De kiem tra hk2 LY 6 2014 2015 duphong CO HBT kho tai lieu vat ly

2 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:56

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ DỰ PHỊNG (có 01 trang) KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu (2,0 điểm) a) Nêu kết luận nở nhiệt chất lỏng b) Đặc điểm nở nhiệt chất lỏng? Câu (2,0 điểm) Đổi đơn vị nhiệt độ từ 0C 0F từ 0F 0C : a) 0C = F c) 68 0F = b) -10 0C = F d) 100 0F = Câu (5,0 điểm) C C a) Thế nóng chảy? Thế đơng đặc? b) Hình bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian khối chất rắn Dựa vào hình vẽ bảng số liệu, em trả lời câu hỏi sau: 1) Đường biểu diễn hình bên chất nào? 2) Chất tồn thể rắn từ phút thứ đến phút thứ mấy? Lúc nhiệt độ thay đổi nào? Đoạn đồ thị biểu diễn thay đổi nhiệt độ đó? 3) Chất tồn hai thể rắn thể lỏng từ phút thứ đến phút thứ mấy? Lúc nhiệt độ thay đổi nào? 4) Chất tồn thể lỏng từ phút thứ đến phút thứ mấy? Lúc nhiệt độ thay đổi nào? Đoạn đồ thị biểu diễn thay đổi nhiệt độ đó? Nước 00C BẢNG NHIỆT ĐỘ NĨNG CHẢY CỦA MỘT SỐ CHẤT Rượu Băng phiến Sáp Đồng Thép 0 0 -117 C 80 C 47 C đến 65 C 1083 C 13000C Vonfram 33700C Câu (1,0 điểm) Khi đun nóng khối chất lỏng đại lượng sau thay đổi nào? - Khối lượng khối chất lỏng - Thể tích khối chất lỏng - Khối lượng riêng chất lỏng - Trọng lượng riêng khối chất lỏng - Hết - HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học 2014-2015 Môn VẬT LÝ– Khối ĐỀ DỰ PHÒNG Câu (2,0 điểm) Nêu kết luận nở nhiệt chất lỏng - chất lỏng nở nóng lên co lại lạnh - Các chất lỏng khác nở nhiệt khác - Khi co dãn nhiệt bị ngăn cản gây lực lớn 1,0đ 0,5đ 0,5đ Câu (2,0 điểm) Đổi đơn vị câu a, b, c, d 0,5đ 2.0đ Câu (5,0 điểm) Trả lời ý : a Nêu chuyển chất từ thể rắn sang lỏng nóng chảy chuyển chất từ thể lỏng sang thể rắn đơng đặc b Nêu hình bên biểu diễn thay đổi nhiệt độ nước Thể rắn phút 03, nhiệt độ tăng, đooạn AB Thể lỏng rắn phút 3 8, nhiệt độ không đổi, đoạn BC Thể lỏng phút 813, nhiệt độ tăng, đoạn CD 1,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ Câu (1,0 điểm) Mỗi ý 0,25 điểm 1,0đ ... KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học 2014- 2015 Mơn VẬT LÝ– Khối ĐỀ DỰ PHỊNG Câu (2,0 điểm) Nêu kết luận nở nhiệt chất lỏng - chất lỏng nở nóng lên co lại lạnh - Các chất lỏng khác nở nhiệt khác - Khi co
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra hk2 LY 6 2014 2015 duphong CO HBT kho tai lieu vat ly , De kiem tra hk2 LY 6 2014 2015 duphong CO HBT kho tai lieu vat ly