đỀ THI hk2 lý 7 nh 14 15 kho tai lieu vat ly

1 46 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn: Vật lý Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (1,5 điểm) a Dòng điện gì? Nêu quy ước chiếu dòng điện chạy mạch? b So sánh chiều dòng điện dây dẫn mạch điện với chiều dịch chuyển có hướng electron tự dây dẫn? Câu 2: (1,5 điểm) Số vôn ghi dụng cụ điện cho biết điều gì? Áp dụng: Trên bóng đèn có ghi 3V, số có nghĩa gì? Câu 3: (2 điểm) Nêu tác dụng dòng diện? Đèn LED, chuông điện hoạt động dựa tác dụng dòng điện? Câu 4: (1 điểm) a Cường độ dòng điện kí hiệu gì? Dụng cụ đo cường độ dòng điện? b Em tính 20mA ampe? Câu 5: (1 điểm) Có cầu bị nhiễm điện Quả cầu A hút cầu B, cầu B đẩy cầu C, biết cầu A nhiễm điện âm Cho biết cầu B, C nhiễm điện loại gì? Vì sao? Câu 6: (3 điểm) Cho mạch điện gồm nguồn điện có pin mắc nối tiếp, cơng tắc đóng, bóng đèn mắc nối tiếp dây dẫn Vôn kế để đo hiệu điện hai đầu đèn a Vẽ sơ đồ mạch điện xác định chiều dòng điện chạy mạch b Biết hiệu điện hai đầu đèn 4V, hiệu điện hai đầu nguồn điện 6V Tính hiệu điện hai đầu đèn 2? c Nếu hai đèn bị đứt dây tóc đèn lại có sáng khơng? Vì sao? Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: đỀ THI hk2 lý 7 nh 14 15 kho tai lieu vat ly , đỀ THI hk2 lý 7 nh 14 15 kho tai lieu vat ly