu (1,5đ) Dựa vào tính chất ảnh vật tạo B gương phẳng, vẽ ảnh vật sáng AB A O A BOA đặt trước gương phẳng (hình 1) a Hình b Câu 4(1,5đ): Tính khoảng cách ngắn từ người nói đến tường để ta nghe tiếng vang Biết vận tốc truyền âm khơng khí 340 m/s DỤT CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI RA ĐỀ Nguyễn Thị Nhẫn PHÒNG GD&ĐT TRẤN YÊN TRƯỜNG TH& THCS VÂN HỘI HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN VẬT LÝ - LỚP NĂM HỌC 2017 – 2018 I/ TRẮC NGHIỆM (4đ) - Mỗi câu trả lời 0,5đ CÂU ĐÁP ÁN D A B D C A C B II/ TỰ LUẬN (6đ) Câu Ý Đáp án Điểm a 0,5 - Tia phản xạ nằm mặt phẳng với tia tới đường pháp tuyến với gương (1,5đ) điểm tới - Góc phản xạ góc tới b Vì vùng nhìn thấy gương cầu lội rộng vùng nhìn thấy gương phẳng nên giúp người lái xe quan sát vùng rộng phía sau Câu ( 1đ) Câu (1,5đ) Câu (1,5đ) a b -Âm truyền qua mơi trường rắn, lỏng, khí khơng thể truyền chân không -Vận tốc truyền âm chất rắn tốt đến chất lỏng đến chất khí - Độ to âm nhỏ dần lan truyền Vẽ hình 0,5 0,5 0,5 1,0 Vẽ hình Đề nghe tiếng vang âm phản xạ phải cách âm trực tiếp khoảng thời gian ngắn 1/15s 0.5 Quãng đường âm hai lần khoảng cách ngắn từ người nói đến tường nên âm từ người nói đến tường 1/30s 0,5 Khoảng cách từ người nói đến tường : S=v.t= 340 1/30=11.3 (m) 0,5 ... ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ I – MÔN VẬT LÝ - LỚP NĂM HỌC 2 017 – 2 018 ( Thời gian làm 45 phút không kể phát đề) I PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Viết chữ A, B, C D đứng trước câu trả lời em cho vào giấy ki m... 1, 0 Vẽ hình Đề nghe tiếng vang âm phản xạ phải cách âm trực tiếp kho ng thời gian ngắn 1/ 15s 0.5 Quãng đường âm hai lần kho ng cách ngắn từ người nói đến tường nên âm từ người nói đến tường 1/ 30s... Thị Nhẫn PHÒNG GD&ĐT TRẤN YÊN TRƯỜNG TH& THCS VÂN HỘI HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ - LỚP NĂM HỌC 2 017 – 2 018 I/ TRẮC NGHIỆM (4đ) - Mỗi câu trả lời 0,5đ CÂU ĐÁP ÁN D A B D C A
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 1 de 2 kho tai lieu vat ly , de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 1 de 2 kho tai lieu vat ly