ĐÁP án đề THI LI 6 HKII( SANG ) 2014 2015 kho tai lieu vat ly

1 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn: VẬT LÝ Câu (1,5 đ) Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ ( 0,5 đ) Nhiệt kế hoạt động dựa tượng dãn nở nhiệt chất ( 0,5 đ) Kể tên hai ba loại nhiệt kế sau:Nhiệt kế y tế, nhiệt kế phòng thí nghiệm, nhiệt kế treo tường ( loại 0,25) Câu (2đ) - Chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh (0,5) - Các chất lỏng khác có nở nhiệt khác (0,5) - Khi chất lỏng co co dãn nhiệt bị cản trở gây lực lớn (0,5) Vận dụng: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: đồng, nước, rượu, khơng khí.(0,5) Câu (1,5đ) Băng kép có cấu tạo gồm hai kim loại có chất khác tán chặt vào dọc theo chiều dài ( 0,5đ) Băng kép ứng dụng việc điều khiển tự động theo nhiệt độ ( 0,5đ) Ví dụ : bàn ( 0,5đ) Câu (1đ) 370C = (32 +1,8x 37 ) 0F = 98,60F (0,5đ) 680F = (68 -32 ):1,8 = 200C (0,5đ) Câu (1đ) Một bóng bàn bị bẹp, ngâm vào nước nóng,vỏ bóng khí bóng nở Nhưng khí bóng nở nhiều hơn, tạo lực lớn đẩy vỏ bóng phồng lên Câu (3đ) -Thời gian nóng chảy chất 10 phút (1đ) -Chì nóng chảy 3270C suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ chì không đổi ( đồ thị đường nằm ngang) (1đ) - Từ phút 20 đến phút 30 đồ thị chì tồn thể lỏng (1đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP án đề THI LI 6 HKII( SANG ) 2014 2015 kho tai lieu vat ly , ĐÁP án đề THI LI 6 HKII( SANG ) 2014 2015 kho tai lieu vat ly