ĐÁP án đề HK2 lý 7 kho tai lieu vat ly

2 25 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:55

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 12 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ Câu 1: (1,5đ) a) Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng(0,5đ) Quy ước chiều dòng điện chạy mạch chiều từ cực dương qua dây dẫn thiết bị điện đến cực âm nguồn điện (0,5đ) b) Chiều dòng điện dây dẫn mạch điện chiều dịch chuyển có hướng electron tự dây dẫn ngược (0,5đ) Câu 2: (1,5đ) Số vôn ghi dụng cụ điện cho biết hiệu điện định mức để dụng cụ hoạt động bình thường (0,5đ – 0,5đ) Áp dụng: Trên bóng đèn có ghi 3V, số có nghĩa hiệu điện định mức để đèn hoạt động bình thường 3V (0,5đ) Câu 3: (2đ) tác dụng dòng diện: tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lý (1 đ) Đèn LED hoạt động dựa tác dụng phát sáng dòng điện (0,5đ) chuông điện hoạt động dựa tác dụng từ dòng điện (0,5đ) Câu 4: (1 đ) Cường độ dòng điện kí hiệu I, đo ampe kế ( 0,5đ) 20mA = 0,02A ( 0,5đ) Câu 5: (1 đ) Quả cầu A nhiễm điện âm, Quả cầu A hút cầu B, A B nhiễm điện khác loại=> B nhiễm điện dương Quả cầu B đẩy cầu C, B C nhiễm điện loại.=> C nhiễm điện dương Câu 6: (3đ) K + Đ1 + V Đ2 - a) Vẽ sơ đồ (1đ) b) U = U1 + U2 => U2 = U – U1 = 6-4 = (V) (1đ) b) Đèn lại khơng sáng Vì mạch bị hở, khơng có dòng điện chạy qua bóng đèn (1 đ) ... + Đ1 + V Đ2 - a) Vẽ sơ đồ (1đ) b) U = U1 + U2 => U2 = U – U1 = 6-4 = (V) (1đ) b) Đèn lại khơng sáng Vì mạch bị hở, khơng có dòng điện chạy qua bóng đèn (1 đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP án đề HK2 lý 7 kho tai lieu vat ly , ĐÁP án đề HK2 lý 7 kho tai lieu vat ly