De kiem tra hk2 LY 8 2014 2015 chinhthuc kho tai lieu vat ly

3 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 01 trang) Câu (1,5 điểm) Khi lực tác dụng lên vật thực cơng? Cho ví dụ trường hợp trọng lực tác dụng lên vật chuyển động thực công trường hợp không thực công Câu (1,5 điểm) Phát biểu định luật cơng Dùng ròng rọc cố định, ròng rọc động để đưa vật lên cao ta lợi có tác dụng gì? Câu (1,0 điểm) Thế nhiệt vật? Có thể làm thay đổi nhiệt vật cách nào? Câu (1,0 điểm) Hãy kể tên hình thức truyền nhiệt Trong chất rắn, chất lỏng, chất khí chân khơng có hình thức truyền nhiệt nào? Câu (2,5 điểm) Dùng mặt phẳng nghiêng có chiều dài m để đưa vật khối lượng 50 kg lên cao 0,8 m a/ Tính cơng có ích tính lực kéo vật bỏ qua ma sát b/ Thực tế có ma sát nên người phải kéo vật lên với lực kéo 120 N Tính cơng thực để thắng ma sát Câu 6: (2,5 điểm) Một nồi nhôm khối lượng 400 g chứa nước 20 0C Để đun sôi nồi nước trên, cần cung cấp nhiệt lượng 1.708.160 J Biết nhiệt dung riêng nhôm 880 J/kgK, nhiệt dung riêng nước 4200 J/kgK bỏ qua tỏa nhiệt mơi trường ngồi a/ Tính nhiệt lượng nồi nhơm thu vào b/ Tính lượng nước chứa nồi HẾT Học sinh không sử dụng tài liệu Giám thi khơng giải thích thêm HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK II 2014-2015 MÔN VẬT LÝ (Đề thức) Câu ( 1,5 điểm) Lực thực công lực tác dụng lên vật, vật chuyển động theo phương khơng vng góc với phương lực 0,5đ Xe chuyển động mặt đường nằm ngang  P không thực công 0,5đ Vật rơi từ cao xuống  P thực công 0,5đ Câu ( 1,5 điểm ) Khơng có máy đơn giản cho ta lợi công Lợi lần lực, thiệt nhiêu lần đường ngược lại Ròng rọc cố định: giúp đổi hướng lực tác dụng Ròng rọc động: lợi hai lần lực 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ Câu ( 1,0 điểm ) Nhiệt năng: tổng động phân tử cấu tạo nên vật Có thể thay đổi nội cách: thực công, truyền nhiệt 0,5đ 0,5đ Câu 4: ( 1,0 điểm ) Các hình thức truyền nhiệt: dẫn nhiệt, đối lưu xạ nhiệt Chất rắn: dẫn nhiệt Chất lỏng chất chất khí: dẫn nhiệt, đối lưu , xạ nhiệt Chân không: xạ nhiệt 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu 5: ( 2,5 điểm ) Cơng có ích: Aci = P h = 500 0,8 = 400 J Lực kéo vật bỏ qua ma sát: A = Aci => F l = P h => F = P h : l = 500 0,8 : = 100 N Cơng tồn phần thực hiện: A = F l = 120 = 480 J Công để thắng ma sát: Ams = A – Aci = 480 – 400 = 80 J Câu 6: ( 2,5 điểm ) Nhiệt lượng nồi nhôm thu vào: Q1 = m1c1 (t – t1) = 0,4 880 (100 -20) = 28160 J Nhiệt lượng nước thu vào: Q2 = Q – Q1 = 1708160 – 28160 = 1680000 J Khối lượng nước nồi: Q2 = m2c2 (t – t2) 1680000 = m2 4200 (100 -20) => m2 = kg 0,5đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ 1,0đ 0,5đ 1,0đ ... = 480 – 400 = 80 J Câu 6: ( 2,5 điểm ) Nhiệt lượng nồi nhôm thu vào: Q1 = m1c1 (t – t1) = 0,4 88 0 (100 -20) = 281 60 J Nhiệt lượng nước thu vào: Q2 = Q – Q1 = 17 081 60 – 281 60 = 1 680 000 J Khối... 500 0 ,8 = 400 J Lực kéo vật bỏ qua ma sát: A = Aci => F l = P h => F = P h : l = 500 0 ,8 : = 100 N Cơng tồn phần thực hiện: A = F l = 120 = 480 J Công để thắng ma sát: Ams = A – Aci = 480 –...HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK II 2014- 2015 MÔN VẬT LÝ (Đề thức) Câu ( 1,5 điểm) Lực thực công lực tác dụng lên vật, vật chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra hk2 LY 8 2014 2015 chinhthuc kho tai lieu vat ly , De kiem tra hk2 LY 8 2014 2015 chinhthuc kho tai lieu vat ly