DE KIEM TRA + DAP AN KT HKII MON VAT LY 8 CHINH THUC kho tai lieu vat ly

2 36 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

UBND QUẬN THỦ ĐỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014– 2015 MÔN: VẬT LÝ Ngày kiểm tra: 22 / 4/ 2015 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2.0 điểm) a Công suất xác định nào? b Một ngựa kéo xe với lực không đổi 80N 4500m 0,5 Tính cơng công suất ngựa Câu 2: (2.0 điểm) a Nhiệt gì? Nhiệt vật phụ thuộc vào yếu tố nào? b Ở vùng biển xảy bão người ta thấy sau bão tan, nước biển nơi ấm so với chưa có bão - Em giải thích tượng trên? - Trong tượng sóng biển chuyển hóa thành dạng lượng nào? Câu 3: (1.0 điểm) Thế đối lưu, xạ nhiệt? Câu 4: (2.0 điểm) a Cho biết vật có đặc điểm hấp thụ tia nhiệt tốt? b TP Hồ Chí Minh gần xích đạo nên khí hậu thường nắng nóng quanh năm Khi xây dựng nhà cửa đây, mái nhà nên có màu sẫm hay màu sáng? Vì sao? Câu 5: (3.0 điểm) Một nồi nhơm có khối lượng 0,3kg chứa 1,5kg nước 30 0C Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nồi nước đến sôi Cho nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K, nhiệt dung riêng nhơm 880J/kg.K Bỏ qua nhiệt lượng hao phí mơi trường bên ngồi HẾT UBND QUẬN THỦ ĐỨC ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Câu (2.0 đ) a NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: VẬT LÝ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Nội dung Công suất xác định công thực đơn vị thời gian Công ngựa: A = F.S = 80 4500 = 360000 (J) Công suất ngựa: A 360000 P  200W t 1800 a Nhiệt tổng động phân tử cấu tạo nên vật b Câu (2.0 đ) Nhiệt vật phụ thuộc vào nhiệt độ vật b - Vì có bão phân tử nước biển chuyển động nhanh, Điểm 1.0đ 0.5đ x 0.5đ x 0.5đ 0.5đ 0.5đ nhiệt độ nước biển tăng - Trong tượng sóng biển chuyển hóa thành nhiệt Câu (1.0đ) Câu (2.0đ) Câu (3.0đ) - Đối lưu hình thức truyền nhiệt dòng chất lỏng chất khí - Bức xạ nhiệt truyền nhiệt tia nhiệt thẳng a Những vật có bề mặt xù xì, màu sẫm hấp thụ tia nhiệt tốt b Mái nhà có màu sáng để phản xạ tia nhiệt tốt, nhà bớt nóng Nhiệt lượng nước thu vào: Q1 = mC∆t = 1,5 4200 70 = 441000 (J) Nhiệt lượng nồi thu vào: Q2 = mC∆t = 0,3 880 70 = 18480 (J) Tổng nhiệt lượng cần thiết: Q = Q1 + Q2 = 441000 + 18480 = 459480 (J) 0.5đ 0.5đ 0.5đ 1.0đ 1.0đ 0.5đ x 0.5đ x 0.5đ x ... = 441000 (J) Nhiệt lượng nồi thu vào: Q2 = mC∆t = 0,3 88 0 70 = 184 80 (J) Tổng nhiệt lượng cần thiết: Q = Q1 + Q2 = 441000 + 184 80 = 459 480 (J) 0.5đ 0.5đ 0.5đ 1.0đ 1.0đ 0.5đ x 0.5đ x 0.5đ x ... Thời gian: 45 phút (Khơng kể thời gian giao đề) Nội dung Công suất xác định công thực đơn vị thời gian Công ngựa: A = F.S = 80 4500 = 360000 (J) Công suất ngựa: A 360000 P  200W t 180 0 a Nhiệt... Câu (2.0 đ) Nhiệt vật phụ thuộc vào nhiệt độ vật b - Vì có bão phân tử nước biển chuyển động nhanh, Điểm 1.0đ 0.5đ x 0.5đ x 0.5đ 0.5đ 0.5đ nhiệt độ nước biển tăng - Trong tượng sóng biển chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA + DAP AN KT HKII MON VAT LY 8 CHINH THUC kho tai lieu vat ly , DE KIEM TRA + DAP AN KT HKII MON VAT LY 8 CHINH THUC kho tai lieu vat ly