DE VAT LY HK 114 15 kho tai lieu vat ly

6 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ BUỔI SÁNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 -2015 Môn: VẬT LÝ Thời gian: 45phút ( Không kể thời gian phát đề) Câu ( điểm): - Hãy kể tên dụng cụ đo độ dài mà em học? - Để đo trực tiếp chiều dài và chu vi của viên phấn ta nên chọn dụng cụ nào? Câu ( 1,5 điểm): - Trọng lượng của mợt vật là gì? - Viết hệ thức liên hệ trọng lượng và khối lượng của vật Nêu rõ tên và đơn vị đại lượng cơng thức Câu ( 3,5 điểm): - Lực đàn hồi x́t nào? Áp dụng: Mợt lò xo có chiều dài tự nhiên cm Khi treo mợt nặng có khối lượng 50 g vào lò xo chiều dài của lò xo là 12 cm a) Tính đợ biến dạng của lò xo b) Khi nặng đứng yên, có lực nào tác dụng lên nặng ? c) Hãy nêu rõ phương, chiều và đợ lớn của lực Câu ( điểm): Mợt bình chia đợ chứa nước đến vạch 150 cm 3, người ta thả vào bình mợt cầu khối lượng 0,2 kg mức nước bình dâng lên đến 200 cm3 a) Tính thể tích cầu b) Tính khối lượng riêng của cầu Câu ( điểm): Thế nào là hai lực cân bằng? Hết PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN12 ĐỀ BUỔI CHIỀU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 -2015 Môn: VẬT LÝ Thời gian: 45phút ( Không kể thời gian phát đề) Câu ( điểm): - Hãy kể tên dụng cụ đo thể tích chất lỏng mà em học? - Để đo thể tích đinh (nhỏ) và mợt đá lớn (khơng bỏ lọt bình chia đợ) ta nên dùng dụng cụ gì? Câu ( 1,5 điểm): - Khối lượng của vật cho ta biết gì? - Viết hệ thức liên hệ trọng lượng và khối lượng của vật Nêu rõ tên và đơn vị đại lượng cơng thức Câu ( 3,5 điểm): Thế nào là biến dạng đàn hồi của lò xo? Áp dụng: Mợt lò xo có chiều dài tự nhiên 10 cm Khi treo mợt nặng có khối lượng 100 g vào lò xo chiều dài của lò xo là 16 cm a) Tính đợ biến dạng của lò xo b) Khi nặng đứng n, có lực nào tác dụng lên nặng? c) Hãy nêu rõ phương, chiều và đợ lớn của lực Câu ( điểm): Mợt bình chia đợ chứa nước tới vạch 400 cm 3, người ta thả vào bình mợt cầu có trọng lượng N mức nước bình dâng lên tới vạch 440 cm3 a) Tính thể tích cầu b) Tính trọng lượng riêng của cầu Câu ( điểm): Hãy nêu hai kết tác dụng của lực lên mợt vật? Hết PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 -2015 Môn: VẬT LÝ Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề) Câu ( 1,5 điểm): - Các nguồn âm có chung đặc điểm gì? - Âm vật dao đợng có tần số thế nào gọi là siêu âm? - Tại phòng kín ta thường nghe âm to so với ta nghe âm ngoài trời? Câu (1,5 điểm): - Thế nào là tượng Nhật thực? - Khi có Nhật thực xảy ra, vị trí nào Trái đất quan sát tượng Nhật thực toàn phần? Câu ( điểm): Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng Áp dụng: Chiếu tia sáng SI lên một gương phẳng Góc hợp tia tới và mặt gương là 55 a) Hãy vẽ hình và tia phản xạ qua gương phẳng b) Tính giá trị góc phản xạ Câu ( điểm): Con lắc A dao động phát âm có tần số 50 Hz; âm của lắc B thực 100 dao động giây a) Tính tần số dao đợng của lắc B b) Con lắc nào phát âm trầm hơn? Tại sao? Câu ( điểm): - Em mợt số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng dùng để soi ảnh của một gương phẳng - Nhà bác học Ác-si-mét làm thế nào để đốt cháy chiến thuyền của quân giặc từ xa Em nêu cách làm của nhà bác học và giải thích cách làm Hết PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 -2015 Môn: VẬT LÝ Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề) Câu ( 1,5 điểm): - Thế nào là quán tính? - Khi chạy và bị vấp té, thân người bị ngã chúi về phía nào? Vì sao? Câu ( 1,5 điểm): - Thế nào là lực ma sát? Kể tên loại lực ma sát mà em học - Nêu tác hại của lực ma sát và biện pháp để làm giảm lực ma sát Câu ( điểm): Cho mợt ống có đợ cao đủ lớn a) Người ta đổ thủy ngân vào ống cho mặt thủy ngân cách đáy ống 0,46 cm Tính áp suất thủy ngân tác dụng lên đáy ống và lên điểm A cách đáy ống 0,14 cm Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000 N/m3 b) Để tạo một áp suất đáy ống câu a, phải đổ nước vào ống đến mức nào? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3 Câu ( điểm): Treo một vật vào lực kế, để ngoài khơng khí lực kế 4,5 N Khi nhúng vật vào bình tràn chứa đầy nước làm 150 cm3 nước tràn ngoài a) Tính lực đẩy Ác-si-mét của nước tác dụng lên vật b) Hãy cho biết lực kế bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3 Câu ( điểm): - Thế nào là chuyển động đều, chuyển đợng khơng đều? - Viết cơng thức tính tốc đợ trung bình của chuyển đợng khơng đều Nêu tên và đơn vị đại lượng cơng thức Hết PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 -2015 Môn: VẬT LÝ Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề) Câu ( điểm): - Tại nói dòng điện có mang lượng? Trong c̣c sống, điện tiêu thụ của mạng điện gia đình đo cách nào và theo đơn vị nào? Áp dụng: Trên bếp điện có ghi (220 V – 1000 W) a) Các giá trị này có tên gọi là và có ý nghĩa thế nào? b) Tính điện mà bếp điện tiêu thụ sử dụng hiệu điện thế 220 V Câu ( 1,5 điểm): Phát biểu Định luật Jun-Lenxơ Viết công thức và cho biết tên, đơn vị đại lượng công thức Câu ( điểm): Hãy phát biểu nội dung qui tắc nắm tay phải Áp dụng: Xác định chiều đường sức từ và tên từ cực của ống dây và nam châm hình và hình Hình Hình Câu (1,5 điểm): - Hãy nêu biện pháp để giữ an toàn điện tiếp xúc với dụng cụ, thiết bị điện mạng điện gia đình - Để phòng tránh tác hại điện giật thể tiếp xúc với đất và với dụng cụ bị rò điện, người ta thường sử dụng loại thiết bị điện có tên gọi là gì? Và cho biết hoạt đợng ngắt mạch điện cường đợ dòng điện rò qua thể là ? Câu ( điểm): Đoạn mạch gồm điện trở R = 12 Ω, R2= 36 Ω mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện thế khơng đổi U= 24 V a) Tính cường đợ dòng điện qua điện trở b) Tính cơng śt tiêu thụ của đoạn mạch c) Điện trở R1 thực chất bên là hai điện trở R3 và R4 mắc song song với Khi có dòng điện qua mạch, cơng śt tiêu thụ của R gấp lần công suất tiêu thụ của R Tính trị số của điện trở R3, R4 HẾT ...PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN12 ĐỀ BUỔI CHIỀU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 -2 015 Môn: VẬT LÝ Thời gian: 45phút ( Không kể thời gian phát đề) Câu ( điểm): - Hãy kể tên dụng cụ... của lực lên một vật? Hết PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 -2 015 Môn: VẬT LÝ Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề) Câu ( 1,5 điểm): - Các nguồn âm... giải thích cách làm Hết PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 -2 015 Môn: VẬT LÝ Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề) Câu ( 1,5 điểm): - Thế nào là
- Xem thêm -

Xem thêm: DE VAT LY HK 114 15 kho tai lieu vat ly , DE VAT LY HK 114 15 kho tai lieu vat ly

Từ khóa liên quan