de cuong on tap hoc ki 2 mon vat ly lop 7 kho tai lieu vat ly

6 45 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

R – ý thuyết Có thể làm vật nhiễm điện cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì? Có loại điện tích? Các điện tích tương tác với nào? Nguyên tử có cấu tạo nào? Khi vật nhiễm điện âm? vật nhiễm điện dương? Dòng điện gì? Dòng điện kim loại gì? Đèn, quạt điện có dòng điện? Kể tên vài nguồn điện thường gặp? Nguồn điện có đặc điểm gì? Tác dụng nguồn điện? Chất dẫn điện gì? Chất cách điện gì? Kể tên chất dẫn điện, chất cách điện thường gặp? Các phận mạch điện biểu diễn gì? Sơ đồ mạch điện dùng để làm gì? Nêu quy ước v chi u dòng điện? So ánh chi u dòng điện chi u chuyển động có hướng l ctron t dây dẫn kim loại? Tác dụng nhiệt dòng điện thể nào? Nêu tác dụng nhiệt dòng điện bàn là? dây tóc bóng đèn ? dây chì cầu chì ? 10 Tác dụng phát dòng điện thể rõ thiết bị nào? Dòng điện qua bóng bút thử điện làm phận phát áng? Mắc đèn LED đèn áng? 11 Tác dụng từ dòng điện thể nào? Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi có dòng điện qua gọi gì? Có tính chất nào? 12 Tác dụng hóa học dòng điện qua dung dịch muối đồng? Để mạ k n cho vỏ đèn pin ta phải làm nào? 13 Tác dụng inh lý dòng điện thể nào? Làm để tránh tác hại tác dụng inh lý dòng điện? Tác dụng inh lý dòng điện có ích khơng? 14 Cường độ dòng điện cho ta biết v dòng điện? Nêu ký hiệu, đơn vị cường độ dòng điện? 15 Đo cường độ dòng điện dụng cụ gì? Nhận diện dụng cụ cách nào? Cách xác định giới hạn đo ? độ chia nhỏ nhất? Cách mắc dụng cụ để đo cường độ dòng điện? 16 Hiệu điện cho ta biết v nguồn điện? Số vơn ghi nguồn điện hiệu điện ? Nêu ký hiệu, đơn vị hiệu điện ? 17 Đo hiệu điện dụng cụ gì? Nhận diện dụng cụ cách nào? Cách xác định giới hạn đo ? độ chia nhỏ nhất? Cách mắc dụng cụ để đo hiệu điện nguồn điện? Hiệu điện hai đầu dụng cụ điện có liên quan đến cường độ dòng điện qua dụng cụ đó? Số vơn ghi dụng cụ dùng điện hiệu điện ? Đo hiệu điện hai đầu dụng cụ dùng điện mắc ? 19 Đoạn mạch mắc nối tiếp có đặc điểm v cường độ dòng điện? v hiệu điện ? 20 Đoạn mạch mắc ong ong có đặc điểm v cường độ dòng điện? v hiệu điện ? 21 Dòng điện qua thể người dây dẫn điện chạm vào vị trí thể ? Dòng điện qua khu v c thể nguy hiểm ? Độ lớn cường độ dòng điện làm tim ngừng đập, tử vong ? gây tổn thương tim ? 22 Đoản mạch ? Dụng cụ dùng điện ẽ bị đoản mạch ? Dây dẫn bị đoản mạch ? Cầu có tác dụng bị đoản mạch ? 23 Nêu quy tắc dụng điện để bảo đảm an toàn ? – ài tập Giải thích tượng, ứng dụng: a Vào ngày trời khô chải đầu lược nh a, nhi u ợi tóc bị lược nh a hút? b Thổi nhẹ mặt bàn bụi bay mà cánh quạt quay gió qua mạnh lại có bụi bám vào? c Ngày trời hanh khơ dùng khăn bơng khơ lau gương, kính bụi ợi bám vào? d Trong phân xưởng dệt, người ta thường tr o kim loại nhiễm điện cao? Dùng mảnh vải khô để cọ xát ống gỗ, ống thép, ống giấy, ống nh a Ống ẽ mang điện tích ? Đưa đầu thước nh a dẹt lại gần cầu nh a xốp nhẹ tr o vào ợi mảnh cầu nh a xốp bị đẩy xa Có thê nói v hai vật ? Thanh nh a, thủy tinh đ u cấu tạo nguyên tử, có điện tích dương, điện tích âm Tại ao trước cọ xát chúng không hút vụn giấy nhỏ ? Sau cọ xát nh a ẫm vào mảnh l n nh a nhiễm điện âm chúng hút Giải thích tượng ? Trong hình au mũi tên cho tác dụng vật mang điện tích Hãy ghi dấu điện tích chưa biết vật thư hai ! Hải đưa lược nh a lại gần mảnh nilon mỏng thấy lược nh a hút mảnh nilon Hải cho lược nh a mảnh nilon bị nhiễm điện khác loại Nhưng Sơn lại cho cần hai vật nhiễm điện chúng hút Ai ? Ai ? Kiểm tra ? Có ba vật A, , C nhiễm điện cọ xát A hút R đẩy CR C mang điện tích âm Vậy A mang điện tích ? Chỉ vật dẫn điện, vật cách điện vật au đây: gỗ khôR ruột bút chìR dây nh aR thủy tinhR đoạn dây thépR đoạn dây nhômR mảnh ứR dây cao uR cành tươiR nước bẩnR khơng khí ẩmR giấy ẩmR 10 Gắn cầu kim loại A, lên giá nh a đặt cách quãng ngắn không khí Dưới cầu có tr o cặp nhôm mỏng, nhẹ, át a Khi làm cầu A nhiễm điện nhơm tr o bên xò Vì ao ? b Đặt nh a nối cầu khơng có u xảy Vì ao ? c Đặt kim loại nối cầu nhôm cầu A khép bớt lại, nhơm cầu xò tí Vì ao ? 11 Quan át gầm x ô tơ chở xăng ta thấy có dây xích Một đầu dây xích nối với vỏ thùng chứa xăng, đầu thả kéo lê mặt đường Hãy cho biết dây xích dụng để làm ? Tại ao ? 12 Khi gần có mưa dơng có gió mạnh thổi đám mây bay vần vũ Sau đó, đám mây có tượng chớp, ấm Giải thích tượng ? 13 Trong cụng cụ dùng điện: quạt điện, nồi cơm điện, máy thu hình, bàn là, máy thu thanh, ấm điện, máy bơm nước, bóng đèn, hoạt động tác dụng nhiệt có ích dụng cụ ? khơng có ích dụng cụ ? 14 Người ta dụng ấm điện để đun nước Hãy cho biết: a Khi ấm nước nhiệt độ cao ấm bào nhiêu? b Nếu vô ý để qn, nước ấm cạn hết có cố xảy ? Vì ao ? 15 Dòng điện có tác dụng phát chay qua phận ? Ruột ấm điệnR Công tắc điệnR Đèn LEDR Dây dẫn điệnR Quạt điệnR Đèn báo ti viR óng n onR Loa phóng thanhR ơm nướcR út thử điệnR 16 ộ phận cần cẩu điện nam châm điện Hãy nêu cách hoạt động cần cẩu điện dùng để bốc kiện hàng ? 17 Có dụng cụ au: nguồn điện 3VR cuộn dây dẫn R khóa điện R kim la bàn Hãy nêu cách làm thí nghiệm chứng tỏ dòng điện có tác dụng từ Nối hai thỏi than A nhúng dung A dịch un phát đồng ( CuSO4) hình vẽ: a Có dòng điện chạy mạch khơng ? b Hỏi có tượng xẩy ? c Nếu biết au thời gian đồng bám vào Nguồn c c A hỏi c c c c dương nguồn ? 19 Hãy kẻ đoạn thẳng nối điểm cột bên trái với điểm cột bên phải khung cho phù hợp nội dung Tác dụng inh lý * * óng đèn bút thử điện Tác dụng nhiệt * * Mạ điện Tác dụng hóa học * * Chng điện kêu Tác dụng phát * * Dây tóc bóng đèn nóng Tác dụng từ * * Cơ co giật 20 Đổi đơn vị cho giá trị au : a 0,35A = ……… mA R c 1,5V = ……… mV b 425mA = … …… A R R d 6kV = ……… … V 21 Cho hình vẽ hình 3: a Đây mặt ố dụng cụ đo ? Vì ao m biết ? b Hãy cho biết GHĐ ĐCNN dụng cụ đo ? Vì ao ? uli c Ghi giá trị đo dụng cụ đo ứng với vị trí kim thị hình ? 22 Chọn Am p kế có GHĐ phù hợp với dòng điện cần đo tương ứng trường hợp a Dòng điện qua mạch có cường độ 0,35A Am p kế có giới hạn đo 100mA b Dòng qua chng điện có cường độ 90mA Am p kế có giới hạn đo 50mA c Dòng qua đèn chiếu có cường độ 1,2A Am p kế có giới hạn đo 2,5A d Dòng qua đèn nháy có cường độ 52mA Am p kế có giới hạn đo 1A 23 Nối điểm cột bên trái với điểm cột bên phải khung biết vôn kế l a chọn phù hợp đo hiệu điện giưa hai c c nguồn điện tương ứng Pin tròn 1,5V * * Vơn kế có GHĐ 0,5V Pin vng 4,5V * * Vơn kế có GHĐ 20V Acquy 12V * * Vơn kế có GHĐ 3V Pin mặt trời 400mV * * Vơn kế có GHĐ 10V 24 Vẽ đồ mạch điện đèn pin gồm pin, khóa K, bóng đèn, vỏ đèn đèn 25 Cho mạch điện gồm: nguồn điện pin nối tiếpR khố K đóngR đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp a Vẽ đồ mạch điện ? Vẽ chi u dòng điện ? b Cho cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 I1 = 1.5A Hỏi cường độ dòng điện I2 qua đèn Đ2 c Cho hiệu điện hai đầu đèn Đ2 U2= 1V, hiệu điện toàn mạch Utm=3V Hỏi hiệu điện hai đầu đèn Đ1 ? d Nếu tháo rời hai đèn đèn lại có khơng ? Tại ao ? 26 Mạch điện gồm nguồn điện 2pin, dây nối, hai bóng đèn Đ1, Đ2 giống mắc ong ong, cơng tắc dùng để đóng cắt cho mạch amp kế đo cường độ dòng điện mạch a Vẽ đồ mạch điện b Nếu tháo bớt bóng đèn bóng đèn lại có khơng ? Tại ao ? c Đóng công tắc, amp kế I = 0,5 A dòng điện qua đèn I1= 0,24A Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn ? d Dùng vôn kế đo hiệu điện hai đầu đèn Đ1 V Khi dùng vôn kế đo hiệu điện hai đầu đèn Đ2 ẽ giá trị ? 27 Cho mạch điện th o đồ hình vẽ (hình 4) a iết hiệu điện U12 = 2,4VR U23 = 2,5V Hãy tính U13 b iết hiệu điện U13 = 11,2VR U12 = 5, V Hãy tính U23 c iết hiệu điện U23 = 11,5VR U13 = 23,2V Hãy tính U12 Đ1 Hình Đ2 d Vẽ amp kế mắc vào để đo cường độ dòng điện qua Đ2 Vẽ vôn kế mắc vào để đo hiệu điện hai đầu Đ1 + Cho mạch điện hình vẽ: Đ1 a Để đo cường dòng điện tồn mạch (gồm Đ1 - K Đ2 nối tiếp Đ2 )mắc amp kế hay ? b Tháo amp kế, vôn kế 6V Hiệu điện nguồn U = 9V A hiệu điện hai đầu đèn Đ1 ? 29 Cho mạch điện hình vẽ Hãy cho biết: a Đèn Đ1 A1 mắc với ? b Các bóng đèn mắc với ? c Nếu ố A1 = 2A, A2 = 3A ố amp kế A ? d iết hiệu điện hai đầu Đ1 3V Hỏi hiệu điện hai đầu Đ2 ? 30 Hãy o ánh ố hai vôn kế mạch điện bên iết bóng đèn giống 31 Cho mạch điện hình vẽ K1 Đ1 Các đèn ẽ khi: a K2 mở, K1 K3 đóng K2 b K2 ,K3 đóng, K1 mở c K2 đóng, K1, K3 mở Đ2 Nguồn K3 V ... 4) a iết hiệu điện U 12 = 2, 4VR U23 = 2, 5V Hãy tính U13 b iết hiệu điện U13 = 11,2VR U 12 = 5, V Hãy tính U23 c iết hiệu điện U23 = 11,5VR U13 = 23 ,2V Hãy tính U 12 Đ1 Hình 2 d Vẽ amp kế mắc vào... đèn Đ1 ? d Nếu tháo rời hai đèn đèn lại có khơng ? Tại ao ? 26 Mạch điện gồm nguồn điện 2pin, dây nối, hai bóng đèn Đ1, 2 giống mắc ong ong, cơng tắc dùng để đóng cắt cho mạch amp kế đo cường độ... đèn Đ1, 2 mắc nối tiếp a Vẽ đồ mạch điện ? Vẽ chi u dòng điện ? b Cho cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 I1 = 1.5A Hỏi cường độ dòng điện I2 qua đèn 2 c Cho hiệu điện hai đầu đèn 2 U2= 1V,
- Xem thêm -

Xem thêm: de cuong on tap hoc ki 2 mon vat ly lop 7 kho tai lieu vat ly , de cuong on tap hoc ki 2 mon vat ly lop 7 kho tai lieu vat ly