De kiem tra hk2 LY 7 2014 2015 chinhthuc kho tai lieu vat ly

2 82 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 01 trang) KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Câu (2,0 điểm) a Thế vật nhiễm điện âm, nhiễm điện dương? b Nêu tính chất vật nhiễm điện mà em biết Câu (2,0 điểm) Đổi đơn vị cho giá trị cường độ dòng điện hiệu điện sau: a 10 mA = A c 40 V = mV b 0,07 A = mA d 220 V = kV Câu (3,5 điểm) Quan sát mạch điện hình bên thực yêu cầu sau: a Nêu nhận xét cách mắc hai bóng đèn b Nêu đặc điểm cường độ dòng điện hiệu điện đoạn mạch c Vẽ sơ đồ mạch điện mắc thêm ampe kế vào mạch để đo cường độ dòng điện qua mạch, mắc thêm Vôn kế vào mạch để đo hiệu điện hai đầu bóng đèn Đ1 Khi cơng tắc đóng, Ampe kế 0,4 A, Vơn kế V, hiệu điện hai đầu mạch V Tính hiệu điện hai đầu bóng đèn Đ cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn Đ2 Câu (2,5 điểm) Em quan sát thí nghiệm mơ tả hình bên, mạch điện gồm có: nguồn điện, cơng tắc, bóng đèn, hai thỏi than nhúng bình đựng nước cất (nước nguyên chất) a Khi đóng cơng tắc mạch điện, theo em bóng đèn có sáng khơng? Em có kết luận tính dẫn điện nước cất? b Rắc từ từ muối Đồng Sunfat vào bình có tượng xảy với bóng đèn? Em có kết luận tính dẫn điện dung dịch muối Đồng sunfat? Sau thí nghiệm, có tượng xảy với thỏi than nối với cực âm nguồn điện? HẾT Học sinh không sử dụng tài liệu Giám thi khơng giải thích thêm HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK II 2014-2015 MÔN VẬT LÝ (Đề thức) Câu (2,0 điểm) Nêu khái niệm vật nhiễm điện dương, âm Nêu hút vật khác tạo tia lửa điện 1,0đ 1,0đ Câu (2,0 điểm) Đổi đơn vị câu a, b, c, d 0,5đ 2,0đ Câu (3,5 điểm) Trả lời ý : a Nhận xét cách mắc nối tiếp c Nêu I = I1 = I2; U = U1 + U2 d Vẽ SĐMĐ có vơn kế, ampe kế e Tính U2 = V; I2 = 0,4 A 0,5đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ Câu 4: (2,5 điểm) Trả lời đủ ý : a Đèn không sáng, nước cách điện b Đèn sáng, dung dịch muối đồng dẫn điện c Thỏi than nối với cực âm phủ lớp đồng 1,0đ 1,0đ 0,5đ ...HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK II 2014- 2015 MÔN VẬT LÝ (Đề thức) Câu (2,0 điểm) Nêu khái niệm vật nhiễm điện dương, âm Nêu hút
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra hk2 LY 7 2014 2015 chinhthuc kho tai lieu vat ly , De kiem tra hk2 LY 7 2014 2015 chinhthuc kho tai lieu vat ly