đề khối 6 kho tai lieu vat ly

3 20 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

UBND QUẬN BÌNH TÂN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP NĂM HỌC : 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÝ NGÀY: 21/12/2017 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có 01 trang) Câu 1: ( 2,0 điểm) a) Kể tên hai loại thước hai đơn vị dùng để đo độ dài b) - Khoảng cách từ nhà bạn Hà đến trường 2,5km, khoảng cách từ nhà bạn Hà đến trường dài mét? - Bạn Hà đến trường lúc 7h sáng nhà lúc 16h chiều Hỏi ngày học bạn Hà hết quãng đường dài km? Câu 2: ( 2,0 điểm) Treo nặng A vào lò xo đặt thẳng đứng ta thấy lò xo dãn dài a) Lò xo vật có tính chất gì? b) Trong trường hợp lò xo có tác dụng lực vào nặng không? Em cho biết tên, phương chiều lực c) Tại nặng đứng yên? Câu 3: ( 2,0 điểm) a) Khối lượng riêng chất gì? Viết cơng thức tính khối lượng riêng chất tạo nên vật ? b) Tính khối lượng khối đá thể tích 0,05m3, biết đá có khối lượng riêng khoảng 2600kg/m3 Câu 4: ( 2,0 điểm) a) Tính trọng lượng túi cam có khối lượng 4kg b) Để kéo túi cam lên theo phương thẳng đứng ta phải dùng lực có cường độ N? Câu 5: ( 2,0 điểm) a) Trên vỏ hộp bánh có ghi “ Khối lượng tịnh 250g” Số cho biết điều gì? b) Bạn An dùng cân Rơ- béc- van để cân xồi Khi đòn cân thăng bằng, đĩa cân bên trái có xồi cân 50g, đĩa cân bên phải có cân 200g Quả xồi có khối lượng kg? HẾT DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHỊNG TRẦN MINH KHA NGƯỜI RA ĐỀ DƯƠNG THẢO CHÂU HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: VẬT LÍ Nội dung Điểm Câu a) - Kể tên hai loại thước 0,5đ ( điểm) - Nêu hai đơn vị dùng để đo độ dài 0,5đ b) - Khoảng cách từ nhà bạn Hà đến trường dài 2500m 0,5đ - Mỗi ngày học bạn Hà hết quãng đường 5km 0,5đ Câu a) Lò xo vật có tính chất đàn hồi 0,5đ (2điểm) b) Trong trường hợp lò xo có tác dụng lực vào nặng 0,25đ Lực đàn hồi, phương thẳng đứng chiều từ lên 0,75đ c) Quả nặng đứng yên nặng chịu tác dụng 0,5đ hai lực cân bằng: lực đàn hồi lò xo trọng lực Câu a) Khối lượng riêng chất khối lượng 0,5đ ( điểm) đơn vị thể tích chất Cơng thức: D= m/V 0,5đ b) V = 0,05m 0,25đ D = 2600kg/m m = ?kg Khối lượng khối đá là: 0,75đ m= D.V = 2600 0,05 = 130kg Đáp số: 130kg HS lời giải, khơng viết cơng thức trừ 0,25đ Câu 0,25đ a) m = 4kg ( điểm) P= ? N 0,75đ Trọng lượng túi cam: Câu ( điểm) P = 10.m = 10.4 = 40N Đáp số: 40N b) Để kéo túi cam lên theo phương thẳng đứng ta phải dùng lực có cường độ 40 N HS khơng có lời giải, không viết công thức trừ 0,25đ a) Trên vỏ hộp bánh có ghi “ Khối lượng tịnh 250g” Số cho biết khối lượng bánh hộp 250g b) Quả xồi có khối lượng 150g 150g = 0,15kg HẾT DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO KT TRƯỞNG PHỊNG PHĨ TRƯỞNG PHÒNG TRẦN MINH KHA NGƯỜI RA ĐÁP ÁN DƯƠNG THẢO CHÂU 1,0đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ ... lực Câu a) Khối lượng riêng chất khối lượng 0,5đ ( điểm) đơn vị thể tích chất Cơng thức: D= m/V 0,5đ b) V = 0,05m 0,25đ D = 260 0kg/m m = ?kg Khối lượng khối đá là: 0,75đ m= D.V = 260 0 0,05 =... khơng viết cơng thức trừ 0,25đ a) Trên vỏ hộp bánh có ghi “ Khối lượng tịnh 250g” Số cho biết khối lượng bánh hộp 250g b) Quả xồi có khối lượng 150g 150g = 0,15kg HẾT DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO KT TRƯỞNG... RA ĐỀ DƯƠNG THẢO CHÂU HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: VẬT LÍ Nội dung Điểm Câu a) - Kể tên hai loại thước 0,5đ ( điểm) - Nêu hai đơn vị dùng để đo độ dài 0,5đ b) - Kho ng
- Xem thêm -

Xem thêm: đề khối 6 kho tai lieu vat ly , đề khối 6 kho tai lieu vat ly