đề khối 7 kho tai lieu vat ly

3 23 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

UBND QUẬN BÌNH TÂN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÝ NGÀY: 21 /12/2017 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có 01 trang) Câu 1: (2,0 điểm) a) Thế ô nhiễm tiếng ồn? b) Âm loa phát nhạc gắn vào tai(headphone) thường phát âm to, thường lên đến 80dB lớn Nếu sử dụng thường xuyên lâu dài loại loa nghe nhạc ta dễ mắc chứng bệnh tai Em trình bày biện pháp bảo vệ tai sử dụng loại loa Câu 2: (1,0 điểm) Bạn Hùng quan sát bóng đèn pin phát sáng Ánh sáng từ bóng đèn pin truyền đến mắt Hùng theo định luật nào? Em phát biểu định luật Câu 3: (2,0 điểm) a) Nguồn âm gì? Nêu ví dụ nguồn âm b) Khi ta gảy đàn ghita, dây đàn dao động khiến mặt thùng đàn khơng khí thùng đàn dao động theo Âm dây đàn phát thùng đàn khuếch đại lên nhiều lần tai ta nghe rõ tiếng đàn Em nêu cách để kiểm tra dây đàn mặt thùng đàn dao động đàn phát tiếng nhạc Câu 4: (1,0 điểm) Chiếu tia sáng SA đến gương phẳng (M) nằm ngang, biết tia phản xạ AR tia tới hợp với góc 600 Vẽ hình tính góc tới, góc phản xạ Câu 5: (2,0 điểm) a) Âm truyền môi trường không truyền môi trường nào? b) Tàu phát siêu âm thu âm phản xạ từ đáy biển sau 3s Tính gần độ sâu đáy biển nơi biết vận tốc truyền âm nước 1500m/s Câu 6: (2,0 điểm) Vật A 15 giây thực 3000 dao động.Vật B phút thực 24000 dao động a) Tính tần số dao động vật b) Âm phát vật thấp hơn? Vì sao? HẾT DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG NGƯỜI RA ĐỀ TRẦN MINH KHA DƯƠNG THẢO CHÂU HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: VẬT LÍ Nội dung Câu a) Ô nhiễm tiếng ồn tiếng ồn to, kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe ( điểm) hoạt động người (Mỗi ý 0,25đ) b) biện pháp bảo vệ tai sử dụng loa: - Không nên nghe nhạc tai nghe ngày - Tuyệt đối không sử dụng tai nghe ngủ 0,5đ 0,5đ Câu (1điểm) - Câu (2 điểm) a) Nguồn âm vật phát âm Nêu ví dụ nguồn âm b) Nêu cách để kiểm tra dây đàn mặt thùng đàn dao động đàn phát tiếng nhạc 0,5đ 0,5đ 1,0đ Câu ( điểm) - 0,5đ 0,25đ 0,25đ Câu (2 điểm) a) Âm truyền mơi trường chất rắn, chất lỏng, chất khí không truyền môi trường chân không b) Độ sâu biển là: 1500.3/2 = 2250 m a) Tần số dao động vật A: 3000/15 = 200Hz Câu (2 điểm) Định luật truyền thẳng ánh sáng Phát biểu định luật Điểm 1đ 0,25đ 0,75đ Vẽ hình Tính góc phản xạ: 300 Tính góc tới: 300 Tần số dao động vật B: 24000/60 = 400Hz 1,0đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ b) Âm phát vật A thấp tần số dao động vật A nhỏ tần số dao động vật B Thiếu đơn vị trừ 0,25đ HẾT DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG NGƯỜI RA ĐÁP ÁN TRẦN MINH KHA DƯƠNG THẢO CHÂU 1,0đ ... điểm) hoạt động người (Mỗi ý 0,25đ) b) biện pháp bảo vệ tai sử dụng loa: - Không nên nghe nhạc tai nghe ngày - Tuyệt đối không sử dụng tai nghe ngủ 0,5đ 0,5đ Câu (1điểm) - Câu (2 điểm) a) Nguồn...DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG NGƯỜI RA ĐỀ TRẦN MINH KHA DƯƠNG THẢO CHÂU HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 17 - 2018 MƠN: VẬT LÍ Nội dung Câu a) Ô nhiễm tiếng ồn tiếng... 3000/15 = 200Hz Câu (2 điểm) Định luật truyền thẳng ánh sáng Phát biểu định luật Điểm 1đ 0,25đ 0 ,75 đ Vẽ hình Tính góc phản xạ: 300 Tính góc tới: 300 Tần số dao động vật B: 24000/60 = 400Hz 1,0đ
- Xem thêm -

Xem thêm: đề khối 7 kho tai lieu vat ly , đề khối 7 kho tai lieu vat ly