đề lý 6 chieu NH 14 15 kho tai lieu vat ly

2 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐỀ BUỔI CHIỀU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn: VẬT LÝ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (1,5 điểm) Kể tên công dụng loại nhiệt kế mà em biết Câu 2: (2 điểm) Nêu kết luận đặc điểm nở nhiệt chất rắn? Vận dụng: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần nở nhiệt 50cm chất sau chúng tăng thêm 800C: khí oxi, rượu, nước, nhơm Câu 3: (1,5 điểm) Băng kép thường sử dụng thiết bị nào? Một băng kép đồng nhơm bị đốt nóng cong phía đồng Hỏi làm lạnh cong phía nào? Tại sao? Câu 4: (1 điểm) Nhiệt độ lò ấp trứng khoảng 360C tương ứng với 0F? Nhiệt độ Hà Nội trưa mùa hè khoảng 100,40F tương ứng với 0C? Câu 5: (1 điểm) Tại đun nước, ta không đổ nước thật đầy ấm? Câu 6: (3 điểm) Quan sát đồ thị biểu diễn nóng chảy chì, trả lời câu hỏi sau: a Q trình nóng chảy xảy bao lâu? b Chì nóng chảy 0C? suốt thời gian nóng chảy chì tồn thể gì? c Từ phút đến phút 10 đồ thị chì tồn thể ? 400 Nhiệt độ ( 0C ) 327 210 10 Thời gian ( phút) 20 30 Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: đề lý 6 chieu NH 14 15 kho tai lieu vat ly , đề lý 6 chieu NH 14 15 kho tai lieu vat ly