DE +DAP AN KTHKII LY 6 kho tai lieu vat ly

32 25 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

PHÒNG GD&ĐT THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS XUÂN TRƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: LÝ – Ngày KT: 22/4/2015 Thời gian: 45 phút Câu 1/ (1,0 điểm) Cho bảng biểu thị nở nhiệt số kim loại khác có chiều dài ban đầu 1m nhiệt độ tăng lên 50 oC Em xếp chất nở nhiệt từ tới nhiều ? Nhơm 0,120 cm Sắt 0,060 cm Đồng 0,086 cm Câu 2/ (1,5 điểm) Nhiệt kế dùng để ? Hãy kể tên số nhiệt kế thường gặp ? Câu 3/ (1,0 điểm) Khi vật nở nhiệt, bị ngăn cản gây lực lớn, thực tế lắp đặt đường ray xe lửa chỗ nối ray người ta thường để khe hở nhỏ có tác dụng ? Câu 4/ (1,5 điểm) Hãy giải thích bóng bàn bị móp chưa vỡ, người ta thả vào nước nóng để phồng lên ban đầu Câu 5/ (2,0 điểm) Đổi nhiệt độ: a) 360C = 0F b) 920C = .0F c) 770F = 0C d) 1310F = 0C Câu 6/ (1,0 điểm) Thế nóng chảy, đơng đặc ? Câu 7/ (2,0 điểm) Cho hình vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian đun nóng chất rắn sau: Nhiệt độ (0C) 90 D 80 C B 70 60 A 50 Thời gian (phút) 10 15 20 25 a/ Hình vẽ biểu diễn thay đổi nhiệt độ chất nào? b/ Từ phút đến phút thứ 15, nhiệt độ nóng chảy ? c/ Trên đường biểu diễn này, đoạn biểu diễn chất hồn toàn thể rắn, thể lỏng tồn khoảng thời gian ? PHÒNG GD&ĐT THỦ ĐỨC ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2014 – 2015 TRƯỜNG THCS XUÂN TRƯỜNG MÔN: LÝ Câu 1: (1đ) - Sự nở nhiệt nhơm > đồng > sắt (1đ) Câu 2: (1,5đ) - Nhiệt kế dung để đo nhiệt độ (0,5đ) - Có loại nhiệt kế: nhiệt kế y tế, phòng thí nghiệm, treo tường…(1đ) (Thiếu ý -0,25 đ, tối đa lần) Câu 3: (1đ) - Tác dụng: giúp ray không bị cong, giảm tai nạn Câu 4: (1,5đ) - Thả bóng vào nước nóng, khơng khí bong nở ra, gây lực tác dụng lên vỏ bong, làm cho bóng phồng lên cũ (sự nở nhiệt bóng cao su xem khơng đáng kể) Câu 5: (2đ) - Đổi câu 0,5đ ( câu) Câu 6:( 1đ) - Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy (0,5đ) - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc (0,5đ) Câu 7: (2đ) a) Chất băng phiến (0,5đ) b) Nhiệt độ nóng chảy 800C (0,5đ) c) Đoạn AB hoàn toàn thể rắn, tồn khoảng thời gian từ phút đến phút thứ 5, đoạn CD hoàn toàn thể lỏng, từ phút thứ 15 đến phút thứ 20 (1đ) PHÒNG GD & ĐT QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS LINH TRUNG ĐỀ A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể phát đề) CÂU 1: (3đ) a/ Nêu tính chất nở nhiệt chất rắn? b/ Giải thích hai đầu ray xe lửa chừa khe hở? CÂU 2: (3đ) -Thế nóng chảy? Cho ví dụ -Thế đơng đặc ? Cho ví dụ CÂU 3: (2đ) So sánh nở nhiệt ba chất: rắn, lỏng, khí CÂU 4: (2đ) Cho đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất rắn đun nóng Em cho biết a/ Ở nhiệt độ chất rắn nóng chảy? b/ Trong thời gian từ phút thứ  5, từ phút thứ 15  20, vật tồn thể ? ( HẾT ) PHÒNG GD & ĐT QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS LINH TRUNG ĐỀ B CÂU 1: (3đ) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ – LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (không kể phát đề) a/ Nêu tính chất nở nhiệt chất lỏng? b/ Giải thích đun nước ta không nên đổ nước thật đầy ấm? CÂU 2: (3đ) - Nhiệt kế hoạt động dựa tượng vật lý nào? - Kể tên loại nhiệt kế nêu công dụng loại? CÂU 3: (2đ) So sánh nở nhiệt ba chất: rắn, lỏng, khí CÂU 4: (2đ) Cho đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất rắn đun nóng Em cho biết a/ Ở nhiệt độ chất rắn nóng chảy? b/ Trong thời gian từ phút thứ  5, từ phút thứ  15, vật tồn thể ? ( HẾT ) PHÒNG GD & ĐT QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS LINH TRUNG ĐÁP ÁN VẬT LÝ 6- HKII-NH 2014-2014 ĐỀ A: Câu 1: (3đ) a/ tính chất nở nhiệt chất rắn : 1,5 đ b/ giải thích ( thiếu ý – 0,25 đ) : 1,5đ Câu 2: (3đ) - Nêu đn : 1đ - vd: 0,5đ - Nêu đn : 1đ - vd: 0,5đ Câu 3: (2đ) Khí> lỏng> rắn: thiếu ý – 0,5 đ Câu 4: (2đ) - 1đ - 0,5 x2=1đ ĐỀ B Câu 1: (3đ) a/ tính chất nở nhiệt chất lỏng : 1,5 đ b/ giải thích ( thiếu ý – 0,25 đ) : 1,5đ Câu 2: (3đ) - Nêu 1, 5đ - Nêu : 0,5 x 3= 1,5đ Câu 3: (2đ) Khí> lỏng> rắn: thiếu ý – 0,5 đ Câu 4: (2đ) - 1đ - 0,5 x2=1đ PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÁ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ Ngày KT: 22/4/2015 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1:(2đ) -Nêu kết luận nở nhiệt chất lỏng , chất khí -So sánh nở nhiệt chất lỏng chất rắn Câu 2:(2đ) -Thế nóng chảy?Cho ví dụ.Thế đơng đặc ?Cho ví dụ -Nêu đặc điểm nóng chảy(hay đơng đặc) Câu 3:(2đ) Hãy giải thích: a/Vì bóng bàn bị móp,khi nhúng vào nước nóng lại phòng lên cũ? b/Tại rót nước nóng vào ly thủy tinh dày ly dễ bị vỡ?Còn rót nước nóng vào ly thủy tinh mỏng ly khó vỡ hơn? Câu 4:(2đ) a/Tính xem 30oC ; -7oC ứng với oF? b/Tính xem 68oF ; 149oF ứng với oC? Câu 5:(2đ) Cho hình vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian đun chất rắn.Dựa vào hình vẽ,em trả lời câu hỏi sau: a/Ở nhiệt độ chất rắn bắt đầu nóng chảy? b/Chất rắn nóng chảy khoảng thời gian nào? Lúc chất thể gì? c/Chất rắn chất gì? d/Thể lỏng tồn khoảng thời gian nào? ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ II MƠN: VẬT LÝ Năm học : 2014 - 2015 Câu 1:*Chất lỏng -nở nóng lên,co lại lạnh đi………………………0,5 -các chất lỏng khác nở nhiệt khác nhau……………0,25 *Chất khí -nở nóng lên,co lại lạnh đi………………………0,5 -các chất khí khác nở nhiệt giống ………… 0,25 *Chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn………………………… .0,5 Câu -Sự nóng chảy………………………………………………………… 0,5 -Ví dụ………………………………………………………………… 0,25 -Sự đơng đặc…………………………………………………………… 0,5 -Ví dụ…………………………………………………………………….0,25 -Đặc điểm……………………………………………………………… 0,5 Câu Giải thích câu ………………………………………………1 x Câu Đổi ý…………………………………………………….0,5 x =2 Câu Đúng câu………………………………………………………0,5 x =2 PHÒNG GD&ĐT QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS THÁI VĂN LUNG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: VẬT LÝ - LỚP: THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 Phút Câu 1: (2 điểm) a/ Nêu kết luận đặc điểm nở nhiệt chất lỏng? b/ Một bóng đèn tròn thắp sáng, bị nước mưa hắt vào vỡ ngay, sao? Câu 2: (1,5 điểm) a/ So sánh khả nở nhiệt chất khí, lỏng, rắn ? b/ Sắp xếp nở nhiệt theo thứ tự giảm dần ba chất: rượu, khí ơxi, sắt? Câu 3: (1,5 điểm) a/ Công dụng nhiệt kế treo tường, nhiệt kế phòng thí nghiệm? b/ Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa tượng vật lí nào? Câu 4: (1 điểm) Nhiệt độ nước đá tan nước sôi nhiệt giai Celsius Fahrenheit? Câu 5: (1,5 điểm) a/ Thế nóng chảy? Cho ví dụ b/ Nếu thả miếng thiếc vào chì nóng chảy thiếc có nóng chảy khơng ? Tại ? ( Cho biết nhiệt độ nóng chảy thiếc 232 0C, chì 327 0C ) Câu 6: (2,5 điểm) a/ Hãy trình bày cách chuyển đổi : 37 0C sang 0F ? ; 113 0F sang 0C ? b/ Một ray sắt dài 10m Biết nhiệt độ tăng thêm 100C, ray nở dài thêm 0,15mm Hỏi nhiệt độ tăng thêm 300C, ray dài bao nhiêu? ĐÁP ÁN VẬT LÍ - HK II ( 2014-2015 ) ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (2 điểm) a/ Chất lỏng: - nở nóng lên, co lại lạnh - chất lỏng khác nở nhiệt khác - co dãn nhiệt chất lỏng bị ngăn cản, gây lực lớn b/ - Bóng đèn tròn thắp sáng, nóng lên, nở - Bị nước mưa lạnh hắt vào, lạnh đi, co lại - Sự co dãn đột ngột làm bóng đèn bị vỡ ĐIỂM 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 Câu 2: (1,5 điểm) a/ - Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng - Chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn b/ khí ơxi > rượu > sắt Câu 3: (1,5 điểm) a/- Nhiệt kế treo tường: đo nhiệt độ khơng khí phòng - Nhiệt kế phòng thí nghiệm: đo nhiệt độ thí nghiệm b/ Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa tượng co dãn nhiệt chất Câu 4: (1 điểm) - Nhiệt độ nước đá tan: 00C ~ 320F - Nhiệt độ nước sôi: 1000C ~ 2120F Câu 5: (1,5 điểm) a/ Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng chất, gọi nóng chảy Vd: Nước đá nóng chảy thành nước b/ - Thiếc có bị nóng chảy - Vì nhiệt độ nóng chảy thiếc (232 0C) thấp nhiệt độ nóng chảy chì (327 0C) Câu 6: (2,5 điểm) a/ 370C = ( 37 1,8 ) + 32 = 98,6 0F 1130F = (113 - 32 ) : 1,8 = 45 0C b/- Khi nhiệt độ tăng thêm 300C sắt nở thêm : (0,15 30) : 10 = 0,45 (mm) - Chiều dài ray sau nhiệt độ tăng thêm 300C : Đổi : 10 m = 10 000 mm 10 000 + 0,45 = 10 000,45 (mm) Đs : 10 000,45 mm ( = 10,00045 m ) TRƯỜNG THCS TAM BÌNH *** ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ II NH: 2014-2015 Môn: VẬT LÝ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ: Câu 1: (1,5 điểm) a Thế đông đặc? Cho ví dụ đơng đặc b Giai đoạn đơng đặc chất có đặc điểm gì? Câu 2: (1,5 điểm) Cho băng kép cấu tạo từ đồng thép a Khi đốt nóng băng kép tượng xảy ra? Vì sao? b Cho ví dụ ứng dụng băng kép thực tế 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 3: (1,5 điểm) a Nhiệt kế dùng để làm gì? Kể tên nhiệt kế em biết b Muốn biết nhiệt độ phòng hơm em dùng nhiệt kế nào? Câu 4: (1,5 điểm) Vì bóng bàn bị bẹp (bóng khơng bị thủng) nhúng vào nước nóng lại phồng lên cũ? Câu 5: (2 điểm) Đổi đơn vị nhiệt độ a 350C = ?0F c 1400F= ?0C b 400C = ?0F d 770F = ?0C Câu 6: (2 điểm) Quan sát đồ thị biểu diễn q trình nóng chảy nước đá để trả lời câu hỏi a Từ phút đến phút 4, nước thể nào? Ở phút 2, nhiệt độ Nhiệt độ ( C) D nước bao nhiêu? b Đoạn đồ thị biểu diễn giai đoạn nóng chảy nước đá? Nước đá nóng chảy 4mấy phút? Hết-C B 1 Thời gian (ph) -2 A ĐÁP ÁN – ĐỀ CHÍNH THỨC CÂU ĐÁP ÁN a Định nghĩa Cho ví dụ b Nhiệt độ khơng thay đổi a Băng kép bị cong Do đồng thép nở nhiệt khác b Cho ví dụ a Đo nhiệt độ Kể đủ tên loại nhiệt kế b Nhiệt kế treo tường Khi nhúng vào nước nóng, khơng khí bên nở nhiều vỏ bóng, vỏ bóng vật cản, khơng khí sinh lực đẩy vỏ bóng phồng lên a 350C = 320F + (35x1,8)0F = 320F + 630F = 950F b 400C = 320F + (40x 1,8)0F = 320F + 720F = 1040F (140  32) C 1,8 c 1400F = ĐIỂM 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5x3 0,5x4 = 108 C 1,8 = 600C (77  32) C 1,8 45 C = 1,8 d 770F = = 250C a Thể rắn -10C b Đoạn BC phút (từ phút đến phút 9) 0,5x2 0,5x2 TRƯỜNG THCS LINH ĐÔNG Họ tên HS:…………………………… Lớp:…………………………………… Số TT:………… Phòng thi:………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II SỐ MẬT STT thi (GT NĂM HỌC 2014 - 2015 MÃ ghi) MÔN : VẬT LÝ – LỚP Ngày kiểm tra: 22/4/2015 Chữ kí Thời gian làm bài: 45 phút GT: _ ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN SỐ MẬT MÃ STT thi (GT ghi) Chữ kí GK: Câu 1: (1.75 điểm) a) Nêu kết luận nở nhiệt chất khí? b) So sánh nở nhiệt ba chất rắn, lỏng, khí? c) Sắp xếp nở nhiệt theo thứ tự từ nhiều tới chất: thủy tinh, rượu, khơng khí? Câu 2: Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? (0,75 đ) Câu 3: Điền vào đường chấm chấm sơ đồ gọi tên chuyển thể ứng với mũi tên sau (2đ) Thể khí ………………… ………………… Thể lỏng ……………… ………………… Thể rắn Câu : Sự nóng chảy chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng : 1.0đ Câu : Vì đun nước nở tràn gây nguy hiểm: 1.0đ Câu : Thể tích khối khí chất khí khác nở nhiệt giống nhau: 1.0đ Câu : Chất khí nở nhiều chất rắn : 0.5 x = 1.0đ Câu : (0,5 x = 1.0đ) B A Câu 7: (1.0 x = 2.0đ) 600C = 00C + 600C = 320F + ( 60 x 1,80F ) = 1400F 750C = 00C + 750C = 320F + ( 75 x 1,80F ) = 167 0F Câu 8: (0.5 x = 2.0đ) - 500C ; phút ; đoạn BC nằm ngang , cho ta biết trình nóng chảy nhiệt độ Parafin khơng thay đổi ; phút PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS LÊ VĂN VIỆT ĐỀ KIỂM TRA KÌ II – NĂM HỌC 2014-2015 MƠN VẬT LÝ LỚP Ngày kiểm tra: 22/4/2015 Thời gian làm 45 phút Câu 1: Thế nóng chảy? Thế đông đặc? Vẽ sơ đồ biểu diễn q trình nóng chảy đơng đặc? ( điểm ) Câu 2: Sự co dãn nhiệt bị ngăn cản nào? Nêu tính chất băng kép? ( điểm ) Câu 3: Tại rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày cốc dễ vỡ rót vào cốc thủy tinh mỏng? ( điểm ) Câu 4: Tại nước đá đặt ngăn đá tủ lạnh khơng tan, đem ngồi nước đá tan? (1 điểm) Câu 5: Hãy tính xem : ( lưu ý có thực phép tính) (3 điểm) a.100C ứng với 0F ? d 500F ứng với 0C ? b.200C ứng với 0F ? e 680F ứng với 0C ? c.300C ứng với 0F ? f 860F ứng với 0C ? Câu 6: (2 điểm) Thời gian (phút) 0 0 Nhiệt độ ( C) 3C 2C 1C 0C 00C a Vẽ đường biểu diễn trình đông đặc chất trên? 00C -10C -20C b Hãy cho biết nhiệt độ đông đặc chất Chất chất ? c Chất tồn thể lỏng thời gian nào? Hết ĐÁP ÁN MÔN: VẬT LÝ Câu 1: - Là chuyển từ thể rắn sang thể lỏng (0,5 điểm) - Là chuyển thể ngược lại (0,5 điểm) - Vẽ sơ đồ (1 điểm) Câu 2: - Gây lực lớn - Băng kép bị đốt nóng làm lạnh cong lại (0,5 điểm) (0,5 điểm) Câu 3: - Cốc thủy tinh mỏng hai lớp thủy tinh nóng lên nở đồng thời - Cốc thủy tinh dày ngược lại →gây lực lớn→Vỡ cốc (0,25 điểm) (0,75 điểm) Câu 4: - Khơng khí ngăn đá tủ lạnh ln ln trì 00C thấp - Khơng khí bên ngồi có nhiệt độ cao (0,5 điểm x 2) Câu 5: Tính đúng: (mỗi câu 0,5 điểm) - 100C = 500F - 200C = 680F - 300C = 860F - 500F = 100C - 680F = 200C - 860F = 300C Câu 6: - Vẽ hình - Là 00C Chất nước - Từ phút đến phút thứ (1 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS HIỆP BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC Đ ĐỀ KIỂM TRA HKII – NĂM HỌC 2014-2015 MÔN : VẬT LÝ KHỐI THỜI GIAN : 45 phút ( Không kể thời gian phát đề ) Câu 1: Thế nóng chảy? Cho ví dụ nóng chảy? (1.5 điểm) Câu 2: Nêu đặc điểm nở nhiệt chất lỏng? (1,5điểm) Câu 3: Trong nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ nước đá tan, nước sôi bao nhiêu? (1điểm) Câu 4: Sắp xếp chất sau theo nở nhiệt tăng dần khí oxi, sắt nước? (1điểm) Câu 5: Tại phải để xe đạp trời nắng, ta không nên bơm bánh xe quà căng? (2điểm) Câu 6: Hãy tính xem 104oF ứng với oC? (1điểm) Câu 7: Hình 3.1 vẽ đường biểu diễn Nhiệt dộ (0C) thay đổi nhiệt độ đun nóng chất rắn (2điểm) 70 a) Từ phút đến phút nhiệt độ 60 chất nào? b) Từ phút đến phút chất tồn thể gì? c) Q trình nóng chảy diễn thời gian bao lâu? 50 40 30 d) Nhiệt độ nóng chảy chất rắn bao nhiêu? 12 Hình 3.1 ĐÁP ÁN Đề kiểm tra HKII năm học 2014 - 2015 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Thời gian (phút) Câu (1.5đ) - Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng chất gọi nóng chảy - Ví dụ: đốt nến sáp bị chảy dạng lỏng, lấy viên đá khỏi tủ lạnh bị chảy ra,… Câu (1.5đ) + Chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh + Các chất lỏng khác nở nhiệt khác 0.5đ x + Khi dãn nở nhiệt chất lỏng bị ngăn cản gây lực lớn Câu (1.0đ) Câu (1đ) Câu (2.0đ) Câu (1đ) Câu 2đ + Nhiệt độ nước đá tan 32oF + Nhiệt độ nước sôi 212oF - Khí oxi, nước, sắt 1đ 0.5đ 0.5đ x 1đ - Khi bơm bánh xe căng gặp trời nắng nóng khơng 2đ khí ruột xe nở nhiệt nhiều vỏ ruột nên bị cản trở làm bể bánh xe t(oC) ={ t(oF) – 32} : 1,8 = (104 – 32) : 1,8 = 72 : 1,8 =40(oC) a) b) c) d) Từ phút đến phút nhiệt độ chất tăng lên Từ phút đến phút chất tồn thể rắn lỏng Q trình nóng chảy diễn phút (9 - = 6) Nhiệt độ nóng chảy chất rắn 50oC 1đ 0.5đ x PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS HIỆP BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC Đ ĐỀ KIỂM TRA HKII – NĂM HỌC 2014-2015 MÔN : VẬT LÝ KHỐI THỜI GIAN : 45 phút ( Không kể thời gian phát đề ) Câu 1: Thế nóng chảy? Cho ví dụ nóng chảy? (1.5 điểm) Câu 2: Nêu đặc điểm nở nhiệt chất lỏng? (1,5điểm) Câu 3: Trong nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ nước đá tan, nước sôi bao nhiêu? (1điểm) Câu 4: Sắp xếp chất sau theo nở nhiệt tăng dần khí oxi, sắt nước? (1điểm) Câu 5: Tại phải để xe đạp ngồi trời nắng, ta khơng nên bơm bánh xe quà căng? (2điểm) Câu 6: Hãy tính xem 104oF ứng với oC? (1điểm) Câu 7: Hình 3.1 vẽ đường biểu diễn Nhiệt dộ (0C) thay đổi nhiệt độ đun nóng chất rắn (2điểm) 70 e) Từ phút đến phút nhiệt độ 60 chất nào? f) Từ phút đến phút chất tồn thể gì? g) Q trình nóng chảy diễn thời gian bao lâu? 50 40 30 h) Nhiệt độ nóng chảy chất rắn bao nhiêu? 12 Thời gian (phút) Hình 3.1 ĐÁP ÁN Đề kiểm tra HKII năm học 2014 - 2015 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Câu (1.5đ) - Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng chất gọi nóng chảy - Ví dụ: đốt nến sáp bị chảy dạng lỏng, lấy viên đá khỏi tủ lạnh bị chảy ra,… 1đ 0.5đ Câu (1.5đ) + Chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh + Các chất lỏng khác nở nhiệt khác + Khi dãn nở nhiệt chất lỏng bị ngăn cản gây lực lớn Câu (1.0đ) Câu (1đ) Câu (2.0đ) + Nhiệt độ nước đá tan 32oF + Nhiệt độ nước sơi 212oF - Khí oxi, nước, sắt - Khi bơm bánh xe căng gặp trời nắng nóng khơng khí ruột xe nở nhiệt nhiều vỏ ruột nên bị cản trở làm bể bánh xe 0.5đ x 0.5đ x 1đ 2đ Câu (1đ) t(oC) ={ t(oF) – 32} : 1,8 = (104 – 32) : 1,8 = 72 : 1,8 =40(oC) Câu 2đ e) f) g) h) 1đ Từ phút đến phút nhiệt độ chất tăng lên Từ phút đến phút chất tồn thể rắn lỏng Q trình nóng chảy diễn phút (9 - = 6) Nhiệt độ nóng chảy chất rắn 50oC Trường THCS TRƯƠNG VĂN NGƯ Họ tên HS: Lớp : Ngày: ĐIỂM 0.5đ x Kiểm tra học kì /14- 15 Chữ ký GT Môn : VẬT LÝ –Khối Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề) LỜI PHÊ CỦA GIÁM KHẢO CHỮ KÍ GIÁM KHẢO STT Mật mã STT Mật mã ĐỀ BÀI Câu 1: ( điểm ) a/ Hãy nêu kết luận dãn nở nhiệt chất lỏng? ( điểm ) b/ Tại đun nước ta không nên lấy nước đầy ấm ( điểm ) Câu 2: ( điểm ) a/ Thế nóng chảy? Nêu đặc điểm nóng chảy? ( điểm ) Câu 3: ( điểm ) Sắp xếp nở nhiệt theo thứ tự giảm dần chất sau đây: rượu, khơng khí, đồng Câu 4: ( điểm ) Băng kép cấu tạo ? Câu 5: ( điểm ) Đổi nhiệt độ ( trình bày cách tính ) a/ 20ºC = ………………….ºF c/ -.40ºC =………………… ºF b/ 76ºF = ……………………ºC d/ 96,8ºF = ………………… ºC HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN VẬT LÝ KHỐI HỌC KÌ – NĂM HỌC 2014-2015 Câu 1: a/ Học sinh nêu , đầy đủ ( điểm ) b/ Nước nở nhiệt nhiều ấm nên nước tràn ( điểm ) Câu 2: Học sinh nêu đúng, đầy đủ ý ( điểm ) Câu 3: -Khơng khí, rượu, đồng ( điểm ) Câu 4: Học sinh nêu đúng, đầy đủ ý ( điểm ) Câu 5: Mỗi câu điểm a/ 20ºC = 68ºF b/ 76ºF = 24,44ºC c/ - 40ºC = - 40 ºF d/ 96,8ºF = 36ºC PHÒNG GD-ĐT Q.THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA HKII – NĂM HỌC 2014-2015 MÔN : VẬT LÝ THỜI GIAN : 45 PHÚT Câu 1: (1 điểm) Sự nở nhiệt chất rắn, chất khí khác điểm nào? Câu : (1.5điểm) a) Nhiệt độ nước đá tan nhiệt độ nước sôi nhiệt giai Fahrenheit ? b) Một người nước Anh có nhiệt độ thể 98 độ Người có bò sốt không? Câu : (3 điểm) a) Nêu ba đặc điểm nóng chảy ( đơng đặc) ? b) Nếu thả miếng thép vào đồng nóng chảy thép có nóng chảy không ? Tại sao? (Biết nhiệt độ nóng chảy thép 1300oC đồng 1083oC ) Câu 4:( điểm) Đổi nhieät giai : a) 38oC = ? oF b) 98oF = ? oC Câu 5: (2.5 điểm) Dựa vào đồ thò trả lời câu hỏi sau: a) Đồ Nhiệt thò độ (0biểu C) diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian tượng ï nóng chảy hay tượngï đông đặc chất? b) Quá trình nóng chảy(hay trình đông đặc) diễn đoạn thẳng AB, BC hay CD? VàAnó diễn thời gian bao lâu? c) 20 Chất có nhiệt độ nóng chảy(hay nhiệt độ đông đặc) bao nhiêu? Tên chất ? 10 -10 B 12 C 16 20 D Thời gian (phút) TRƯỜNG THCS LÊ Q ĐÔN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC : 2014_ 2015 MÔN : VẬT LÝ _ KHỐI Câu : (1 đ) Trả lời ý 0,5đ Câu : (1.5đ) a) Trả lời ý 0,5đ b) Người khơng bị sốt 0,5đ Câu : (2 đ) a) Trả lời đặc điểm nóng chảy(sự đông đặc) (0,5đ) b) Thép khơng nóng chảy nhiệt độ nóng chảy thép lớn nhiệt độ nóng chảy đồng (0,5đ _ 1đ) Câu : (2ñ) a) 38oC = ( 38 1,8) + 32 (0,5ñ) = 68,4 + 32 o = 100,4 F (0,5ñ) b) 98oF = (98 - 32) : 1,8 (0,5ñ) = 66 : 1,8 o = 36,7 C (0,5đ) (thiếu sai đơn vò trừ 0.25 đ cho vò trí ) Câu : (2,5 đ) a) Đồ thò biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian đông đặc chất (0,5đ) b) _ Quá trình đông đặc diễn đoạn thẳng BC (0,5đ) _ Trong thời gian 10 phút (0,5đ) c) _Nhiệt độ đông đặc chất oC (0,5đ) _ Tên chất nước (0,5đ) PHỊNG GD&ĐT QUẬN THỦ ĐỨC TRƯỜNG THCS BÌNH THỌ KIỂM TRA HKII - NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ- KHỐI Thời gian làm bài: 45phút Ngày ………/…… /2015 Câu 1: Nêu kết luận nở nhiệt chất khí ? (2đ) Câu 2: Kể tên nêu công dụng loại nhiệt kế học ? Cho biết nhiệt độ bình thường thể người oC ? (2đ) Câu 3: Nêu kết luận nóng chảy đông đặc ? (2đ) Câu 4: Đổi oF sang oC ngược lại (2đ) a) 25oC ứng với ? oF b) 50oC ứng với ? oF c) 146oF ứng với ? oC d) 86oF ứng với ? oC Câu 5: Băng phiến nóng chảy3 80oC Nhìn vào đồ thị ghi rõ trình ? (2đ) Nhiệt độ oC 100 D 90 80 B C A 60 Thời gian (phút) 40 20 THỦ ĐỨC PHÒNG GD&ĐT QUẬN TRƯỜNG THCS BÌNH THỌ1 - HẾT KIỂM TRA HKII - NĂM HỌC 2014-2015 VẬT MÔN: LÝ- KHỐI Thời gian làm bài: 45phút Ngày ………/…… /2015 Câu 1: Nêu kết luận nở nhiệt chất khí ? (2đ) Câu 2: Kể tên nêu công dụng loại nhiệt kế học ? Cho biết nhiệt độ bình thường thể người oC ? (2đ) Câu 3: Nêu kết luận nóng chảy đơng đặc ? (2đ) Câu 4: Đổi oF sang oC ngược lại (2đ) a) 25oC ứng với ? oF b) 50oC ứng với ? oF c) 146oF ứng với ? oC d) 86oF ứng với ? oC Câu 5: Băng phiến nóng chảy3 80oC Nhìn vào đồ thị ghi rõ trình ? (2đ) Nhiệt độ oC 100 D 90 80 B C A 60 Thời gian (phút) 40 - HẾT 20 2Đáp án4Lý 56 – 6Học 7kỳ 28 Câu 1) – chất khí nở nóng lên, co lại lạnh (0,5đ) – chất khí khác nở nhiệt giống (0,5đ) – co dãn nhiệt chất khí bị ngăn cản, gây lực lớn (0,5đ) – Chất khí nở nhiệt nhiều chất lỏng, chất lỏng nở nhiệt nhiều chất rắn (0,5đ) Câu 2) – nhiệt kế treo tường : dùng để đo nhiệt độ khơng khí (0,5đ) – nhiệt kế phòng thí nghiệm : dùng để đo nhiệt độ thí nghiệm (0,5đ) – nhiệt kế y tế : dùng để đo nhiệt độ thể (0,5đ) – nhiệt độ bình thường thể người 37oC (0,5đ) Câu 3) – chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy (0,5đ) – chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc (0,5đ) – phần lớn chất nóng chảy ( hay đơng đặc ) nhiệt độ xác định Nhiệt độ gọi nhiệt độ nóng chảy (0,5đ) – suốt thời gian nóng chảy ( hay đông đặc ), nhiệt độ vật không thay đổi (0,5đ) Câu 4) Bài tập làm : 0,5đ x = 2,0đ Câu 5) AB => nhiệt độ tăng từ 20oC -> 80oC : từ phút -> phút (3 phút) (0,5đ) BC => q trình nóng chảy, nhiệt độ giữ ngun 80oC : từ phút -> phút (2phút) (1đ) CD => nhiệt độ tăng từ 80oC -> 90oC : từ phút -> phút (2phút) (0,5đ) Hết Chữ ký giám thị Số TT Trường: NGÔ CHÍ QUỐC KIỂM TRA HỌC KÌ II Họ tên: Mơn: vật lý NĂM HỌC 2014 -2015 Lớp: Thời gian: 45 phút Số thứ tự:  Điểm Lời phê Giáo viên Chữ ký giám khảo Số TT Số MM Số MM Câu : 2,0đ a/ Nêu kết luận nở nhiệt chất khí? b/ So sánh nở nhiệt chất: Nhơm; Khí oxi; Rượu; Khơng khí Câu 2: 1,5đ a/ Nhiệt kế dùng để làm gì? Kể tên loại nhiệt kế mà em học? b/ Các nhiệt kế hoạt động dựa tượng ? Câu 3: (2,0đ) Sự nóng chảy gì? Câu 4:(1,5đ) a/ Sự bay gì? b/ Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? Cho ví dụ minh họa? Câu 5: (1,0đ ) Có nhiều lát kim loại Chì vụn, em nêu cách làm để chuyển thành thỏi Chì có dạng em thích Câu 6: (2,0đ) Đổi nhiệt độ sau: a/ 200C; 370C sang 0F b/ 500F; 100F sang 0C TRƯỜNG THCS BÌNH CHIỂU LỚP: HỌ VÀ TÊN HS : ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 – 2015 Mơn: VẬT LÝ Lớp: Thời gian 45 phút Ngày: 22/4/2015 LỜI PHỂ CỦA GV Chữ Ký GT Mật mã Chữ Ký GK Mật mã STT STT ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: Nêu kết luận nở nhiệt chất rắn ? (2,0đ) Câu 2: Để đo nhiệt độ người ta dùng dụng cụ gì? (1,0đ) Câu 3: Băng kép bị đốt nóng làm lạnh nào? (1,0đ) Câu 4: Định nghĩa nóng chảy? (1,0đ) THÍ SINH KHƠNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC MẤT ĐI  - Câu 5: Vì đun nước ta không nên đổ nước thật đầy ấm? (2,0đ) Câu 6: Đổi đơn vị (2,0đ) a) 200C= .0F b) 250C= .0F c) 2120F= 0C d) 1080F= 0C Câu 7: Trong thang nhiệt độ Xenxiut, nhiệt độ nước đá tan bao nhiêu, nước sôi bao nhiêu?(1,0đ) HẾT ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2014 – 2015 MÔN VẬT LÝ Câu 1: - Chất rắn nở nóng lên (0,5đ) , co lại lạnh (0,5đ) -Các chất rắn khác nở nhiệt khác (1đ) Câu 2: Để đo nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế? (1đ) Câu 3: Băng kép bị đốt nóng làm lạnh cong lại? (1đ) Câu 4: Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy? (1đ) Câu 5: Vì đun, ấm nước nở nhiệt (1đ) , nước nở nhiệt nhiều ấm (1đ).Vì vậy, đun nước ta đổ nước thật đầy ấm thìnước tràn Câu 6: Đổi đơn vị (2đ) 200C=20.1,80F + 320F =680F (0.5ñ) 250C=25.1,80F + 320F =770F (0.5ñ) 2120F=(212-32) :1,8=1000C (0.5ñ) 1080F==(108-32) :1,8=42.20C (0.5ñ) Câu 7: Trong thang nhiệt độ Xenxiut, nhiệt độ nước đá tan 00C (0.5ñ) , nước sơi 1000C (0.5đ) ... cũ? b/Tại rót nước nóng vào ly thủy tinh dày ly dễ bị vỡ?Còn rót nước nóng vào ly thủy tinh mỏng ly khó vỡ hơn? Câu 4:(2đ) a/Tính xem 30oC ; -7oC ứng với oF? b/Tính xem 68 oF ; 149oF ứng với oC?... Câu 7: (1.0 x = 2.0đ) 60 0C = 00C + 60 0C = 320F + ( 60 x 1,80F ) = 1400F 750C = 00C + 750C = 320F + ( 75 x 1,80F ) = 167 0F Câu 8: (0.5 x = 2.0đ) - 500C ; phút ; đoạn BC nằm ngang , cho ta biết q... 2) Câu 5: Tính đúng: (mỗi câu 0,5 điểm) - 100C = 500F - 200C = 68 0F - 300C = 860 F - 500F = 100C - 68 0F = 200C - 860 F = 300C Câu 6: - Vẽ hình - Là 00C Chất nước - Từ phút đến phút thứ (1 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE +DAP AN KTHKII LY 6 kho tai lieu vat ly , DE +DAP AN KTHKII LY 6 kho tai lieu vat ly