đề khối 8 kho tai lieu vat ly

4 33 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

UBND QUẬN BÌNH TÂN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÝ NGÀY: 20/12/2017 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có 01 trang) Câu 1: ( 2,0 điểm) a) Viết cơng thức tính tốc độ? Đơn vị đo tốc độ phụ thuộc vào yếu tố nào? Để đo tốc độ người ta dùng dụng cụ gì? b) Chuyển động vật A có tốc độ 1692m/s, vật B có tốc độ 28800km/h Chuyển động vật nhanh hơn? Vì sao? Câu 2: ( 2,0 điểm) a) Qn tính gì? b) Một cáo đuổi theo thỏ Khi cáo chuẩn bị vồ mồi thỏ nhảy tạt sang bên trốn Em giải thích sở khoa học biện pháp thoát hiểm này? Câu 3: (2,0 điểm) a) Viết cơng thức tính áp suất chất lỏng ? Nêu tên đơn vị đại lượng có cơng thức? b) Hãy so sánh áp suất điểm A, B hình Câu 4: ( 2,0 điểm) Một thỏi đồng tích 0,005 m3 nhúng chìm nước Biết trọng lượng riêng nước 10 000 N/m3 a) Tính lực đẩy Ác-si-mét nước tác dụng lên thỏi đồng b) Nếu thỏi đồng nhúng chìm độ sâu khác nước lực đẩy Ác-simét có thay đổi khơng? Vì sao? 20N F Câu 5: (1,0 điểm) Diễn tả lời yếu tố lực F hình Câu 6: (1,0 điểm) A 300 Hình Khi dùng phấn viết bảng, ma sát bảng phấn ma sát có lợi hay có hại.Vì sao? HẾT DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG NGƯỜI RA ĐỀ TRẦN MINH KHA DƯƠNG THẢO CHÂU HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: VẬT LÍ Nội dung Câu ( điểm) Câu (2 điểm) Câu (2 điểm) a) -Viết công thức Điểm 0,5đ - Đơn vị đo tốc độ phụ thuộc vào đơn vị độ dài quãng đường đơn vị thời gian 0,5đ - Tốc kế 0,25đ b) - Chuyển động vật B nhanh vật A có tốc độ 1692m/s, vật B có tốc độ 28800km/h = 8000m/s (Nếu HS đổi đơn vị từ m/s km/h đạt điểm tối đa) 0,75đ a) Định nghĩa quán tính 1,0đ b) Một cáo đuổi theo thỏ Khi cáo chuẩn bị vồ mồi thỏ nhảy tạt sang bên trốn thỏ nhảy sang bên theo qn tính cáo bị đà nên vồ thỏ Lợi dụng thỏ liền lao theo hướng khác nhanh chóng lẩn trốn vào bụi rậm a) Viết cơng thức tính áp suất chất lỏng Nêu tên đơn vị đại lượng có cơng thức 1,0đ 0,5đ 0,5đ b) pA = d.hA pB = d.hB Vì hB>hA , d nên pB> pA Câu ( điểm) 1,0đ a) V= 0,005 m3 d = 10 000 N/m3 FA= ? N 0,25đ Lực đẩy Ác-si-mét nước tác dụng lên thỏi đồng: FA= d V = 10000.0,005 = 50N Đáp số: FA = 50N b) Nếu thỏi đồng nhúng độ sâu khác lực đẩy Ác-si-mét khơng thay đổi lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào trọng lượng riêng chất lỏng thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, không phụ thuộc vào độ sâu 0,75đ 1,0đ Câu (1 điểm) - Diễn tả lời yếu tố lực F: 0,25đ + Điểm đặt A + Phương xiên hợp với phương ngang góc 30 0, chiều từ trái sang phải hướng lên 0,5đ 0,25đ + Cường độ (Độ lớn) F = 60 N Câu (1 điểm) Khi dùng phấn viết bảng, ma sát bảng phấn ma sát vừa có lợi vừa có hại ma sát bảng phấn khiến phấn bị mòn có hại ma sát có lợi giúp phấn bám mặt bảng tạo chữ viết Lưu ý : Thiếu đơn vị -0,25đ toàn HẾT DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG TRẦN MINH KHA NGƯỜI RA ĐÁP ÁN DƯƠNG THẢO CHÂU 1,0đ ... 0,5đ - Tốc kế 0,25đ b) - Chuyển động vật B nhanh vật A có tốc độ 1692m/s, vật B có tốc độ 288 00km/h = 80 00m/s (Nếu HS đổi đơn vị từ m/s km/h đạt điểm tối đa) 0,75đ a) Định nghĩa quán tính 1,0đ... CỦA LÃNH ĐẠO KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG NGƯỜI RA ĐỀ TRẦN MINH KHA DƯƠNG THẢO CHÂU HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 20 18 MƠN: VẬT LÍ Nội dung Câu ( điểm) Câu (2 điểm) Câu (2
- Xem thêm -

Xem thêm: đề khối 8 kho tai lieu vat ly , đề khối 8 kho tai lieu vat ly