de kiem tra 1 tiet chuong iii mon vat ly lop 7 de 1 kho tai lieu vat ly

7 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

Tiết 27: KIỂM TRA TIẾT Thời gian: 45 phút I MỤC TIÊU: Kiến thức: + Kiểm tra kiến thức HS từ tiết thứ 19 đến tiết thứ 26 theo PPCT Kĩ năng: + Kiểm tra kĩ vận dụng kiến thức HS để giải tập giải thích tượng có liên quan Thái độ: + Nghiêm túc, trung thực kiểm tra II HÌNH THỨC KIỂM TRA Kết hợp trắc nghiệm khách quan tự luận (20% TNKQ, 80% TL) III MA TRẬN ĐỀ Nhận biết Tên chủ đề Hiện tượng nhiễm điện tiết Số câu hỏi Số điểm Dòng điện Nguồn điện tiết Số câu hỏi TNKQ Thông hiểu TL Mô tả vài tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện cọ xát Nêu hai biểu vật nhiễm điện hút vật khác làm sáng bút thử điện 3(3’) C2.1; C1.3; C2.4 0,75 Nêu dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng Nhận biết cực dương cực âm nguồn điện qua kí hiệu (+), (-) có ghi nguồn điện Vận dụng Cấp độ thấp TNKQ TL TNKQ TL Nêu dấu hiệu tác dụng Giải thích số lực chứng tỏ có hai loại điện tích tượng thực tế liên quan tới nêu hai loại điện tích nhiễm điện cọ xát Nêu sơ lược cấu tạo nguyên tử: hạt nhân mang điện tích dương, êlectrơn mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân, nguyên tử trung hồ điện 1(6’) C5.10 2,0 Mơ tả thí nghiệm dùng pin 10 Mắc mạch điện hay acquy tạo dòng điện nhận kín gồm pin, bóng đèn pin, biết dòng điện thơng qua biểu công tắc dây nối cụ thể đèn bút thử điện sáng, đèn pin sáng, quạt quay, Nêu tác dụng chung nguồn điện tạo dòng điện kể tên nguồn điện thông dụng pin acquy 1(1’) C6.2 Số điểm 0,25 11 Nhận biết vật liệu dẫn VL dẫn điện VL điện vật liệu cho dòng điện qua, vật liệu cách điện vật cách điện liệu khơng cho dòng điện Dòng điện qua KL Cấp độ cao TNKQ TL Cộng (9’) 2,75 (27,5%) (1’) 0,25 (2,5%) 12 Kể tên số vật liệu dẫn điện vật liệu cách điện thường dùng 13 Nêu dòng điện kim loại dòng êlectrơn tự dịch chuyển có hướng 1 tiết 1(1’) Số câu hỏi Số điểm Sơ đồ mạch điện Chiều dòng điện tiết 14 Nêu quy ước chiều dòng điện 15 Chỉ chiều dòng điện chạy mạch điện Số điểm Số câu hỏi Số điểm TS câu hỏi TS điểm C13.5 C12.9 0,25 2,0 16 Biểu diễn mũi tên chiều dòng điện chạy sơ đồ mạch điện 0,5(3’) Số câu hỏi Các tác dụng dòng điện tiết 1(7’) 19 Kể tên tác dụng nhiệt, quang, từ, hoá, sinh lí dòng điện nêu biểu tác dụng C17.12 1,0 20 Nêu ví dụ cụ thể tác dụng dòng điện 3(3’) 1(8’) C19.6; C19.7; C19.8 0,75 (7') 1,75 (17,5 %) C20.11 2,0 3,5 (19') 5,25 (52,5 %) (8’) 2,25 (22,5%) 17 Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản mắc sẵn kí hiệu quy ước 18 Mắc mạch điện đơn giản theo sơ đồ cho 0,5(2’) C17.12 1,0 (5’) (20%) (11’) 1,5 (8') 3,0 (30 %) 2,75 (27,5%) 12 (45') 10,0 (100%) ĐỀ BÀI A TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Chọn khoanh tròn câu trả lời theo yêu cầu đề bài: Câu 1: Vật bị nhiễm điện vật: A có khả đẩy hút vật nhẹ khác C có khả đẩy vật nhẹ khác B có khả hút vật nhẹ khác D khơng có khả đẩy hút vật nhẹ khác Câu 2: Phát biểu sau nói dòng điện ? A Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển B Dòng điện chuyển động điện tích C Dòng điện dòng dịch chuyển có hướng điện tích D Dòng điện dòng dịch chuyển theo hướng điện tích Câu 3: Căn vào đâu ta kết luận thước nhựa có bị nhiễm điện hay khơng? A Nếu thước nhựa đẩy vụn giấy chứng tỏ thước nhựa bị nhiễm điện B Nếu thước nhựa hút vụn giấy chứng tỏ thước nhựa bị nhiễm điện C Nếu thước nhựa hút hay đẩy vụn giấy chứng tỏ thước nhựa bị nhiễm điện D Nếu thước nhựa không hút hay đẩy vụn giấy chứng tỏ thước nhựa bị nhiễm điện Câu 4: Chọn câu sai A Hai vật cọ xát với nhau, kết thu hai vật nhiễm điên trái dấu B Bình thường, ngun tử trung hòa điện C Các điện tích dấu hút nhau, điện tích trái dấu đẩy D Vật bị nhiễm điện thừa thiếu êlectron Câu 5: Dòng điện kim loại A dòng chuyển dời có hướng êlectron tự B dòng chuyển động tự êlectrơn tự C dòng chuyển dời hạt mang điện D dòng chuyển dời có hướng vật nhiễm điện Câu 6: Trong thiết bị đây, thiết bị ứng dụng tác dụng từ dòng điện: A Máy sấy tóc B Nam châm điện C Bàn điện D Nam châm vĩnh cửu Câu 7: Dòng điện có tác dụng phát sáng chạy qua phận hay dụng cụ điện chúng hoạt động bình thường ? A Ruột ấm nước điện B Công tắc B Dây dẫn điện mạch điện gia dình D Đèn báo tivi Câu 8: Trong trường hợp sau trường hợp tác dụng nhiệt có ích ? A Dòng điện làm nóng bầu quạt B Dòng điện làm nóng đế bàn C Dòng điện làm nóng máy bơm nước D Dòng điện làm nóng máy điều hòa B TỰ LUẬN: (8 điểm) Câu (2 điểm) Chất dẫn điện ? Chất cách điện ? Lấy ví dụ minh họa ? Câu 10 (2 điểm) Khi: a Hai mảnh ni lông, sau cọ xát vải khô đặt gần b Thanh thủy tinh nhựa, sau bị cọ xát vải khô đặt gần Hiện tượng xảy nào, ? Câu 11 (2 điểm) a Vì nói dòng điện có tác dụng nhiệt, tác dụng sinh lí ? b Hãy giải thích cánh quạt điện gia đình thường bám bụi ? Câu 12 (2 điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản gồm nguồn điện (pin), bóng đèn, cơng tắc vẽ chiều dòng điện mạch cơng tắc đóng ? HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM A TRẮC NGHIỆM (2đ): Câu Đáp án B C B C A B D B Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 B TỰ LUẬN (8đ): Câu Sơ lược cách giải - Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua Chất dẫn điện gọi vật liệu dẫn điện dùng để làm vật hay phận dẫn điện Ví dụ: đồng, nhơm, sắt - Chất cách điện chất khơng cho dòng điện qua Chất cách điện gọi vật liệu cách điện dùng để làm vật hay phận cách điện Ví dụ: sứ, cao su a Hai mảnh ni lông, sau cọ xát vải khô đặt gần chúng hút Vì, sau cọ xát vải khơ chúng nhiễm điện loại nên đặt gần chúng đẩy 10 b Thanh thủy tinh nhựa, sau cọ xát vải khơ đặt gần chúng hút Vì, sau cọ xát vải khơ chúng nhiễm điện trái dấu nên đặt gần chúng hút a) Dòng điện có tác dụng nhiệt có khả làm nóng vật dẫn điện có dòng điện chạy qua Dòng diện có tác dụng sinh lí qua thể người chúng gây 11 tác dụng co cơ, tim ngừng đập,… b) Trên cánh quạt điện gia đình thường bám bụi, quay cánh quạt cọ xát với khơng khí nên bị nhiễm điện hút hạt bụi - Vẽ sơ đồ mạch điện 12 - Vẽ chiều dòng điện hình vẽ Điểm 1 1 1 1 ... tiết 1( 7 ) 19 Kể tên tác dụng nhiệt, quang, từ, hố, sinh lí dòng điện nêu biểu tác dụng C 17 .12 1, 0 20 Nêu ví dụ cụ thể tác dụng dòng điện 3(3’) 1( 8’) C19.6; C19 .7; C19.8 0 ,75 (7' ) 1, 75 ( 17 ,5 %)... %) C20 .11 2,0 3,5 (19 ') 5,25 (52,5 %) (8’) 2,25 (22,5%) 17 Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản mắc sẵn kí hiệu quy ước 18 Mắc mạch điện đơn giản theo sơ đồ cho 0,5(2’) C 17 .12 1, 0 (5’) (20%) (11 ’) 1, 5 (8')... TL Cộng (9’) 2 ,75 ( 27, 5%) (1 ) 0,25 (2,5%) 12 Kể tên số vật liệu dẫn điện vật liệu cách điện thường dùng 13 Nêu dòng điện kim loại dòng êlectrơn tự dịch chuyển có hướng 1 tiết 1( 1’) Số câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra 1 tiet chuong iii mon vat ly lop 7 de 1 kho tai lieu vat ly , de kiem tra 1 tiet chuong iii mon vat ly lop 7 de 1 kho tai lieu vat ly

Từ khóa liên quan