De ly 8 (du phong) kho tai lieu vat ly

2 28 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -ĐỀ DỰ PHỊNG ( Đề có 01 trang ) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI Thời gian làm : 45 phút ( không kể thời gian phát đề ) Câu ( 2,0 điểm ) Thế hai lực cân nhau? Trạng thái chuyển động vật vật chịu tác dụng lực cân nhau? Câu ( 2,5 điểm ) Thế bình thơng ? Nêu đặc điểm mặt thống chất lỏng bình thơng Bình thơng có hai nhánh hình trụ nối với ống có kích thước khơng đáng kể ( hình vẽ ) Nhánh thứ có tiết diện S1 = 20 cm2 , nhánh thứ hai có tiết diện gấp đơi nhánh thứ Cho 1,2 lít nước vào bình Tính chiều cao cột nước hai nhánh Câu ( 1,5 điểm ) Thế áp lực? Áp lực có tác dụng mạnh nào? Đại lượng thể tác dụng mạnh yếu áp lực? Xe có khối lượng tổng cộng đậu mặt đường nằm ngang Tính áp suất bánh xe tác dụng xuống mặt đường Biết xe có bánh diện tích tiếp xúc bánh xe với mặt đường 100 cm Câu ( 2,0 điểm ) Một bể nước cao m chứa đầy nước Biết trọng lượng riêng nước 10.000N/m3 Tính: a/ áp suất nước tác dụng lên đáy bể b/ áp suất nước tác dụng lên điểm cách đáy bể 50 cm Câu ( 2,0 điểm ) Cùng lúc xe gắn máy xuất phát A B giờ, ôtô xuất phát từ B A với vận tốc 72 km/h Biết hai địa điểm A B cách 144 km đường thẳng a/ Tính vận tốc xe gắn máy thời gian ôtô từ B A b/ Hai xe gặp sau xuất phát giờ? Khi gặp nhau, hai xe cách B kilômét HẾT Học sinh không sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN GỢI Ý ĐỀ DỰ PHÒNG KIỂM TRA HK I – NĂM HỌC 2014-2015 MÔN VẬT LÝ Câu 1: ( 2,0 điểm ) - Hai lực cân ( trang 33 TL DHVL ) - Vật đứng yên  tiếp tục đứng yên - Vật chuyển động  chuyển động thẳng Câu 2: ( 2,5 điểm ) - Bình thông ( trang 61 TL DHVL ) - Kết luận mực chất lỏng bình thơng ( Trang 62 TL DHVL ) - Chiều cao cột nước hai nhánh: V = ( S + S2 ) h => h = V : (S1 + S2 ) = 1200 : ( 20 + 20 ) = 20 cm Câu 3: ( 1,5 điểm ) - Là lực nén có phương vng góc với mặt tiếp xúc - Đại lượng thể tác dụng áp lực mạnh yếu gọi áp suất - Khi áp lực lớn Diện tích tiếp xúc nhỏ - Áp suất bánh xe tác dụng lên mặt đường: p=F:S = 20000 : 0,04 = 500000 Pa Câu 4: ( điểm ) Áp suất nước tác dụng lên điểm cách đáy bể m p = d h = 10000 = 20000 Pa Áp suất tác dụng lên điểm cách đáy bể 50 cm: p’ = d h’ = 10000 ( – 0,5 ) = 15000 Pa Câu 5: ( 2,0 điểm ) Vận tốc xe gắn máy: v1 = s : t1 = 144 : = 36 km/h Thời gian ôtô từ B A: t2 = s : v2 = 144 : 72 = h Thời gian kể từ lúc xuất phát đến lúc hai xe gặp nhau: Ta có: s = s1 + s2 = v1 t + v2 t 108 = ( 36 + 72 ) t => t = h Hai xe gặp cách B : s2 = v2 t = 72 = 72 km HEÁT ( Thiếu sai đơn vị trừ tối đa 0,25đ phần toán ) 1,0đ 0,50đ 0,50đ 1,0đ 1,0đ 0,50đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 1,0đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ ... 72 = h Thời gian kể từ lúc xuất phát đến lúc hai xe gặp nhau: Ta có: s = s1 + s2 = v1 t + v2 t 1 08 = ( 36 + 72 ) t => t = h Hai xe gặp cách B : s2 = v2 t = 72 = 72 km HEÁT ( Thiếu sai đơn vị trừ
- Xem thêm -

Xem thêm: De ly 8 (du phong) kho tai lieu vat ly , De ly 8 (du phong) kho tai lieu vat ly