4 đề và đáp án môn lý KHỐI 7 chính thức kho tai lieu vat ly

2 33 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:54

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - MƠN VẬT LÝ LỚP NĂM HỌC 2014 – 2015 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu (1,5 điểm) Dòng điện gì? Cường độ dòng điện gì? Cho biết ký hiệu cường độ dòng điện Người ta dùng dụng cụ để đo cường độ dòng điện? Câu (1,5 điểm) Đổi đơn vị (không làm đề thi này) a 0,75 A = ……… mA b 200 mA = …… A c 12 V = ………… mV Câu (1,5 điểm) Số vôn ghi nguồn điện khác với số vôn ghi dụng cụ điện nào? Dùng dụng cụ để đo số vơn nguồn điện? Câu (2,0 điểm) Kể tên hai loại điện tích học? Thanh thủy tinh sau cọ xát vào mảnh lụa thủy tinh nhiễm điện gì? Lúc mảnh lụa nhận thêm hay bớt electron tự do? Vì sao? Câu (1,5 điểm) Dây tóc a Thế chất dẫn điện? Cho ví dụ chất dẫn điện Dây trục b Hình bên cấu tạo bóng đèn dây tóc Trụ thủy tinh Hỏi với dây tóc, dây trục trụ thủy tinh phận làm chất dẫn điện, phận làm chất cách điện? Câu (2,0 điểm) a Từ hình bên, em vẽ sơ đồ mạch điện cho hình vẽ mạch điện b Vẽ thêm yêu cầu sau: Chiều dòng điện sơ đồ mạch điện; vôn kế để đo hiệu điện hai đầu nguồn điện ampe kế để đo cường độ dòng điện qua mạch c Khi ngắt khóa K dụng cụ đo điện có số khác 0? - HẾT ĐỀ CHÍNH THỨC   HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ – LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015 Lưu ý - Sinh hoạt nhóm để thống biểu điểm, đáp án trước chấm - Sai đơn vị: - 0,25 đ ( trừ lần cho loại đơn vị) - Học sinh trình bày khác đáp án chấm điểm bình thường Câu (1,5 đ) - Là dòng điện tích dịch chuyển có hướng 0,5 đ - Là độ mạnh yếu dòng điện 0,5 đ - I 0,25 đ Am pe kế 0,25 đ Câu (1,5 đ) a 0,75 A = 750 mA 0,5 đ b 200 mA = 0,2 A 0,5 đ c 12 V = 12 000 mV0,5 đ Câu (1,5 đ) - Cho biết HĐT hai cực nguồn chưa mắc vào mạch 0,5 đ - Cho biết HĐT định mức để dụng cụ hoạt động bình thường 0,5 đ - Vôn kế 0,5 đ Câu (2,0 đ) - Điện tích dương điện tích âm 0,5 đ - Thanh thủy tinh nhiễm điện dương 0,5 đ - Nhận thêm electron 0,5 đ, nhiễn điện âm 0,5 đ Câu (1,5 đ) - Là chất cho dòng điện qua 0,5 đ Cho ví dụ 0,5 đ - Chất dẫn điện: dây tóc dây trục 0,25 đ Chất cách điện: trụ thủy tinh 0,25 đ Câu (2,0 đ) a Vẽ sơ đồ mạch điện: Nguồn pin, khóa K đóng, vị trí, thứ tự 0,5 đ b Đúng chiều dòng điện 0,25 đ Mắc vị trí chốt vơn kế 0,5 đ Mắc vị trí chốt ampe kế 0,5 đ c Vôn kế 0,25 đ -HẾT - ... CHẤM MÔN VẬT LÝ – LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 14 - 2015 Lưu ý - Sinh hoạt nhóm để thống biểu điểm, đáp án trước chấm - Sai đơn vị: - 0,25 đ ( trừ lần cho loại đơn vị) - Học sinh trình bày khác đáp án. .. Am pe kế 0,25 đ Câu (1,5 đ) a 0 ,75 A = 75 0 mA 0,5 đ b 200 mA = 0,2 A 0,5 đ c 12 V = 12 000 mV0,5 đ Câu (1,5 đ) - Cho biết HĐT hai cực nguồn chưa mắc vào mạch 0,5 đ - Cho biết HĐT định
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 đề và đáp án môn lý KHỐI 7 chính thức kho tai lieu vat ly , 4 đề và đáp án môn lý KHỐI 7 chính thức kho tai lieu vat ly