bo de kiem tra 15 phut mon vat ly lop 7 hoc ki 2 kho tai lieu vat ly

12 57 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:54

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lý học kì Đề Câu Những ngày hanh khô, chải tóc khơ lược nhựa nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng vì: A Lược nhựa chuyển động thẳng kéo sợi tóc thẳng B Các sợi tóc trơn bị thẳng C Tóc rối, bị chải thẳng D Khi cọ xát với tóc lược nhựa bị nhiễm điện nên khó hút kéo làm cho sợ tóc thẳng Câu Vào ngày thí nghiệm nhiễm điện cọ xát thực dễ thành công? A Trời nắng B Hanh khơ, nước khơng khí C Gió mạnh D Không mưa, không nắng Câu Hai mảnh pôliêtilen nhiễm điện đẩy Thanh thủy tinh nhiễm điện mảnh pôliêtilen nhiễm điện hút Hiện tượng đưa đến kết luận sau Chỉ kết luận sai? A Có hai loại điện tích điện tích dương điện tích âm B Điện tích loại đẩy nhau, điện tích khác loại hút C Các vật nhiễm điện hút đẩy D Các vật nhiễm điện hút đẩy dù xa Câu Chọn câu đúng: A Nếu vật A tích điện dương, vật B tích điện âm A B đẩy B Nếu vật A tích điện âm, vật B tích điện dương A B đẩy C Nếu vật A tích điện dương, vật B tích điện âm A B hút D Nếu vật A tích điện dương, vật B tích điện dương A B hút Câu Dùng mảnh vải khơ cọ xát, làm cho vật sau mang điện tích? A Một ống nhơm B Một ống gỗ C Một ống giấy D Một ống nhựa Câu Thiết bị sau nguồn điện? A Quạt máy C Bếp lửa B Acquy D Đèn pin Câu Chọn câu trả lời Ba kim loại thường dùng để làm vật dẫn điện là: A Đồng, nhơm, sắt B Chì, vơnfram, kẽm C Thiếc, vàng, nhôm D Đồng, vônfram, thép Câu M vật nhiễm điện chưa biết rõ nhiễm điện tích (+) hay nhiễm điện tích (-) Khi đưa vật M tới gần vật N thấy hai vật đẩy Hỏi vật N trạng thái đây? A Nhiễm điện tích (+) B Nhiễm điện tích (-) C Nhiễm điện tích (+) (-) D Khơng nhiễm điện Câu Phát biểu sai? A Mạch điện kín mạch gồm thiết bị điện nối kín hai đầu với B Mạch điện kín mạch nối liền thiết bị với hai cực nguồn điện C Muốn mắc mạch điện kín phải có nguồn điện thiết bị dùng điện có dây nối D Mỗi nguồn điện có hai cực, dòng điện chạy mạch kín nối liền thiết bị điện với hai cực nguồn điện Câu 10 Phát biểu sai? A Mỗi nguyên tử có hạt nhân mang điện tích dương, quay xung quanh electron mang điện tích âm B Bình thường ngun tử trung hòa điện C Trong kim loại khơng có êlectron tự D Trong kim loại có êlectron tự Đáp án hướng dẫn giải Câu Chọn D Nguyên nhân sợi tóc bị lược nhưa hút kéo thẳng cọ xát với tóc, lược nhựa bị nhiễm điện nên hút kéo làm cho sợi tóc thẳng Câu Chọn B Vào ngày hanh khô, nước khơng khí thí nghiệm vầ nhiễm điện cọ xát thực dễ thành công Câu Chọn D Hiện tượng nêu đưa đến kết luận vật nhiễm điện hút đẩy dù xa Vậy câu D sai Câu Chọn C Hai điện tích trái dấu hút Trong đáp án có có C đúng: Nếu vật A tích điện dương vật B tích điện âm A B hút Câu Chọn D Dùng mảnh vải khơ cọ xát, làm cho ống nhựa nhiễm điện Câu Chọn B Trong thiết bị có có acquy nguồn điện Câu Chọn A Ba kim loại thường dùng để làm vật dẫn điện đồng, nhơm, sắt chúng dẫn điện tốt, rẻ thơng dụng Câu Chọn C Vật N nhiễm điện tích (+) (-) Câu Chọn A Mạch gồm thiết bị điện nối kín hai đầu với chưa có nguồn điện chưa trở hành mạch điện Vậy câu A sai Câu 10 Chọn C Trong kim loại có nhiều electron tự Câu C sai Đề Câu Trong thí nghiệm nhiếm điện cọ xát, vai trò (tác đụng) vụn giấy, cầu nhựa xốp, bút thử điện là: A Xác định xem vụn giấy, cầu nhựa xốp có bị hút đẩy khơng B Xác định xem bóng đèn bút thử điện có sáng lên hay khơng C Những vật “thử”, qua biểu chúng mà ta xác định vật có nhiếm điện hay khơng D Tạo tượng hút đẩy, sáng hay không sáng Câu Sau thời gian hoạt động, cánh quạt dính nhiều bụi vì: A Cánh quạt cọ xát với khơng khí, bị nhiễm điện nên hút nhiều bụi B Cánh quạt bị ẩm nên hút nhiều bụi C Một số chất nhờn khơng khí đọng lại cánh quạt hút nhiều bụi D Bụi có chất keo nên bám vào cánh quạt Câu Mảnh len sau cọ xát vào pôliêtilen mảnh lụa sau cọ xát vào thủy tinh chúng hút vì: A Chúng nhiễm điện B Chúng nhiễm điện khác loại C Mảnh lụa nhiễm điện dương, len nhiễm điện âm D Mảnh len nhiễm điện tích dương, mảnh lụa nhiễm điện tích âm Câu Vật chất cấu tạo nguyên tử Nguyên tử gồm: A Hạt nhân mang điện tích âm, điện tích dương chuyển động quanh hạt nhân B Hạt nhân khơng mang điện tích, điện tích âm dương quay xung quanh hạt nhân C Hạt nhân mang diện tích dương, electron mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân D Hạt nhân mang diện tích dương, electron mang điện tích dương quay xung quanh hạt nhân Câu Cách sau làm thước nhựa nhiễm điện? A Đưa thước nhựa chạm vào cực dương nguồn điện B Hơ nóng thước nhựa C Cọ xát thước nhựa vào vải khô D Phơi thước nhựa nắng Câu Khi xem xét nguồn điện pin hay acquy, điều mà ta cần quan tâm là: A Kích thước lớn hay nhỏ, hình thức có đẹp khơng B Giá tiền C Mới hay cũ D Khả cung cấp cho thiết bị sử dụng điện dòng điện mạnh hay yếu thời gian Câu Trong nguyên tử hạ dịch chuyển từ nguyên tử sang nguyên tử khác, từ vật sang vật khác là: A Hạt nhân B Hạt nhân êlectron C Êlectron D Khơng có loại hạt Câu Vật vật cách điện? A Một đoạn dây thép B Một đoạn dây nhôm C Một đoạn dây nhựa D Một đoạn ruột bút chì Câu Chọn câu trả lời Trong kim loại, êlectron tự êlectron A Quay xung quanh hạt nhân B Chuyển động từ vị trí đến vị trí khác C Thốt khỏi nguyên tử chuyển động tự kim loại D Chuyển động có hướng Câu 10 Những chất sau chất dẫn điện A Khơng khí điều kiện bình thường B Dây đồng C Nước cất D Cao su xốp Đáp án hướng dẫn giải Câu Chọn C Vai trò (tác dụng) vụn giấy, cầu nhựa xốp, bú thử điện vật “thử”, qua biểu chúng mà ta xác định vật có nhiễm điện hay không Câu Chọn A Sau thời gian hoạt động, cánh quạ dính nhiều bụi cọ xát với khơng khí, bị nhiễm điện nên hú nhiều bụi Câu Chọn D Mảnh len sau cọ xát vào pôliêtilen mảnh lụa sau cọ xát vào mảnh thủy tinh hút chúng nhiễm điện trái dấu Mảnh len nhiễm điện tích dương, mảnh lụa nhiễm điện tích âm Câu Chọn C Nguyên tử gồm: Hạt nhân mang điện tích dương, electron mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân Câu Chọn C Có thể làm thước nhựa nhiễm điện cách cọ xát thước nhựa vào vải khô Câu Chọn D Khi xem xét nguồn điện ta cần quan tâm khả cung cấp cho thiết bị sử dụng điện dòng điện mạnh hay yếu thời gian Câu Chọn C Hạt dịch chuyển từ nguyên tử sang nguyên tử khác, từ vật sang vật khác electron Câu Chọn C Mộ đoạn dây nhựa vật cách điện Câu Chọn C Trong kim loại, electron tự electron thoát khỏi nguyên tử chuyển động tự kim loại Câu 10 Chọn B Dây đồng chất dẫn điện Đề Câu Phát biểu sau đúng? A Electron tự electron thoát khỏi nguyên tử dịch chuyển từ nguyên tử sang nguyên tử khác B Trong kim loại hạt nhân dịch chuyển tự C Vật nhiễm điện dương vật thừa electron D Vật nhiễm điện âm vật thiếu electron Câu Cọ xát mảnh pôliêtilen miếng len đưa miếng len lại gần mảnh pơliêtilen chúng hút Phát biểu sai? A Điện tích hai mảnh nói khác loại B Mảnh pôliêtilen nhiễm điện âm, mảnh len nhiễm điện dương C Một số electron từ mảnh len dịch chuyển sang mảnh pôliêtilen D Mảnh pơliêtilen nhiễm điện, mảnh len khơng nhiễm điện Câu Câu phát biểu sai? A Dòng điện dòng điện tích chuyển dời có hướng B Dòng điện kim loại dòng electron chuyển dời có hướng C Chiều dòng điện chiều từ cực dương qua vật dẫn tới cực âm nguồn điện D Dòng điện dòng điện tích âm chuyển động tự Câu Xe chạy thời gian dài Sau xuống xe, sờ vào thành xe, đôi lúc ta thấy bị điện giật Nguyên nhân do: A Bộ phận điện xe bị hư hỏng B Thành xe cọ xát vào khơng khí nên xe bị nhiễm điện C Do số vật dụng điện gần hoạt động D Do ngồi trời có dơng Câu Tại ta cầm kim loại vào tay, cọ xát vào len khơng thấy nhiễm điện? Chọn câu giải thích có lí A Trong kim loại có sẵn electron tự B Điện tích xuất chạy qua người ta xuống đất C Kim loại vật dẫn điện nên không nhiễm điện cọ xát D Kim loại vật trung hòa điện Câu Ngun tử có cấu tạo nào? Câu Chất dẫn điện gì? Cho ví dụ Chất cách điện gì? Cho ví dụ Đáp án hướng dẫn giải Câu Chọn A Electron tự electron thóa khỏi nguyên tử dịch chuyển từ nguyên tử sang nguyên tử khác Câu Chọn D Mảnh len sau cọ xát vào pơliêtilen sau ta thấy chúng hút chúng nhiễm điện trái dấu Mảnh len nhiễm điện tích dương, mảnh pơliêtilen nhiễm điện tích âm Vậy câu sai D Câu Chọn D Dòng điện dòng tích chuyển động có hướng Vậy nói dòng điện dòng tích âm chuyển động tự sai Câu Chọn B Xe chạy thời gian dài thành xe cọ xát vào không khí nên xe bị nhiễm điện, sờ vào thành xe , đôi lúc a thấy bị điện giật Câu Chọn B Nếu cầm kim loại vào tay, cọ xát vào len khơng thấy nhiễm điện điện tích xuất chạy qua người ta xuống đất Câu – Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện dương electron mang điện âm chuyển động xung quanh hạt nhân Câu – Vật dẫn điện vật cho dòng điện qua Ví dụ: kim loại, nước muối… - Vật cách điện vật khơng cho dòng điện qua Ví dụ: gỗ, nhựa, sứ… Đề Câu Biết thủy tinh tích điện dương sau cọ xát vào lụa Lấy mảnh vải khô cọ xát vào thước nhựa thước nhựa tích điện âm Đưa mảnh lụa mảnh vải lại gần chúng đẩy hay hút nhau, sao? A Đẩy mảnh lụa tích điện âm, mảnh vải tích điện dương B Hút mảnh lụa tích điện âm, mảnh vải tích điện dương C Đẩy chúng tích điện âm D Hút chúng tích điện trái dấu Câu Khi chải tóc khơ lược nhựa lược nhựa nhiếm điện âm, tóc nhiễm điện dương vì: A Chúng hút lẫn B Electron dịch chuyển từ lược nhựa sang tóc C Một số electron dịch chuyển từ tóc sang lược nhựa Lược nhựa thừa electron nên tích điện âm, tóc thiếu electron nên tích điện dương D Lược nhựa thiếu electron, tóc thừa electron Câu Vật bị nhiễm điện khơng có khả hút vật đây? A ống nhôm treo sợi B ống giấy treo sợi C vật nhiễm điện trái dấu với D vật nhiễm điện dấu với Câu Năm dụng cụ hay thiết bị điện sử dụng nguồn điện là: A Đèn pin, radio, đồng hồ chạy pin, máy tính bỏ túi, điện thoại di động B Tivi, radio, máy rung, quạt điện, bánh xe nước C Bóng đèn, bếp điện, máy bơm, máy điện thoại, đèn pin D Bút thử điện, máy chụp hình, xay trái cây, radio Câu Tia chớp điện tích chuyển động nhanh qua khơng khí tạo Trong trường hợp khơng khí A Tạo thành dòng điện B Phát sáng C Trở thành vật liệu dẫn điện D Nóng lên Câu Khi vật mang điện tích âm, mang điện tích dương? Câu Tại xe chở xăng dầu thường có đoạn dây xích thả xuống mặt đường? Đáp án hướng dẫn giải Câu Chọn B Lụa nhiễm điện âm, vải nhiễm điện dương Đưa chúng lại gần chúng hút Câu Chọn C Khi chải tóc khơ lược nhựa lược nhựa nhiễm điện âm, tóc nhiễm điện dương số electron dịch chuyển từ tóc sang lược nhựa Câu Chọn D Vật bị nhiễm điện khơng có khả hút vật nhiễm điện dấu với Câu Chọn A Đèn pin, radio, đồng hồ chạy pin, máy tính bỏ túi, điện thoại di động có sử dụng nguồn điện Câu Chọn C Tia chớp điện tích chuyển động nhanh qua khơng khí tạo Trong trường hợp khơng khí trở thành vật liệu dẫn điện Câu – Một vật mang điện tích âm thừa electron, mang điện tích dương thiếu electron Câu Khi xe chạy, thành xe ma sát với không khí, bánh xe ma với mặt đường nên xe tích điện Điều nguy hiểm với loại xe chở xăng dầu Vì vậy, người ta thả sợi xích xuống mặt đường để điện tích truyền xuống đường, xe khơng bị nhiễm điện Đề Câu Xe chạy thời gian dài Sau xuống xe, sờ vào thành xe, đôi lúc ta thấy bị điện giật Vì sao? Câu Tại ta cầm kim loại vào tay, cọ xát vào len khơng thấy nhiễm điện? Câu Trong thí nghiệm nhiễm điện cọ xát, vai trò (tác dụng) vụn giấy, cầu nhựa xốp, bút thử điện gì? Câu Sau thời gian hoạt động, cánh quạt dính nhiều bụi sao? Đáp án hướng dẫn giải Câu Khi chuyển động thành xe cọ xát vào khơng khí nên xe bị nhiễm điện, lúc sờ vào thành xe ta thấy bị diện giật Câu Khi ta cầm kim loại vào tay, cọ xát vào len khơng thấy nhiễm điện điện tích xuất chạy qua người ta xuống đất Câu Vai trò (tác dụng) vụn giấy, cầu nhựa xốp, bút thử điện vật “thử”, qua biểu chúng bị hút hay lóe sáng mà ta xác định vật có nhiễm điện hay không Câu Sau thời gian hoạt động, cánh quạt dính nhiều bụi cánh quạt cọ xát với khơng khí, bị nhiễm điện nên hút nhiều bụi Đề Câu 1: Cho vật nhiễm điện A, B, C Nếu A hút B, B hút C biết ba điện tích dương dấu điện tích nào? Câu 2: Vì kim loại vật liệu dẫn điện? Câu 3: Cho sơ đồ mạch điện hình 24 bóng đèn khóa K sau: A Cả cơng tắc đóng B K1, K2 đóng, K3 mở C K1, K3 đóng, K2 mở D K1 đóng, K2 K3 mở Đáp án hướng dẫn giải Câu Nếu A hút B, B hút C hì rõ rang A C có điện tích dấu, chúng mang điện trái dấu với B Vậy B mang điện dương (+), A C mang điện âm (-) Câu Kim loại vật liệu dẫn điện kim loại có sẵn electron tự dịch chuyển có hướng Câu A Nếu ba cơng tắc đóng: Cả đèn sáng B K1, K2 đóng, K3 mở: có đèn Đ1, Đ2 sáng, đèn Đ3 tắt C K1, K3 đóng, K2 mở: có đèn Đ1, Đ3 sáng, đèn Đ2 tắt D K1 đóng, K2 K3 mở: Cả ba đèn tắt ... tích nào? Câu 2: Vì kim loại vật liệu dẫn điện? Câu 3: Cho sơ đồ mạch điện hình 24 bóng đèn khóa K sau: A Cả cơng tắc đóng B K1, K2 đóng, K3 mở C K1, K3 đóng, K2 mở D K1 đóng, K2 K3 mở Đáp án... Câu Kim loại vật liệu dẫn điện kim loại có sẵn electron tự dịch chuyển có hướng Câu A Nếu ba cơng tắc đóng: Cả đèn sáng B K1, K2 đóng, K3 mở: có đèn Đ1, 2 sáng, đèn Đ3 tắt C K1, K3 đóng, K2 mở:... Câu Tại ta cầm kim loại vào tay, cọ xát vào len khơng thấy nhiễm điện? Chọn câu giải thích có lí A Trong kim loại có sẵn electron tự B Điện tích xuất chạy qua người ta xuống đất C Kim loại vật
- Xem thêm -

Xem thêm: bo de kiem tra 15 phut mon vat ly lop 7 hoc ki 2 kho tai lieu vat ly , bo de kiem tra 15 phut mon vat ly lop 7 hoc ki 2 kho tai lieu vat ly

Từ khóa liên quan