DE KIEM TRA + DAP AN KT HKII MON VAT LY 9 CHINH THUC kho tai lieu vat ly

2 22 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

UBND QUẬN THỦ ĐỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: VẬT LÝ Ngày kiểm tra: 22 / 4/ 2015 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2.0 điểm) a Máy biến hoạt động dựa tượng vật lý nào? b Một máy biến có số vòng dây cuộn 2000 vòng 50000 vòng - Nếu dùng máy biến làm giảm hiệu điện phải mắc cuộn dây vào nguồn điện xoay chiều? - Nếu cuộn sơ cấp có 2000 vòng, hiệu điện thu hai đầu cuộn thứ cấp đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện không đổi 220V Câu 2: (2.0 điểm) a Một người nhìn rõ vật cách mắt từ 20cm đến 80cm - Mắt người bị tật khúc xạ gì? - Để khắc phục tật khúc xạ người phải đeo kính thấu kính lọai nào? Kính có tiêu cự bao nhiêu? b Cận thị tật khúc xạ phổ biến lứa tuổi học sinh, sinh viên Tỷ lệ cận thị giới học đường cao Em nêu bốn giải pháp giúp mắt phòng tránh tật cận thị chưa mắc phải tật này? Câu : (1.0 điểm) a Kính lúp gì? Cơng dụng kính lúp? b Nêu cách quan sát vật kính lúp Câu 4: (1.0 điểm) a Chiếu chùm ánh sáng trắng qua kính màu đỏ ta thu ánh sáng có màu gì? b Chiếu chùm ánh sáng màu lam qua lọc màu lam thu ánh sáng có màu gì? Câu 5: (2.0 điểm) a Thế tượng khúc xạ ánh sáng? b Khi tắm hồ bơi, trẻ em thường bị hụt nước thấy đáy hồ cạn so với độ sâu thực Hãy giải thích tượng trên? Câu 6: (2.0 điểm) Một người dùng máy ảnh để chụp người cao 1,5m đứng cách máy ảnh 3m Ảnh thu rõ phim cao 2,55cm a Vẽ ảnh vật tạo vật kính (khơng cần tỉ lệ) b Tính khoảng cách từ phim đến vật kính tiêu cự vật kính? HẾT UBND QUẬN THỦ ĐỨC ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC CÂU Câu (2.0đ) Câu (2.0đ) NĂM HỌC 2014 – 2015 MƠN: VẬT LÝ Thời gian: 45 phút (Khơng kể thời gian giao đề) NỘI DUNG a b Hiện tượng cảm ứng điện từ – Mắc cuộn dây 50000 vòng = (khơng có dòng điện xoay chiều) 1.0đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ a - Cận thị Để khắc phục tật khúc xạ người phải đeo kính thấu kính lọai phân kỳ Kính có tiêu cự 80cm b Nêu giải pháp Câu (1.0đ) ĐIỂM a Kính lúp TKHT có tiêu cự ngắn Dùng để quan sát vật nhỏ b Đặt vật khỏang tiêu cự thấu kính 0.25đ x 0.25đ x 0.25đ x 0.5đ Câu (1.0đ) a Màu đỏ b Màu lam 0.5đ 0.5đ Câu (2.0đ) a Trả lời b Gỉai thích 1.0 đ 1.0đ Câu (2.0đ) a Vẽ ảnh ( Thiếu mũi tên - 0.25đ cho hình) b Tính f = 5cm; d’ = 5,1cm 0.5đ 0.75đx ... TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC CÂU Câu (2.0đ) Câu (2.0đ) NĂM HỌC 2014 – 2015 MƠN: VẬT LÝ Thời gian: 45 phút (Khơng kể thời gian giao đề) NỘI DUNG a b Hiện tượng cảm ứng điện từ – Mắc cuộn dây 50000 vòng = (khơng... cự 80cm b Nêu giải pháp Câu (1.0đ) ĐIỂM a Kính lúp TKHT có tiêu cự ngắn Dùng để quan sát vật nhỏ b Đặt vật khỏang tiêu cự thấu kính 0.25đ x 0.25đ x 0.25đ x 0.5đ Câu (1.0đ) a Màu đỏ b Màu lam 0.5đ
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA + DAP AN KT HKII MON VAT LY 9 CHINH THUC kho tai lieu vat ly , DE KIEM TRA + DAP AN KT HKII MON VAT LY 9 CHINH THUC kho tai lieu vat ly