đề thi HK2 lý 6 buoi sang NH 14 15 kho tai lieu vat ly

1 40 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ BUỔI SÁNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn: VẬT LÝ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (1,5 điểm) Nhiệt kế dùng để làm gì? Nhiệt kế hoạt động dựa tượng vật lý nào? Kể tên loại nhiệt kế mà em biết Câu 2: (2 điểm) Nêu kết luận đặc điểm nở nhiệt chất lỏng? Vận dụng: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần nở nhiệt 100cm chất sau chúng tăng thêm 400C: khơng khí, đồng, rượu, nước Câu 3: (1,5 điểm) Nêu cấu tạo băng kép, băng kép thường sử dụng thiết bị nào? Em cho ví dụ vật dụng có sử dụng băng kép Câu 4: (1 điểm) Nhiệt độ thể người bình thường 37 0C tương ứng với 0F? Nhiệt độ dãy núi Trường Sơn 680F tương ứng với 0C? Câu 5: (1 điểm) Tại bóng bàn bị bẹp, ngâm vào nước nóng lại phồng lên cũ? Câu 6: (3 điểm) Quan sát đồ thị biểu diễn nóng chảy chì, trả lời câu hỏi sau: a Q trình nóng chảy xảy bao lâu? b Chì nóng chảy 0C? Vì em biết? c Từ phút 20 đến phút 30 đồ thị chì tồn thể nào? 400 Nhiệt độ (0C) 327 210 10 Thời gian (phút) 20 30 Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi HK2 lý 6 buoi sang NH 14 15 kho tai lieu vat ly , đề thi HK2 lý 6 buoi sang NH 14 15 kho tai lieu vat ly