Giáo án địa 7 kì 1

113 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:48

GV: Lê Thị Ngọc Châm Soạn: Dạy: Phần I: Thành phần nhân văn môi trờng Tiết Bài 1: Dân số I Mục tiêu Sau học HS cần: - Có hiểu biết về: dân số tháp tuổi; dân số nguồn lao động địa phơng; tình hình nguyên nhân gia tăng dân số, hậu bùng nổ dân số nớc phát triển - Hiểu nhận xét đợc gia tăng dân số bùng nổ dân số qua biểu đồ dân số Mặt khác rèn luyện KN đọc khai thác thông tin từ biểu đồ dân số tháp tuổi II Các phơng tiện dạy học - Biểu đồ gia tăng dân số giới từ công nguyên đến năm 2050 (phóng to từ SGK) - Biểu đồ gia tăng dân số địa phơng có - Tranh vẽ dạng tháp tuổi III Tiến trình dạy học ổn định lớp Bài 2.1 Mở Số ngời Trái Đất không ngừng tăng lên tăng nhanh kỉ XX, diện tích Trái Đất không ngừng bị thu hẹp Vì vấn đề toàn cầu xã hội loài ngời Vậy phải làm gì? để hiểu rõ trạng thách thức dân số xã hội loài ngời tìm hiểu tiết 1, 1: Dân số 2.2 HĐ dạy học HĐ dạy học GV, HS Nội dung học HĐ 1: HS làm việc cá nhân tìm hiểu làm Dân số, nguồn để biết đợc dân số địa lao động phơng cách thể số dân - Điều tra dân số -> ? Bằng cách để biết dân số tổng số ngời địa phơng - Dân số thờng đợc ? Trong điều tra dân số ngời ta cho biết thể tháp đợc điều tuổi ? Dân số thờng đợc thể - Qua tháp tuổi ? Các em có trông thấy "tháp ti" nh chóng ta cã thĨ biÕt bµi nµy cha?ở đâu vậy? Tháp đợc: tuổi dùng để làm gì? Là biểu cụ thể dân số Năm học 2016-2017 HĐ : HS đọc phân tích tháp tuổi ? Quan sát hình tháp tuổi hình 1.1 cho biết: + Trong tỉng sè trỴ em tõ míi sinh tuổi tháp, ớc tính có bé trai, bé gái? + Hình dạng tháp tuổi khác nh nào? tháp tuổi có hình dạng nh tØ lƯ ngêi ®é ti lao ®éng cao? GV hớng dẫn HS cách đọc nhận xét tháp tuổi + Số bé trai(bên trái) bé gái(bên phải) tháp tuổi thứ khoảng 5,5 triệu.ở tháp tuổi thứ 2, có khoảng 4,5 triệu bé trai gần triƯu bÐ g¸i + NhËn xÐt: Th¸p ti thø có đáy tháp rộng, thân tháp thon dần, đỉnh tháp nhọn.Tháp tuổi thứ hai có đáy tháp thu hẹp lại, thân tháp phình rộng => số ngời độ tuổi lao động(tô màu xanh biển) tháp tuổi thứ nhiều tháp tuổi thứ Kết luận: Tháp tuổi có hình dáng GV: Lê Thị Ngọc Châm địa phơng Tháp tuổi cho biết độ tuổi dân số, số nam - nữ, số ngời độ tuổi dới tuổi lao động (màu xanh cây), độ tuổi lao động (màu xanh biển) số ngời tuổi lao động (màu cam) Cho biết nguồn lao động tơng lai địa phơng Hình dáng tháp tuổi cho ta biết cấu dân số trẻ(tháp thứ nhất) hay cấu dân số già(tháp thứ 2) thân rộng đáy hẹp nh tháp tuổi thứ có số ngời độ tuổi lao động nhiều tháp tuổi có hình dạng đáy rộng thân hẹp nh tháp tuổi thứ - Từ tháp tuổi, GV dẫn dắt HS đến hiểu biết tháp tuổi cho biết thông tin gì? Dân số giới * Liên hệ: ? Theo em nớc phát triển, tăng nhanh nớc phát triển có tháp dân số tơng kỉ XIX ứng với tháp mà tìm hiểu kỉ XX - Giải thích thuật HĐ 3: HS tìm hiểu thuật ngữ ngữ: - GV yêu cầu HS nghiên cứu trang + Tỉ lệ sinh trang 188 SGK + TØ lƯ tư ? Em h·y cho biết là: + Gia tăng dân số + TØ lƯ sinh tù nhiªn + TØ lƯ tư + Gia tăng giới + Gia tăng dân số tự nhiên Năm học 2016-2017 GV: Lê Thị Ngọc Châm + Gia tăng dân số giới - Tình hình tăng dân số giới + Dân số giới bắt đầu tăng nhanh từ năm 1804 + Tăng vọt vào năm 1960 tiến lĩnh vực kinh tế, xã hội y tế HĐ : HS làm việc với biểu đồ H1.2 tìm hiểu tình hình tăng dân số giới ? Quan sát H1.2, nhận xét tình hình tăng dân số giới từ đầu kỉ XX ? Vì dân số giới có tăng vọt nh * Liªn hƯ víi thùc tiƠn - GV tỉng kÕt tình hình gia tăng dân số giới giải thích lí dân số tăng chậm vào năm đầu công nguyên tăng nhanh kỉ gần Sự bùng nổ dân số HĐ : HS đọc phân tích biểu đồ H1.3 - bùng nổ dân số: H1.4 tỉ lệ gia tăng bình ? Quan sát H1.3 H1.4, so sánh biểu đồ quân hàng năm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên n- dân số giới lên ớc phát triển nớc phát triển từ mức 210/00 => năm 1800 đến năm 2000 dới cho biết: mức bùng nổ dân số Trong giai đoạn 1950->2000 nhóm nớc - Dân số tăng nhanh có TLGT dân số cao hơn? sao? đột biến dẫn đến GV dẫn dắt HS quan sát đồ 1.3 bùng nổ nhiều n1.4 để tự rút đợc nhận xét => kết ớc châu á, châu phi, cần đạt: châu Mĩ Latinh Gia tăng dân số nhóm nớc - Các sách dân + Các nớc phát triển: số phát triển kinh Tỉ lệ sinh tăng đầu kỉ XIX sau giảm tế-xã hội góp phần mạnh hạ thấp tỉ lệ gia tăng Sự gia tăng dân số trải qua giai đoạn: dân số nhiều nớc Giai đoạn 1(1970 -1950) tăng nhanh Giai đoạn 2(sau 1950 - 2000) giảm nhanh + Các nớc phát triển Tỉ lệ sinh giữ ổn định mức cao trong thời gian dài hai kỉ XIX XX, sụt giảm nhanh chóng từ sau 1950 nhng mức cao.Trong đó, tỉ lệ tử lại giảm nhanh đẩy nớc phát triển vào bùng nổ dân số đời sống điều kiện y tế đợc cải thiện => Sự gia tăng dân số không đồng giới: dân số sụt giảm nớc phát triển bùng nổ nớc Năm học 2016-2017 GV: Lê Thị Ngọc Châm phát triển GV giải thích "bùng nổ dân số" yêu cầu HS đọc biểu đồ xem tỉ lệ sinh năm 2000 nớc phát triển phát triển - GV cho HS biết từ khoảng năm 1950 giới bớc vào bùng nổ dân số ? Vì giới lại có bùng nổ dân số? HS quan sát TLS biểu đồ 1.3 1950 tìm nguyên nhân ? Đối với nớc có kinh tế phát triển mà tỉ lệ sinh cao hậu nh nào? HS trả lời,kết cần đạt: => Hậu quả: - Kìm hãm phát triển kinh tế - Đời sống chậm cải thiện - Tác động tiêu cực đến tài nguyên, môi trờng * Liên hệ với thực tiễn đất nớc Việt Nam ? Theo em cần có biện pháp để hạn chế chấm dứt bùng nổ dân số HS trả lời, kết cần đạt: Biện pháp: - Thực sách dân số - Phát triển kinh tế xã hội => nâng cao nhận thức ngời dân * Liên hệ víi thùc tiƠn ViƯt Nam GV chèt l¹i 2.3 Cđng cố ? Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm dân số ? Bùng nổ dân số xảy nào? nêu nguyên nhân hậu phơng hớng giải HDVN - Học cũ + làm tập - Nghiên cứu trớc Tiết 2, 2: Sự phân bố dân c Các chủng tộc thể giới Năm học 2016-2017 GV: Lê Thị Ngọc Châm Soạn: Dạy: Tiết Bài 2: Sự phân bố dân c Các chủng tộc thê giới I Mục tiêu Sau học, HS cần: - Biết đợc phân bố dân c không đồng vùng đông dân giới Đồng thời nhận biết khác phân bố chủng tộc giới - Rèn luyện KN đọc ®å ph©n bè d©n c, rÌn lun KN nhËn biÕt đợc chủng tộc giới qua ảnh thực tế II Phơng tiện dạy học - Bản đồ phân bố dân c giới - Bản đồ tự nhiên giới - Tranh ảnh chủng tộc giới III Tiến trình dạy học ổn định lớp Kiểm tra ? Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm dân số ? Bùng nổ dân số giới xảy nào? Nêu nguyên nhân, hậu quả, phơng hớng giải Bµi míi 3.1 Më bµi: Loµi ngêi xt hiƯn Trái Đất cách hàng triệu năm Ngày ngời sinh sống hầu khắp nơi Trái Đất với chủng tộc Có nơi dân c tập trung đông, nhng nhiều nơi tha vắng ngời Điều phụ thuộc vào điều kiện sống khả cải tạo tự nhiên ngời Bài học hôm là: Tiết 2: Sự phân bố dân c chủng tộc giới 3.2 HĐ dạy học HĐ dạy häc cđa GV, HS Néi dung bµi häc Sù phân bố dân GV gọi HS đọc thuật ngữ " Mật độ c dân số" trang 187 - Thuật ngữ : GV yêu cầu HS nghiên cứu làm tập Mật độ dân số: Số c 2, GV HS khái quát công thức tính mật dân trung bình sinh Năm học 2016-2017 độ dân số nơi ? Quan sát hình 2.1, cho biết: - Những khu vực tập trung đông dân - Hai khu vực có mật độ dân số cao GV hớng dẫn HS cách khai thác lợc đồ thông tin cần thiết: + chấm đỏ = 500000 ngời + nơi có:chấm đỏ dày: đông dân chấm đỏ không: tha ngời - GV treo đồ tự nhiên giới, HS lên bảng vừa trả lời vừa đồ phân bố dân c giới - Thảo luận lớp ? Sự phân bố dân c giới có mối quan hệ với đặc điểm tự nhiên không? Giải thích HS thảo luận,sau GV HS đến nhận xét phân bố dân c giới nguyên nhân phân bố ? Em có nhận xét phân bố dân c giới nh GV chốt lại: Ngày với phơng tiện giao thông kỉ thuật đại, ngời sinh sống nơi Trái Đất Năm học 2016-2017 GV: Lê Thị Ngọc Châm sống đơn vị diện tích lãnh thổ(đơn vị ngời/ km2) - Công thức tính mật ®é d©n sè D©n sè (ngêi) / DiƯn tÝch (km2) = MĐDS (ngời/km2) - Phân bố: + Những khu vực đông dân: Đông á, Đông Nam á, Nam á, Trung Đông, Tây Phi, Tây Âu Trung Âu, Đông Bắc Hoa kì, Đông nam Braxin + Hai khu vực có mật độ dân số cao Đông Nam - Nguyên nhân: + Những khu vực đông dân nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, kinh tế phát triển nh: Những thung lũng đồng sông lớn nh Hoàng Hà, Sông ấn - Hằng, sông Nin Những khu vực có kinh tế phát triển châu lục: Tây Âu va Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Braxin, Tây Phi + Những khu vực tha dân ĐKTN không thuận lợi cho sống phát triển ngời: hoang mạc, vùng cực gần GV: Lê Thị Ngọc Châm GV yêu cầu HS ®äc tht ng÷: "chđng cùc, vïng nói cao téc" trang 186 => Sự phân bố dân c giới không ? Em cho biết cách nhận biết khác đồng chủng tộc ? Quan sát hình 2.2 nghiên cứu SGK cho biết khác hình thái bên Các chủng tộc phân bố dân c chủng - Chủng tộc tập hợp tộc thÕ giíi nh÷ng ngêi cã nh÷ng GV híng dÉn HS dựa vào cách nhận biết đặc điểm hình thái chủng tộc giới để rút đặc bên giống nhau, điểm khác hình thái bên ngoµi di trun tõ thÕ hƯ cđa chđng téc sang hệ GV HS rút đặc điểm khác khác nh: màu da, tóc, chủng tộc mắt mũi GV sử dụng bảng phụ: Đặc điểm hình thái bên phân bố dân c - Cách nhận biết: màu chủng tộc giới da, tóc, mặt mũi - Đặc điểm hình thái bên phân bố dân c chủng tộc giới Đặc điểm hình thái Chủng tộc Môngôlôit (Châu á) Nêgrôit (Châu Phi) Da Tóc Mắt Vàng đen dài đen Ơrôpêôít (Châu âu) Trắn g Đen Mũi thấp thấp xoăn ngắn đen to rộng nâu xanh cao vàng nâu hẹp - GV chốt lại: + Sự khác cácchủng tộc hình thái bên ngời có cấu tạo thể nh + Sự khác bắt đầu xảy cách 50.000 năm, loài ngời lệ thuộc vào thiên nhiên Ngày khác hình thái bên di truyền + chóng ta cã thĨ nhËn biÕt c¸c chđng téc dựa vào khác màu da, tóc Năm học 2016-2017 GV: Lê Thị Ngọc Châm - GV nhấn mạnh tình hình phân bố dân c cđa chđng téc: Ngµy chđng téc chung sống, làm việc tất châu lục quốc gia giới 3.3 Củng cố: ? Dân c giới thờng sinh sống chủ yếu khu vực nào? sao? ? Căn vào đâu mà ngời ta chia dân c giới thành chủng tộc? Các chủng tộc sinh sống chủ yếu đâu HDVN - Học cũ + làm tập số - Nghiên cứu trớc mới: Tiết 3, - Quần c Đô thị hoá Soạn: Dạy: Tiết Bài 3: Quần c Đô thị hoá I Mục tiêu Sau học, HS cần: - Nắm đợc đặc điểm quần c nông thôn quần c đô thị - Biết đợc vài nét lịch sử phát triển đô thị hình thành siêu đô thị - Nhận biết đợc quần c đô thị hay quần c nông thôn qua ảnh chụp thực tế - Nhận biết đợc phân bố siêu đô thị đông dân giới II Phơng tiện dạy học - Bản đồ phân bố dân c giới đô thị - Tranh ảnh đô thị Việt nam giới III Tiến trình dạy học ổn định lớp Kiểm tra ? Sự phân bố dân c giới nh thÕ nµo? vµ chÊm vë bµi tËp Bµi Năm học 2016-2017 GV: Lê Thị Ngọc Châm 3.1 Mở bài: Trớc ngời sống hoàn toàn lệ thuộc vào thiên nhiên Sau đó, ngời biết sống tụ tập, quây quần bên để tạo nên sức mạnh chế ngự thiên nhiên Trải qua lịch sử phát triển lâu dài làng mạc đô thị dần hình thành bề mặt Trái Đất hình thành quần c khác nhau, phần ảnh hởng trình đô thị hoá Cụ thể vấn đề nh Tiết 3: Quần c Đô thị hoá giới thiệu cho 3.2 HĐ dạy học HĐ dạy học GV, HS Nội dung học GV yêu cầu HS đọc thuật ngữ Quần c nông thôn "quần c" trang 188 quần c đô thị ? Quan sát hai ảnh dới dựa - Thuật ngữ : Quần c vào hiểu biết mình, em - Có hai kiểu quần c cho biết mật độ dân số, nhà cửa, quần c nông thôn quần c đờng xá nông thôn thành thị đô thị khác nh nào? + Quần c nông thôn có mật HS trả lời, GV mô tả lại khác độ dân số thờng thấp; HĐ đó: kinh tế chủ yếu sản xuất + Sự khác quang cảnh nông nghiệp, lâm nghiệp, nông thôn quang cảnh đô thị ng nghiệp ( H3.1 H3.2) + Quần c đô thị có mật độ * H3.1: Nhà cửa nằm ruộng dân số cao, HĐ kinh tế đồng phân tán => mật độ dân số chủ yếu công nghiệp thấp dịch vụ * H3.2: Nhà cửa tập trung gồm kiểu nhà ống, nhà cao tầngsan sát tạo thành phố xá => mật độ dân số cao ? Em cho biết khác HĐ kinh tế hai kiểu quần c trên? HS trả lời GV HS tổng hợp so sánh khác rút đặc điểm hai kiểu quần c GV sử dụng bảng phụ - GV liên hệ với kiểu quần c Đô thị hoá Các siêu đô Việt Nam thị - GV nhấn mạnh: Xu ngày có nhiều ngời sống * Quá trình phát triển đô thị đô thị hoá Năm học 2016-2017 GV: Lê Thị Ngọc Châm - Đô thị xuất Trái Đất từ sớm thời Cổ §¹i: Trung Quèc, Ên §é, Ai CËp, Hi L¹p, La Mã lúc có trao đổi hàng hoá - Đô thị phát triển mạnh vào kỉ XIX, lúc công nghiệp phát triển - Ngaỳ nay, số ngời sống đô thị chiếm khoảng nửa dân số giới có xu ngày tăng Thế kỉ XVIII: 5% dân số giới Năm 2001: 46% d©n sè thÕ giíi (2,5 tØ ngêi) Dù kiến năm 2025: tỉ ngời * Siêu đô thị - Trên giới có 23 đô thị có số dân triệu ngời - Tập trung chủ yếu nớc phát triển Châu + Các nớc phát triển: chiếm 16/23 đô thị + Châu có 12/23 đô thị + Các nớc phát triển Châu 10/23 đô thị - GV cho HS đọc SGK đoạn "Các đô thị xuất giới" ? Đô thị xuất Trái Đất vào thời kì nào? HS trả lời, GV diễn giảng thêm ? Đô thị phát triển mạnh nào? HS trả lời, GV chuẩn xác - GV khái quát: Quá trình phát triển đô thị gắn liền với trình phát triển thơng nghiệp, thủ công nghiệp công nghiệp ? Xu hớng dân số giới sống đô thị nh nào? HS trả lời, GV chuẩn xác ? Quan sát H3.3, cho biết: + Có siêu đô thị giới có từ triệu dân trở lên + Châu lục có nhiều siêu đô thị có từ triệu dân trở lên + Đọc tên siêu đô thị có từ triệu dân trở lên châu + Tìm lợc đồ số siêu đô thị có từ triệu dân trở lên nớc phát triển phát triển Qua em có nhận xét gì? - GV cho HS đọc phần "Năm 1950 phát triển " để kết lại ý - GV cho HS biết tăng nhanh tự phát dân số đô thị siêu đô thị để lại nhiều hậu cho môi trờng, cho sức khoẻ ngời - GV sơ kết học 3.3 Củng cố: ? Nêu khác quần c đô thị quần c nông thôn HDVN - Häc bµi cò + lµm bµi tËp số - Nghiên cứu trớc : Tiết 4, 4-Thực hành: Phân tích lợc đồ dân số tháp tuổi Năm học 2016-2017 10 GV: Lê Thị Ngọc Châm GV giới thiệu châu Phi có HĐ kinh tế đối ngoại tơng đối đơn giản (trồng công nghiệp xuất khẩu, khai thác khoáng sản xuất khẩu, công nghiệp xuất khẩu) ? Vì châu Phi chủ yếu xuất sản phẩm công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản nhập máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lơng thực? GV giải thích lại: + Các công ti t nớc nắm giữ tay ngành công nghiệp khai khoáng, đồn điền trồng công nghiệp xuất nên nớc châu Phi xuất nguyên liệu khoáng sản nông sản nhiệt đới + Nông nghiệp không trọng đầu t vào sản xuất lơng thực, công nghiệp phát triển có ngành công nghiệp khai khoáng công nghiệp chế biến thực phẩm nên châu Phi phải nhập lơng thực máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng - GV: Nông sản khoáng sản xuất có giá thấp so với hàng công nghiệp nhập có giá cao gây thiệt hại cho nớc châu Phi (GV hớng dẫn HS theo dõi đoạn: Khoảng 90% khủng hoảng) - HS đọc thuật ngữ: khủng hoảng kinh tế trang 187 - GV trình bày tiếp: Đứng trớc tình hình gần nớc châu Phi tích cực tìm biện pháp tăng cờng đoàn kết, thiết lập cấu liên kết kinh tế chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác khu vực nhằm bớc đa lục địa đen thoát khỏi đói nghèo, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế Ví dụ: năm 2000 Lu-xa-ca (T.Đ Dăm bi a) Thị trờng chung Đông Nam Phi (COMESA) kí hiệp định bãi bỏ thuế quan, tăng cờng buôn bán nớc thành viên, thức thành lập khu vực tự thơng mại (FTA) khối => Năm học 2016-2017 99 kiện đợc coi bớc đầu xây dựng khu vực liên kết toàn diện, tới thành lập khu vực đồng tiền chung vào năm 2005 - GV giới thiệu HĐ đem loại nguồn ngoại tệ lớn cho nhiều nớc châu Phi: + Lệ phí qua kênh đào Xuy-ê: Ai cập + Du lịch: Ai cập, Kê-ni-a ? Em có nhận xét HĐ kinh tế đối ngoại châu Phi nh nào? HS trả lời: GV chốt lại ? Quan sát bảng số liệu kết hợp với hình 29.1, cho biết khác mức độ đô thị hoá quốc gia ven vịnh Ghi nê, duyên hải Bắc Phi duyên hải Đông Phi HS trả lời -> GV nêu lại khác nhau: + Mức độ đô thị hoá cao nhất: Duyên hải Bắc Phi (An-giê-ri, Ai-cập) + Mức độ đô thị hoá cao: ven vịnh Ghi nê + Mức độ đô thị hoá thấp: Duyên hải Đông Phi (Kê-ni-a, Xô-ma-li) -> Tốc độ đô thị hoá châu Phi nhanh nhng không tơng xứng với trình độ phát triển công nghiệp - GV cho HS biết nguyên nhân bùng nổ dân số đô thị: + Dân c bị thu hút vào HĐ sản xuất công nghiệp dịch vụ phục vụ cho xuất + Sản xuất nông nghiệp không ổn định, mức sống nông dân thấp, dân nông thôn đổ đô thị + Chiến tranh làm dân tị nạn đổ đô thị ? Nghiên cứu SGK quan sát hình 31.2, Năm học 2016-2017 100 GV: Lê Thị Ngọc Châm - HĐ kinh tế đối ngoại nớc châu Phi tơng đối đơn giản: xuất sản phẩm công nghiệp nhiệt đới khoáng sản, nhập máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lơng thực Đô thị hoá - Tốc độ đô thị hoá nhanh không tơng xứng với trình độ phát triển công nghiệp => Bùng nổ dân số đô thị làm nẩy sinh nhiều vấn đề KT-XH cần giải GV: Lê Thị Ngọc Châm nêu vấn đề KT-XH nảy sinh bùng nổ dân số đô thị châu Phi HS trả lời, GV chốt lại 3.3 Củng cố ? Vì châu Phi chủ yếu xuất sản phẩm công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản nhập máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lơng thực HDVN Học cũ + làm tập Soạn: Dạy: Tiết 35 Bài 32: Các khu vực châu Phi (Chuyển mục 2b sang tiết 38) I Mục tiêu Sau học HS cần: - Thấy đợc phân chia châu Phi thành khu vực: Bắc Phi, Trung Phi, Nam Phi - Nắm vững đặc điểm tự nhiên kinh tế khu vực Bắc Phi, Trung Phi - Rèn luyện KN đọc lợc đồ II Phơng tiện dạy học - Bản đồ khu vực kinh tế châu Phi Năm học 2016-2017 101 GV: Lê Thị Ngọc Châm - Bản đồ kinh tế châu Phi III Tiến trình dạy học ổn định lớp Kiểm tra ? Vì Châu Phi chủ yếu xuất sản phẩm công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản nhập máy móc thiết bị, hàng tiêu dùng, lơng thực Bài 3.1 Mở Châu Phi có trình độ phát triển KT-XH không đều: Các khu vực Nam Phi Bắc Phi phát triển hơn, khu vực Trung Phi thời gian dài trải qua khủng hoảng kinh tế lớn Hôm học 32- Các khu vực Châu Phi 3.2 HĐ dạy học HĐ dạy học GV, HS ? Quan sát lợc đồ 32.1, cho biết Châu Phi gồm có khu vực Nội dung học I Khu vực Bắc Phi Trung Phi Khái quát tự nhiên * Bắc Phi gồm có môi trờng tự nhiên: - Thảo luận nhóm - Môi trờng Địa Trung Hải: Vùng ven GV chia lớp thành nhóm biển sờn đón gió ma nhiều + Nhóm số lẻ: Dựa vào H27.2 vào sâu nội địa lợng ma nội dung SGK, em h·y cho gi¶m nhanh chãng -> thùc vËt cã biết đặc điểm môi trờng thay đổi: Rừng sồi, dẻ mọc rậm tự nhiên Bắc Phi rạp -> Xa van, bụi cứng + Nhóm số chẵn: Dựa vào - Môi trờng hoang mạc: Khí hậu khô H27.2 nội dung SGK, em nóng, thực vật có bụi cho biết đặc điểm môi tr- gai tha thớt, ốc đảo trồng ờng tự nhiên Trung Phi nhiều chà Các nhóm cử đại diện trình * Trung Phi gồm phần: bày kết quả, nhóm khác - Phía Tây nhận xét bổ sung, GV + Môi trờng xích đạo ẩm: nóng ẩm chuẩn xác quanh năm , rừng rậm xanh quanh năm phát triển + Môi trờng nhiệt đới: Có mùa (mùa ma mùa khô),rừng tha xa van - Phía Đông Chủ yếu môi trờng nhiệt đới, có khí hậu gió mùa xích đạo, thực vật chủ yếu xa van, rừng rậm phát ? Nghiên cứu SGK, em triển Năm học 2016-2017 102 điền thông tin cần thiết vào bảng sau: Yếu tố Bắc Phi Trung Phi Dân c Chủng tộc Tôn giáo HS lên bảng trình bày kết quả, HS khác nhận xét bổ sung, GV chuẩn xác ? Cho biết khác kinh tế khu vực Bắc Phi Trung Phi HS trả lời, GV chuẩn xác ? Dựa vào H32.3: + Nêu tên công nghiệp chủ yếu Trung Phi + Cho biết sản xuất nông nghiệp Trung Phi phát triển khu vực nào? Tại lại phát triển đó? HS trả lời, GV chuẩn xác GV: Lê Thị Ngọc Châm Khái quát kinh tế - xã hội a Dân c, xã hội Yếu Bắc Phi Trung Phi tố Dân Chủ yếu Chủ yếu c ngời ả ngời Ban-tu, -Rập khu vực ngời Bectập trung be đông dân Chủng Ơ-rô-pê-ô-it Nê-grô-it tộc Tôn Chủ yếu Tín ngỡng đa giáo Đạo hồi dạng b Kinh tế Ngành kinh Bắc Phi Trung Phi tế Nông Trồng trọt phát Trồng trọt nghiệ triển chăn p - Các nớc ven nuôi theo Địa Trung Hải lối cổ trồng lúa mì, truyền ăn - Khai cận nhiệt đới thác lâm - Các nớc phía sản nam Xa-ha-ra - Trồng trồng cây nhiệt đới công nghiệp xuất Công - Công nghiệp - Xuất nghiệ khai thác, chế p, biến dầu khí, khoáng dịch phốt phát sản vụ - Du lịch phát nông sản triển 3.3 Củng cố GV sơ kết học HDVN - Học cũ Năm học 2016-2017 103 GV: Lê Thị Ngọc Châm - Nghiên cứu trớc mới: Tiết 36 - Bài 33: Các khu vực Châu Phi (tiếp theo) So¹n: D¹y: TiÕt 36 Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo) I Mục tiêu Sau học, HS cần: - Nắm vững đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội khu vực Nam Phi - Nắm vững nét khác khu vực Bắc Phi, Trung Phi Nam Phi - Rèn luyện KN đọc đồ KN so sánh II Phơng tiện dạy học - Bản đồ tự nhiên châu Phi - Bản đồ kinh tế chung châu Phi - Một số hình ảnh văn hoá tôn giáo nớc châu Phi ả rập- Hồi giáo, châu Phi Nam Xa-ha-ra Nam Phi III Tiến trình dạy học ổn định líp KiĨm tra ? So s¸nh sù kh¸c biƯt tự nhiên phần phía tây phần phía đông khu vực Trung Phi ? Nêu khác biệt kinh tế khu vực Bắc Phi khu vùc Trung Phi Bµi míi 3.1 Më bµi Châu Phi có trình độ phát triển KT-XH không đều, nớc khu vực Bắc Phi có kinh tế tơng đối phát triển, nớc khu vực Trung Phi có kinh tế chậm phát triển, nớc khu vực Nam Phi có đặc điểm nh nào? Bài học hôm giúp có đáp án cho câu hỏi Tiết 38 - Bài 33: Các khu vực Châu Phi (tiếp theo) 3.2 HĐ dạy học HĐ dạy học GV, HS Nội dung học II Khu vực Nam Phi ? Quan sát đồ tự nhiên Khái quát tự nhiên Năm học 2016-2017 104 GV: Lê Thị Ngọc Châm châu Phi, đối chiếu với đồ kinh tế chung châu Phi, em hãy: + Xác định ranh giới tự nhiên khu vực Nam Phi + Nhận xét đặc điểm địa hình khu vực Nam Phi HS trả lời, lên bảng xác định ranh giới, GV kết luận: khu vực Nam Phi nằm môi trờng nhiệt đới với độ cao trung bình > 1000m - Thảo luận lớp: + Tại phần lớn Bắc Phi Nam Phi nằm môi trờng nhiệt đới nhng khí hậu Nam Phi lại ấm dịu khí hậu Bắc Phi? HS giải thích, GV chuẩn xác KT ? Quan sát H 27.1, nhận xét phân bố lợng ma từ tây sang đông khu vực Nam Phi ? Cho biết vai trò dãy Đrêken-béc phân bố lợng ma ? Khi từ tây sang đông khu vực Nam Phi thảm thực vật có thay đổi nh nào? HS trả lời, GV bổ sung, chuẩn xác KT - GV nhấn mạnh: phần lớn khu vực Nam Phi có khí hậu nhiệt đới, riêng phần cực Nam có khí hậu địa trung hải - Đặc điểm địa hình + Có độ cao trung bình > 1000m + Có đơn vị địa hình lớn: Bồn địa Ca-la-ha-ri Dãy Đrê-ken-bec - Khí hậu - Phần lớn khu vực Nam Phi có khí hậu nhiệt đới + Phần phía đông ảnh hởng dòng biển nóng Xô-ma-li, Mô-dăm-bích, nên thời tiết nóng ấm ma nhiều -> rừng nhiệt đới ẩm + Càng vào sâu lợng ma giảm khí hậu khô hạn dần -> rừng tha, xa van + Phía Tây ảnh hởng dòng biển lạnh Ben-ghê-la nên hoang mạc mở rộng lan sát tận biển -> bụi mọc tha thớt, cằn cỗi - Riêng phần cực Nam có khí hậu địa trung hải thích hợp trồng ăn cận nhiệt đới Khái quát kinh tế - xã hội Dân c khu vực Nam Phi có ? Quan sát H 31.1, nêu tên thành phần chửng tộc đa dạng: nớc thuộc khu vực Nam Phi? Nê-grô-it, Ơ-rô-pê-ô-it, ngời Man? Thành phần chủng tộc gat thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it Nam Phi khác với khu vực ngời lai Trung Phi Bắc Phi nh nào? Năm học 2016-2017 105 GV: Lê Thị Ngọc Châm HS trả lời, GV chuẩn xác - GV nhấn mạnh: phân biệt chủng tộc cộng hoà Nam Phi ? Quan sát H 32.3, nêu phân bố khoáng sản khu vùc Nam Phi ? Em cã nhËn xÐt nh thÕ trình độ phát triển kinh tế quèc gia khu vùc Nam Phi? HS tr¶ lêi, GV bổ sung chốt lại - Các nớc khu vực Nam phi có trình độ phát triển chênh lệch: + Phát triển Cộng hoà Nam Phi + Các nớc lại nớc nông nghiệp lạc hậu ? Nêu đặc điểm phát triển công nghiệp nông nghiệp cộng hoà Nam Phi HS trả lời, Gv chuẩn xác 3.3 Củng cố: GV sơ kết học (phần ghi nhớ SGK) GV yêu cầu HS lµm bµi tËp SGK HDVN - Häc bµi cũ Đề cơng ôn tập học kì I Vấn đề 1: Các thành phần nhân văn môi trờng Hãy cho biết khu vực tập trung đông dân giới ? Tại dân c tập trung đông đúc đó? Vấn đề 2: Đặc điểm tự nhiên môi trờng giới Câu 1: Quan sát đồ môi trờng địa lí giới, SGK KT học em hoàn thành bảng sau: Các môi trờng địa lí Vị trí giới hạn Đặc điểm khí hậu Đới Xích đạo ẩm nón Nhiệt đới g Nhiệt đới gió mùa ẩm Đới ôn hoà Hoang mạc Đới lạnh Vùng núi Câu 2: Giới thực, động vật thích nghi với môi trờng đới lạnh, hoang mạc cách nào? cho ví dụ Vấn đề 3: HĐ kinh tế đặc điểm dân c- xã hội môi trờng địa lí Năm học 2016-2017 106 GV: Lê Thị Ngọc Châm Nêu đặc điểm dân số đới nóng Dân số đới nóng đông tăng nhanh ảnh hởng đến tài nguyên môi trờng nh nào? Vấn đề 4: Các vấn đề nghiêm trọng đới kiểu môi trờng Các đới kiểu môi trờng có vấn đề cần quan tâm, báo động (đất, rừng, khí hậu ) gì? Vấn đề Châu Phi Vì châu Phi có khí hậu nóng khô bậc giíi? ………………………………………… So¹n: D¹y: Tiết 37: Ôn tập I Mục tiêu Sau học, HS phải: - Hệ thống nắm vững KT ®· häc vỊ d©n sè, sù ph©n bè d©n c chủng tộc giới; quần c đô thị hoá - Hệ thống nắm vững đặc điểm tự nhiên (vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên) đặc điểm kinh tế (HĐ kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ hay HĐ kinh tế cổ truyền kinh tế đại) môi trờng địa lí Trái đất (đới nóng, đới ôn hoà, đới lạnh, hoang mạc vùng núi) - Rèn luyện KN đồ phân tích biểu đồ nhiệt độ lợng ma II Phơng tiện dạy học - Bản đồ môi trờng địa lí - Một số tranh ảnh động vật, thực vật môi trờng - Bản đồ phân bố dân c giới III Tiến trình dạy học ổn định lớp Kiểm tra Kết hợp ôn tập Bài 3.1) Mở GV nêu mục đích, nội dung tiết ôn tập 3.2) HĐ dạy học Vấn đề 1: Các thành phần nhân văn môi trờng Câu Hãy cho biết khu vực tập trung đông dân giới ? Tại dân c tập trung đông đúc đó? HS trình bày, GV chuẩn xác KT Năm học 2016-2017 107 GV: Lê Thị Ngọc Châm - Thuật ngữ : Mật độ dân số: Số c dân trung bình sinh sống đơn vị diện tích lãnh thổ(đơn vị ngời/ km2) - Công thức tính mật độ dân số Dân số (ngời) = MĐDS (ngDiƯn tÝch êi/km ) (km2) - Ph©n bè: + Những khu vực đông dân: Đông á, Đông Nam á, Nam á, Trung Đông, Tây Phi, Tây Âu Trung Âu, Đông Bắc Hoa kì, Đông nam Braxin + Hai khu vực có mật độ dân số cao Đông Nam - Nguyên nhân: + Những khu vực đông dân nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, kinh tế phát triển nh: Những thung lũng đồng sông lớn nh Hoàng Hà, Sông ấn - Hằng, sông Nin Những khu vùc cã nỊn kinh tÕ ph¸t triĨn cđa c¸c châu lục: Tây Âu va Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Braxin, Tây Phi + Những khu vực tha dân ĐKTN không thuận lợi cho sống phát triển ngời: hoang mạc, vùng cực gần cực, vùng núi cao => Sự phân bố dân c giới không đồng Vấn đề 2: Đặc điểm tự nhiên môi trờng giới Quan sát đồ môi trờng địa lí giới, SGK KT học em hoàn thành bảng sau: Các môi trờng địa lí Vị trí giới hạn Đặc điểm khí hậu Xích đạo ẩm Đới Nhiệt đới nón Nhiệt đới gió mùa g ẩm Đới ôn hoà Hoang mạc Đới lạnh Vïng nói - GV tỉ chøc cho HS th¶o ln nhóm - GV phân công nhiệm vụ cho nhóm, chia lớp thành nhóm, nhóm tìm hiểu lại môi trờng địa lí Năm học 2016-2017 108 GV: Lê Thị Ngọc Châm - Các nhóm cử đại diện trình bày, nhóm khác bổ sung, GV chuẩn xác Các môi trờng địa lí Xích Đới đạo nón ẩm g Nhiệt đới Vị trí giới hạn Đặc điểm khí hậu Nằm khoảng chí tuyến nên gọi đới nóng"nội chí tuyến" Từ khoảng vĩ tuyến 50 đến đờng chí tuyến hai bán cầu Nhiệt Nam Đông Nam đới gió khu vực mùa điển hình môi ẩm trờng nhiệt đới gió mùa Đới ôn hoà Từ chí tuyến đến vòng cực Bắc bán cầu Hoang mạc Nằm hai bên đờng chí tuyến đại lục á- Âu Đới lạnh Vùng núi Nóng ẩm quanh năm Nóng lợng ma tập trung vào mùa Càng gần chí tuyến thời kì khô hạn kéo dài BĐNN lớn Có khí hậu đặc sắc đới nóng, khí hậu có đặc điểm bật: nhiệt độ, lợng ma thay đổi theo mùa gió Thêi tiÕt diÔn biÕn thÊt thêng - KhÝ hËu cã tÝnh chÊt trung gian -Thêi tiÕt diÔn biÕn thÊt thêng + Lợng ma + Biên độ nhiệt năm lớn + Biên độ nhiệt ngày đêm lớn => Khí hậu khô hạn vô khắc nghiệt Nằm từ hai vòng cực + Quanh năm lạnh lẽo, mùa hạ đến hai cực ngắn ngủi có 3->5 tháng nhng không nóng 100C + Lợng ma chủ yếu dới dạng tuyết rơi Vùng núi đới nóng + Khí hậu thực vật thay đới ôn hoà đổi theo độ cao + Khí hậu thực vật thay đổi theo hớng sờn núi Vấn đề 3: HĐ kinh tế đặc điểm dân c- xã hội môi trờng địa lí Nêu đặc điểm dân số đới nóng Dân số đới nóng đông tăng nhanh ảnh hởng đến tài nguyên môi trờng nh nào? Năm học 2016-2017 109 GV: Lê Thị Ngọc Châm HS trả lời, GV chuẩn xác: - Đặc điểm dân số đới nóng + Dân số đông chiếm gần 50% dân số giới + Dân tập trung đông khu vực: Đông Nam á, Nam á, Tây Phi, Đông Nam Braxin + Dân số đới nóng tăng nhanh dẫn đến bùng nổ dân số gây hậu nghiêm trọng ®èi víi viƯc ph¸t triĨn kinh tÕ x· héi cđa nhiỊu níc + HiƯn viƯc kiĨm so¸t tØ lƯ gia tăng dân số mối quan tâm hàng đầu quốc gia đới nóng - Dân số đới nóng đông tăng nhanh ảnh hởng đến tài nguyên môi trờng Sức ép tài nguyên: + Diện tích rừng ngày thu hẹp + Đất bạc màu + Khoáng sản nhanh chóng bị cạn kiệt Sức ép môi trờng + Môi trờng bị ô nhiễm, đặc biệt nớc nguồn nớc ngầm bị cạn kiệt + Môi trờng bị tàn phá Vấn đề 4: Các vấn đề nghiêm trọng đới kiểu môi trờng Các đới kiểu môi trờng có vấn đề cần quan tâm, báo động (đất, rừng, khí hậu ) gì? HS trình bày, GV chuẩn xác KT - Đới nóng: tợng xói mòn, diện tích rừng bị suy giảm, khoáng sản nhanh chóng bị cạn kiệt, bùng nổ dân số - Đới ôn hoà: Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nớc, đô thị hoá nhanh - Đới lạnh: Bảo vệ động vật quý trớc nguy tuyệt chủng, giải thiếu nhân lực - Hoang mạc: Diện tích hoang mạc giới ngày mở rộng - Vùng núi: Ô nhiễm môi trờng, HĐ kinh tế cổ truyền sắc văn hoá dân tộc bị mai Vấn đề Châu Phi Vì châu Phi có khí hậu nóng khô bậc giới? HS giải thích, GV chuẩn xác KT + Chí tuyến Bắc qua gần lãnh thổ Bắc phi, chí tuyến Nam qua gần lãnh thổ Nam Phi => quanh năm Bắc phi , Nam phi nằm dới áp cao cận chí tuyến thời tiết ổn định, ma Năm học 2016-2017 110 GV: Lê Thị Ngọc Châm + Phía Bắc Bắc Phi lục địa - Âu, lục địa lớn nên gió mùa đông bắc từ lục - Âu thổi vào Bắc Phi khô ráo, khó gây ma + Lãnh thổ Bắc Phi rộng lớn thứ giới sau châu á, châu Mĩ, toàn lục địa Phi khối cao nguyên khổng lồ có độ cao tring bình 750m nên ảnh hởng biển khó ăn sâu vào đất liền + Châu Phi có mặt giáp biển đại dơng nhng đờng bờ biển khúc khuỷ, vịnh biển, bán đảo đảo nên ảnh hởng biển khó ăn sâu vào đất liền + Các dòng biển: Phía Tây Bắc có dòng biển lạnh Ca -na-ri chảy qua, phía đông có dòng biển lạnh Xô-ma-li chảy qua -> ma Phía Tây Nam Phi có dòng biển lạnh Ben -ghê-la chảy qua -> ma 3.3) Củng cố, đánh giá GV nhận xét, đánh giá thái độ học tập HS, HĐ làm việc theo nhóm HS-> cho điểm cá nhân HS nhóm thực tốt HDVN - Về nhà ôn tập tốt - Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra học kì Soạn: D¹y: TiÕt 38: KiĨm tra häc k× I I Mục tiêu Nhằm kiểm tra, đánh giá kết học tập HS, rút ưu, khuyết điểm trình nhận thức để kịp thời điều chỉnh, phát huy học kì II II Chuẩn bị GV: Đề kiểm tra HS: Ôn tập tốt, bút viết III HĐ lớp ổn định lớp Ma trận Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng (nội dung, chương…) TNKQ TL TNKQ TL TN TL Thành -Trình bày -Trình -Giải thích phần nhân trình phát bày sự phân bố văn triển tình phân bố d/c t/g mơi trường hình GTDS t/g, d/c khơng ngun nhân hậuđồng u Năm học 2016-2017 111 qu 30%TS =3im Cỏc mụi trường địa lí (chương I: Mơi trường đới nóng) 70%TSĐ =7im GV: Lê Thị Ngọc Châm trờn t/g 1im 1im = 1điểm =33%TSĐ 33%TSĐ =34%TSĐ -Biết vị trí -Biết -Trình bày đặc (Ch) -Giải thích đới nóng thuận lợi điểm tự nhiên số đặc đồ tự nhiên khó khăn của mơi điểm tự t/g ĐKTN trường đới nhiên -Biết số sản xuất nơng nóng trồng vật nghiệp đới môi trường nuôi chủ yếu nóng đới nóng đới nóng 1điểm điểm điểm điểm =14%TSĐ =43%TSĐ =14%TSĐ =29%TSĐ Tổng số 10 điểm điểm= =40%TSĐ 3điểm =30%TSĐ 3điểm =30%TSĐ Đề I.Trắc nghiệm 3điểm-Em chọn đáp án câu sau: Câu 1:Dân số giới tăng nhanh VÀO GIAI ĐOẠN NÀO: A.Những năm 50 kỉ XIX B.Những năm 50 kỉ XX C.Thế kỉ XIX kỉ XX D.Xuốt kỉ XX Câu 2: Bùng nổ dân số giới xảy tỉ lệ gia tăng tự nhiên lên đến: A.2,1% B.2,0% C.1,9% D.1,8% Câu 3: Môi trường đới nóng có giới hạn: A.nằm hai chí tuyến B.từ xích đạo đến chí tuyến Bắc C.từ chí tuyến Nam đến xích đạo D.nằm hai bên xích đạo Câu 4: Ở vùng NĐGM lương thực quan trọng là: A.lúa mì C.ngơ B.lúa nước D.sắn Câu 5: Đặc điểm khí hậucủa mơi trường nhiệt đới là: A.Nóng quanh năm b.Càng gần chí tuyến biên độ lớn o C.Nhiệt độ trung bình năm 20 c,biên độ nhiệt lớn,có mùa mưa mùa khơ D.Mưa nhiều quanh năm Câu 6: Đặc điểm bật môi trường nhiệt đới gió mùa là: A.Nhiệt độ lượng mưa thay đổi theo mùa gió B.Nhiệt độ lượng mưa thay đổi năm C.Thời tiết diễn biến thất thường D.Nhiệt độ lượng mưa thay đổi theo mùa gió Thời tiết diễn biến thất thường II.Tự luận: 7điểm Câu 7: Trình bày phân bố dân cư khơng đồng trờn th gii v gii thớch? 2im Năm học 2016-2017 112 GV: Lê Thị Ngọc Châm Cõu 8: Cho bit thuận lợi khó khăn ĐKTN sản xuất nơng nghiệp đới nóng? 3điểm Câu 9: Giải thích đất vùng nhiệt đới lại có màu đỏ vàng? điểm Đáp án Câu : Những nguyên nhân hậu ô nhiễm khơng khí đới ơn hồ (4 điểm) - Nguyên nhân + Do khói bụi từ nhà máy cơng nghiệp phương tiện giao thải vào khơng khí (1 điểm) + Do bất cẩn sử dụng lượng ngun tử làm rò rĩ chất phóng xạ vào khơng khí (1 điểm) - Hậu + Mưa axit: làm chết cối, ăn mòn cơng trình xây dựng, gây bệnh đường hơ hấp người (0,5 điểm) + Hiệu ứng nhà kính: Trái Đất nóng lên Khí hậu tồn cầu thay đổi Dẫn đến băng cực tan chảy đe doạ sống người vùng đất thấp ven biển đảo, thủng tầng ôzôn, sương mù đen (1 điểm) + Ơ nhiễm phóng xạ: hậu vô nghiêm trọng (0,5 điểm) Câu : Thực vật động vật thích nghi với mơi trường đới lạnh (3 điểm) - Thực vật: phát triển vào mùa hạ ngắn ngủi, thung lũng kín gió, thấp lùn, còi cọc (1 điểm) - Động vật có cách thích nghi: + Chống lạnh chủ động: có lớp lơng dày lớp mỡ dày da, lớp lông không thấm nước, sống thành bầy đàn đông đúc sưởi ấm cho (1 điểm) + Chống lạnh thụ động: ngủ đông di cư đến nơi ấm áp (1 điểm) Câu : Mỗi ý 0,5 điểm Châu Phi có khí hậu khơ nóng bậc giới : - Châu Phi châu lục lớn thứ giới, sau châu châu Mĩ - Đại phận diện tích nằm chí tuyến bắc chí tuyến nam - Đường bờ biển châu phi bị chia cắt, vịnh biển, bán đảo đảo - Lục địa Phi khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m - ảnh hưởng gió mùa đông bắc từ lục địa - Âu thổi vào Bắc Phi - ảnh hưởng dòng biển lạnh Ca- na-ri, Ben-gê-la Xô-ma-li - Thu bài, nhận xét trình làm HS - Nghiên cứu trc bi mi Tit 39 Bi 34 Năm học 2016-2017 113 ... dân số) (19 9 219 5 19 92 19 50) Toàn 29 44.0 49.6 giíi 53 74 .0 38 .1 C¸c níc PT 17 35.0 10 1 .1 Các nớc ĐPT ? Em mô tả tranh H 11 .1 H 11 .2 - GV giíi thiƯu néi dung c¸c H 11. 1, H 11. 2 + ảnh 11 .1: Thành... kê) Tỉ lệ dân đô thị(%) 19 50 20 01 15 37 Âu 56 73 Phi 15 33 Bắc 64 75 Châu lục Châu Châu Châu Châu Mĩ Châu Nam 41 79 Mĩ GV cung cấp thông tin tốc độ đô thị Năm học 2 016 -20 17 30 GV: Lê Thị Ngọc Châm... châu Phi từ năm 1 975 đến 19 90, có đại lợng lấy mốc 1 975 quy thành 10 0% => Thứ tự phân tích: + Qua biểu đồ sản lợng lơng thực ta thấy điều gì? (sản lợng lơng thực tăng từ 10 0% lên 11 0%) + Qua biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa 7 kì 1 , Giáo án địa 7 kì 1