de kiem tra 1 tiet chuong iii mon vat ly lop 7 de 4 kho tai lieu vat ly

3 43 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

PHÒNG GD&ĐT… TRƯỜNG THCS……… KIỂM TRA TIẾT HKII - NĂM HỌC 20…-20… Môn: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG ĐỀ Nhận biết TL/TN MỨC ĐỘ Thông hiểu TL/TN Vận dụng TL/TN TỔNG SỐ Sự nhiễm điện cọ xát Hai loại điện tích CHƯƠNG 3:ĐIỆN HỌC Dòng điện - Nguồn điệnChất dẫn điện, chất cách điện Chất dẫn điện chất cách điện –Dòng điện kim loại Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện Tác dụng nhiệt tác dụng phát sáng dòng điện Tác dụng từ, tác dụng hóa học tác dụng sinh lí dòng điện TỔNG SỐ 1TN 1TL 1,5 đ 1TL 1đ 1TN 1TN 1,5 đ 3đ 0,5 đ 1TL 2TL 1đ 2TN điểm 3TL 1,5 đ 3TN 1,5 đ 5đ 3,5 điểm 1đ 2,5 đ 3đ 10đ(100%) Chú thích: a) Đề thiết kế với tỉ lệ: 15% nhận biết + 50% thông hiểu + 35% vận dụng Trong 40%(8 câu) trắc nghiệm + 60%(3 câu) tự luận b) Cấu trúc bài: 11 câu c) Cấu trúc câu hỏi: - Số lượng câu hỏi (ý) là: PHÒNG GD&ĐT… TRƯỜNG THCS…… KIỂM TRA TIẾT HKII - NĂM HỌC 20….-20… Môn: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA I.TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án trả lời cho câu sau: Câu 1: Trong vật dây, vật dẫn điện là: A Thanh gỗ khô B Một đoạn ruột bút chì C Một đoạn dây nhựa D Thanh thuỷ tinh Câu 2: Dòng điện có tác dụng phát sáng chạy qua phận hay dụng cụ điện chúng hoạt động bình thường : a.Ruột ấm điện b Công tắc c.Dây dẫn điện mạch điện gia đình d Đèn báo tivi Câu 3: Dòng điện dụng cụ đây, hoạt động bình thường vừa có tác dụng nhiệt vừa có tác dụng phát sáng ? a Nồi cơm điện b Quạt điện c Đi ốt phát quang d ấm điện Câu 4: Tác dụng hố học dòng điện ứng dụng trường hợp sau ? a Nạp điện cho ắc qui b Chế tạo chuông điện c Chế tạo bàn ủi d Sản xuất máy giặt Câu : Tác dụng sinh lý dòng điện sử dụng để : a Đo điện tâm đồ b Chạy điện châm cứu c Siêu âm d Chụp X quang Câu 6: Dòng điện gây dụng từ dụng cụ chúng hoạt động bình thường? a Đèn dây tóc b ấm điện c Radio d Chng điện Câu7: Một vật bị nhiễm điện dương vì: A, Vật nhận thêm electron B, Vật nhận thêm điện tích dương C, Vật khơng có điện tích âm D, Vật bớt electron Câu 8:Dòng điện gì? a Dòng điện dòng điện tích âm dịch chuyển có hướng b Dòng điện dòng electron dịch chuyển có hướng c Dòng điện dòng điện tích dương dịch chuyển có hướng d Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng II TỰ LUẬN: (6 đ) Câu 1: (2.5 điểm ) Nêu tác dụng dòng điện ứng dụng? Câu 2: ( điểm ) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện ( pin ) ,dây dẫn, công tắc dùng chung cho hai đèn.Vẽ mũi tên chiều dòng điện đoạn mạch Câu 3: (2.5 điểm) a Nêu sơ lược cấu tạo nguyên tử chất? b Đưa thước nhựa cọ xát với vải khô lại gần cầu bị nhiễm điện thấy chúng hút Qủa cầu bị nhiễm loại điện tích gì? Vì sao? PHỊNG GD&ĐT … TRƯỜNG THCS …… KIỂM TRA TIẾT HKII - NĂM HỌC 2…-20… Môn: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I TRẮC NGHIỆM điểm (chọn đáp án câu cho 0,5 điểm) Câu hỏi Đáp án b d c a B d d d II TỰ LUẬN: điểm Câu Ý Nội dung Dòng điện gây tác dụng chính: - Tác dụng nhiệt : VD: Dùng để làm dây đốt nóng bàn điện, bếp điện… - Tác dụng phát sáng: VD: Dùng làm đèn LED, bóng đèn bút thử điện… - Tác dụng từ: VD: Dùng làm nam châm điện… - Tác dụng hoá học: VD: Dùng mạ vàng, mạ bạc… - Tác dụng sinh lý: VD: Ứng dụng y học…… -Vẽ sơ đồ mạch điện -Nếu sai ký hiệu ( vẽ không vị trí ký hiệu sơ đồ ) trừ 0,25 điểm Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 a Mọi vật cấu tạo từ nguyên tử Mỗi nguyên tử hạt nhỏ gồm hạt nhân mang điện tích dương nằm tâm, xung quanh có êlectron mang điện tích âm chuyển động Tổng điện tích âm eelectrơn có trị số tuyệt đối điện tích dương hạt nhân Do bình thường ngun tử trung hòa điện -Êlectron dịch chuyển từ nguyên tử sang nguyên tử khác, từ vật sang vật khác b Khi chải đầu tóc lược cọ xát với làm cho tóc lược bị nhiếm điện Nên đưa lược nhựa lại gần tóc hút tóc duỗi thẳng Tổng 0,5 ... TRƯỜNG THCS…… KIỂM TRA TIẾT HKII - NĂM HỌC 20….-20… Môn: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA I.TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án trả lời cho câu sau: Câu 1: Trong vật dây, vật... loại điện tích gì? Vì sao? PHÒNG GD&ĐT … TRƯỜNG THCS …… KIỂM TRA TIẾT HKII - NĂM HỌC 2…-20… Môn: VẬT LÝ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I TRẮC NGHIỆM điểm (chọn đáp án câu... gây dụng từ dụng cụ chúng hoạt động bình thường? a Đèn dây tóc b ấm điện c Radio d Chng điện Câu7: Một vật bị nhiễm điện dương vì: A, Vật nhận thêm electron B, Vật nhận thêm điện tích dương C,
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra 1 tiet chuong iii mon vat ly lop 7 de 4 kho tai lieu vat ly , de kiem tra 1 tiet chuong iii mon vat ly lop 7 de 4 kho tai lieu vat ly

Từ khóa liên quan