Ôn thi công chức TIỂU học

29 27 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:44

TUẦN 26 Thứ ngày tháng năm 2016 Tập đọc: NGHĨA THẦY TRÒ A Mục tiêu: - Biết đọc văn với giọng ca ngợi, tơn kính gương cụ giáo Chu Hiểu ý nghĩa thơ: Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo nhân dân ta, nhắc nhở người cần giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp - Kĩ đọc hiểu, đọc văn Tìm hiểu văn -Tự hào phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo nhân dân ta B Hoạt động dạy học: I Khởi động: - Hoạt động nhóm: Cùng nêu việc làm cho thầy cô giáo vui ( phút) + Sau phút nhóm nêu nhiều việc làm nhóm thắng - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hình thành kiến thức mới: Luyện đọc: Việc 1: GV HS đọc mẫu toàn - Cá nhân đọc thầm Việc 2: Học sinh đọc giải giải nghĩa từ - Hoạt động cá nhân: Đọc tìm hiểu phần giải số từ ngữ chưa hiểu bài: “Tề tựu, sáng sủa, sưởi nắng… - Hoạt động nhóm lớn: Chia sẻ kết với bạn Việc 3: Chia đoạn, luyện đọc đoạn - Hoạt động nhóm đơi: Các em luyện đọc đoạn nhóm - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng gọi số bạn nhóm đọc 2.Tìm hiểu bài: Việc 1: Các môn sinh cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì?  Gạch chi tiết cho cho thấy học trò tơn kính cụ giáo Chu? - Hoạt động cá nhân: HS đọc kĩ đoạn trả lời câu hỏi Việc 2: Tình cảm cụ giáo Chu người thầy dạy cụ nào? + Chi tiết biểu tình cảm - Hoạt động nhóm đơi: Thảo luận theo nhóm đơi Việc 3: Em tìm thành ngữ, tục ngữ nói lên học mà mơn sinh nhận ngày mừng thọ cụ giáo Chu - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn trả lời câu hỏi - Hoạt động lớp: TBHT mời số bạn lên chia sẻ với lớp: Em có cảm nghĩ với thầy dạy ? *GV chốt ND bài: Bài văn ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo nhân dân ta III Hoạt động thực hành: - Hoạt động cá nhân: Luyện đọc diễn cảm - Hoạt động nhóm đơi: em nhóm đọc cho nghe - Hoạt động nhóm lớn: Gọi nhóm đọc to trước lớp theo đoạn C Hoạt động ứng dụng: -Luyện đọc lại - Về nhà em kể lại nội dung câu chuyện cho người thân nghe Toán: NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ A Mục tiêu: - Biết cách tính đặt tính nhân số đo thời gian với số - Thực phép nhân số đo thời gian với số, vận dụng giải toán - Giáo dục học sinh tính xác, khoa học B Hoạt động học: I Khởi động: - Trưởng ban học tập tổ chức cho bạn đọc bảng đơn vị thời gian - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hình thành KT : Việc : Thực phép nhân số đo thời gian với số - GV Hd học sinh thực 10 phút x - GV chỉ vào phép tính hướng dẫn nhân cột Y/c học sinh nhắc lại - HD học sinh cách tính đặt tính nhân số đo thời gian với số - GV hướng dẫn học sinh tính: người thợ làm sản phẩm hết 10phút Hỏi làm sản phẩm thời gian? - GV hướng dẫn HS đặt tính - Thực nhân riêng cột 10 phút x 3 30 phút Việc 2: Hoạt động cá nhân: HS thực hành : 15 phút x - Hoạt động nhóm đơi: HS trao đổi - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra nhóm 15 phút x 15 75 phút Kết hay lớn  đổi đơn vị lớn liền trước III Hoạt động thực hành: Bài tập 1: Tính - Hoạt động cá nhân: HS giải toán vào - Hoạt động nhóm đơi: HS đổi chéo kiểm tra - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm C Hoạt động ứng dụng: Về nhà tính đặt tính nhân số đo thời gian với số cho người thân xem Đạo đức: EM U HỒ BÌNH (T1) A Mục tiêu: - Biết giá trị hồ bình, biết trẻ em có quyền sống hồ bình có trách nhiệm tham gia hoạt động bảo vệ hồ bình - Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ hồ bình nhà trường, địa phương tổ chức - u hồ bình, q trọng củng hộ dân tộc đấu tranh cho hồ bình; ghét chiến tranh phi nghĩa lên án kẻ phá hoại hồ bình, gây chiến tranh + Các KNS GD bài: Kĩ xác định giá trị ( nhận thức giá trị hòa bình, u hòa bình Kĩ hợp tác với bạn bè Kĩ đảm nhận trách nhiệm Kĩ đảm nhận trách nhiệm Kĩ trình bày ý tưởng bảo vệ hòa bình B Hoạt động dạy học I Khởi động: - Hoạt động nhóm: Cùng tìm hát nói quê hương, đất nước + Nhóm timg nhiều hát phút đội thắng - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hình thành kiến thức mới: Việc 1: Tìm hiểu thơng tin - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn xem tranh cho biết: Em thấy tranh ảnh đó? Đọc thơng tin SGK, trả lời câu hỏi SGK + Em có nhận xét sống người dân, đặc biệt trẻ em? + Chiến tranh gây hậu gì? + Để giới khỏi chiến tranh, sống hòa bình, cần làm gì? *GV chốt lại: Chiến tranh gây nhiều đau thương, mát Đã có người dân vơ tội phải chết, trẻ em thất học, đói nghèo… Vì phải bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh Việc 2: Bày tỏ thái độ - Hoạt động cá nhân: HS suy nghĩ ý SGK + HS bày tỏ thái độ ý kiến giải thích sao? GV chốt: Các ý kiến (a), (d) (b), (c) sai III Hoạt động thực hành: Bài tập 2: Tìm việc làm thể lòng u hòa bình - Hoạt động cá nhân: HS suy nghĩ đáp án - Hoạt động nhóm đơi: HS trao đổi với bạn bên cạnh * GV chốt: Các việc làm (b) (c) thể lòng u hòa bình Bài tập 3: Tìm hoạt động thể lòng u hòa bình - Hoạt động cá nhân: HS suy nghĩ tìm hoạt động - Hoạt động nhóm đơi: HS nói cho bạn bên cạnh biết - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm C Hoạt động ứng dụng: -Em phải làm để bảo vệ hòa bình -Sưu tầm tranh ảnh chủ đề hào bình - Về nhà em nêu việc làm bảo vệ hòa bình cho người thân nghe Khoa học: CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA A Mục tiêu: - Nhận biết hoa quan sinh sản thực vật có hoa - Vẽ ghi phận nhị nhuỵ - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học B Hoạt động dạy học: I Khởi động: - Hoạt động nhóm: Cùng tìm hát nói lồi hoa + Nhóm timg nhiều hát phút đội thắng - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hot ng thc hnh: Vic 1:Tìm hiểu nhị nhuỵ Hoa đực hoa Hot ng nhúm ụi: HS trao đổi với thống kết +Y/cÇu hs q/sát hình 1,2 sgk cho biết : Tên cây, quan sinh sản + Hai loại có đặc điểm chung? - i din nhóm trình bày - Các nhóm khác góp ý bổ sung - GV chốt lại: + H1: C©y dong riỊng Cơ quan SS hoa + H2: Cây phợng, Cơ quan SS lµ hoa Việc 2:Thực hành phân loại hoa sưu tầm - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn - Quan sát phận hoa sưu tầm hình 3, 4, trang 96 SGK chỉ nhị (nhị đực), nhuỵ (nhị cái) -Phân loại hoa sưu tầm được, hoàn thành bảng SGK - Đại diện nhóm trình bày - Các nhóm khác góp ý bổ sung - GV chốt lại: + V× ë hoa míp có phần từ nách đến đài hoa có hình dạng giống mớp nhỏ Vic 3: V s đồ nhị nhuỵ hoa lưỡng tính Hoạt động cá nhân: HS vẽ vào : + Vẽ sơ đồ nhị nhuỵ hoa lưỡng tính trang 97 SGK ghi thích + Giới thiệu sơ đồ với bạn bên cạnh Cả lớp quan sát nhận xét sơ đồ phần ghi C Hoạt động ứng dụng: - Em nêu nội dung học - Về nhà em giới thiệu sơ đồ nhị nhụy hoa lưỡng tính cho người thân nghe Luyện từ câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUYỀN THỐNG A Mục tiêu: - Mở rộng vốn từ truyền thống Biết số từ truyền thống dân tộc Hiểu nghĩa từ ghép Hán – Việt: truyền thống - Tích cực hố vốn từ thuộc chủ đề cách đặt câu - GD truyền thống dân tộc qua cách tìm hiểu nghĩa từ B Hoạt động dạy học: I Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp nói cho nghe cách liên kết câu cách thay từ ngữ - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hoạt động thực hành Bài tập 1: Chọn đáp án - Hoạt động cá nhân: HS tự chọn đáp án cho phù hợp - Hoạt động nhóm đơi: HS trao đổi với thống kết - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm Bài tập 2: Chọn từ dòng phù hợp - Hoạt động cá nhân: HS làm vào nháp - Hoạt động nhóm đơi: HS đổi chéo kiểm tra kết - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhúm Truyền có nghĩa trao lại cho Truyền nghề, truyền ngôi, ngời khác(thờng thuộc hệ truyền thống sau) Truyền có nghĩa lai rộng Truyền bá, truyền hình làm lan rộng cho nhiều ngời ,truyền tin, trun tơng biÕt Trun cã nghÜa lµ nhËp vµo Truyền máu, truyền nhiễm đa vào thể ngời Bài tập 3: Dùng bút chì gạch từ ngữ chỉ người, vật gợi nhớ lịch sư truyền thống dân tộc - Hoạt động cá nhân: HS làm - Hoạt động nhóm đơi: HS trao đổi kiểm tra kết - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhúm +Những từ ngữ ngời gợi nhớ đến lịch sử truyền thống dân tộc: vua Hùng, cậu bé làng Gióng, Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản + Những từ ngữ vật gợi nhớ đến lịch sử truyền thống dân tộc: nắm tro bếp thuở vua Hùng dựng nớc, mũi tên đồng Cổ Loa, dao cắt rốn đá cậu bé làng Gióng, vờn cà bên sông Hồng, gơm giữ thành H.Nội Hoàng Diệu, hốt đại thần Phan Thanh Gi¶n C Hoạt động ứng dụng: -Cùng viết thư nói lên cảm nghĩ truyền thống yêu nước dân tộc ta - Về nhà đặt câu với từ truyền thống yêu nước cho người thân nghe Thứ ngày tháng năm 2016 Tập làm văn: TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI (tt) A.Mục tiêu - Dựa câu chuyện “Thái sư Trần Thủ Độ” nghe biết viết tiếp lời đối thoại theo gợi ý để hoàn chỉnh đoạn đối thoại kịch - Biết phân vai đọc lại diễn thử kịch - Giáo dục tính trung thực, chí cơng vơ tư cho học sinh B Hoạt động dạy học: I Khởi động: - CTHTHTQ tổ chức trò chơi: Cùng đóng kich +Các nhóm lên đọc lời đối thoại mà tiết viết - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hoạt động thực hành: Bài tập 1:Yêu cầu học sinh trình bày nội dung câu chuyện Thái sư Trần Thủ Độ - Hoạt động cá nhân: HS tự đọc thầm - Hoạt động nhóm đơi: HS kể cho nghe nội dung câu chuyện - TBHT lên cho nhóm chia sẻ trước lớp GV chốt lại Bài tập 2: Dựa theo gợi ý SGK để viết tiếp lời đối thoại để hoàn chỉnh kịch - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng cho nêu suy nghĩ viết tiếp lời đối thoại Hoàn chỉnh -GV nhận xét Bài tập : Chọn hình thức đọc phân vai đóng vai diễn thử kịch - Nhóm trưởng cho bạn đọc đoạn đối thoại -Tập nói nhóm -Cùng phân vai nối tiếp đọc đọan đối thoại Từng nhóm tiếp nối thi đọc diễn thử kịch - Cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm soạn kịch giỏi nhất, viết đợc lời đối thoại hợp lí, thó vÞ nhÊt C Hoạt động ứng dụng: - Nhận xét tiết học - Về nhà đọc đoạn văn viết cho bố mẹ nghe Toán: CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ A Mục tiêu : - Biết cách đặt tính tính phép chia số đo thởi gian - Biết thực phép chia số đo thời gian với số Vận dụng giải tốn thực tiễn - Tính xác, có ý thức độc lập làm B Hoạt động dạy học: I Khởi động: - Trưởng ban học tập tổ chức cho bạn nêu cách nhân số đo thời gian cho số - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hình thành KT : Việc : Thực phép nhân số đo thời gian với số - - GV Hd học sinh tìm hiểu tốn - 42 phút 30 giây: ván cờ ? phút ? giây?: ván cờ GV hướng dẫn học sinh nêu phép tính tương ứng - Chia cột thời gian - GV hướng dẫn HS đặt tính - Thực nhân riêng cột 42 30 gi©y 12 14phót 10 gi©y 30gi©y 00 VËy : 42 30 gi©y:3 =? Việc 2: Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn suy nghĩ tìm cách chia 40 phút : vòng ? : vòng 7giê 40phót 3giê = 180phót 1giê 55 220phót 20phót 00 -Các nhóm báo cáo kết GV chốt:Trường hợp có dư ta đổi sang đơn vị nhỏ liền kề III Hoạt động thực hành Bài tập 1: Tính - Hoạt động cá nhân: HS giải tốn vào - Hoạt động nhóm đơi: HS đổi chéo kiểm tra - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm C Hoạt động ứng dụng: - Về nhà tính đặt tính chia số đo thời gian với số cho người thân xem 10 Về nhà làm lại tập cho người thân nghe 15 Luyện Toán: LUYỆN TẬP A Mục tiêu - Củng cố cách tính đặt tính nhân, chia số đo thời gian với số - Thực phép nhân ,chia số đo thời gian với số, vận dụng giải toán - Giáo dục học sinh tính xác, khoa học B Hoạt động dạy học: Hoạt động I Khởi động: - Trưởng ban học tập tổ chức cho bạn nêu cách đặt tính chia số đo thời gian với số - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hoạt động thực hành Bài tập 1: Tính a) 12 phút x c) phút 23 giây x b) 36 phút giây : d) 21 28 phút : - Hoạt động cá nhân: HS làm vào - Hoạt động nhóm đơi: HS đổi chéo kiểm tra - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm Bài tập 2: Bài toán Một người thợ làm việc từ lúc 7h20 phút đến 11 làm dụng cụ Hỏi trung bình người làm dụng cụ hết thời gian? - Hoạt động cá nhân: HS làm vào VBT - Hoạt động nhóm đơi: HS đổi chéo kiểm tra - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm Bài tập 3: Điền dấu thích hợp 5,5 giờ phút 10 phút – 20 phút 15 phút x - Hoạt động cá nhân: HS làm vào tập - Hoạt động nhóm đơi: HS đổi chéo kiểm tra - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm C Hoạt động ứng dụng -Nhận xét tiết học Về nhà làm lại tập cho người thân nghe 16 Luyện Tiếng việt: LUYỆN ĐỌC: NGHĨA THẦY TRÒ A Mục tiêu: -Rèn kĩ đọc Nghĩa thầy trò -Đọc lưu lốt Đọc từ khó dễ lẫn -Nghỉ sau dấu câu cụm từ B Hoạt động dạy học Hoạt động I Khởi động: - Hoạt động nhóm: Cùng nêu gương hiếu học ( phút) + Sau phút nhóm nêu nhiều gương nhóm thắng - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hình thành kiến thức mới: Luyện đọc: Việc 1: GV HS đọc mẫu toàn - Cá nhân đọc thầm - Chia đoạn: đoạn Việc 2: Tìm hiểu từ khó - Hoạt động cá nhân: đọc tìm hiểu phần giải số từ ngữ chưa hiểu bài: Tề tựu, sang sủa, sưởi nắng… - Hoạt động nhóm lớn Việc 3: Luyện đọc theo đoạn - Hoạt động nhóm đơi: Mỗi em đọc nối tiếp đoạn, em đọc đoạn đến hết - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng gọi số bạn nhóm đọc Tìm hiểu bài: - Hoạt động cá nhân: Trả lời câu hỏi SGK - Hoạt động nhóm đơi: Trao đổi câu trả lời với - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng kiểm tra kết câu trả lời bạn nhóm III Hoạt động thực hành - Hoạt động cá nhân: Luyện đọc diễn cảm - Hoạt động nhóm đơi: Hai bạn đọc cho nghe - Hoạt động nhóm lớn: Thi đọc to, rõ ràng nhóm C Hoạt động ứng dụng - Em làm để giữ nét đẹp văn hóa q hương mình? - Về nhà đọc lại cho bố mẹ nghe 17 Thứ ngày 10 tháng năm 2016 Toán LUYỆN TẬP CHUNG A Mục tiêu - Củng cố lại kiên thức cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian - Rèn kỹ cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian + Vận dụng giải tốn thực tiễn - Giáo dục tính xác, cẩn thận B Hoạt động dạy học I Khởi động: - Trưởng ban học tập tổ chức cho bạn nêu cách đặt tính nhân, chia số đo thời gian với số - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hoạt động Bài tập 1: Tính - Hoạt động cá nhân: HS làm vào - Hoạt động nhóm đơi: HS đổi chéo kiểm tra - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm a) 22 giê ; b) 21 ngµy giê c) 37 giê 30 ; d) 15 gi©y Bài tập 2: Tính - Hoạt động cá nhân: HS làm vào - Hoạt động nhóm đơi: HS đổi chéo - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm Bài tập 3: Bài giải - Hoạt động cá nhân: HS làm vào - Hoạt động nhóm đơi: HS đổi chéo kiểm tra - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm * GV chốt: Đáp án B Bài tập 4: Bài giải - Hoạt động cá nhân: HS làm vào - Hoạt động nhóm đôi: HS đổi chéo kiểm tra - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm * GV chốt: Lấy tới – khởi hành C Hoạt động ứng dụng - Nhận xét tiết học - Về nhà làm lại tập cho người thân nghe 18 Lịch sử: CHIẾN THẮNG “ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” A Mục tiêu: - Học sinh biết: Cuối năm 1972, Mĩ điên cuồng ném bom hòng huỷ diệt HN, thành phố lớn miền Bắc, âm mưu khuất phục nhân dân ta Nhưng Quân dân ta lập nên chiến thắng oanh liệt - Trình bày kiện lịch sử - Giáo dục tinh thần tự hào dân tộc, biết ơn anh hùng hi sinh B Hoạt động dạy học Hoạt động I Khởi động: - Hoạt động nhóm: Cùng tìm hát nói quê hương, đất nước + Nhóm timg nhiều hát phút đội thắng - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hình thành kiến thức mới: Việc 1: Nguyên nhân Mĩ ném bom HN - Tại Mĩ ném bom HN? +Em nêu chi tiết chứng tỏ tàn bạo đế quốc Mĩ HN? - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn đọc thông tin SGK, ghi kết làm việc vào phiến học tập -Các nhóm báo cáo GV – chốt lại + Sau cuéc tổng tiến công dậy tết M.Thân 1968, ta tiếp tục giành đợc nhiều thắng lợi ch/trờng m.Nam Mĩ buộc phải thoả thuận kí kết Hiệp định Pa-ri vào tháng 10 năm 1972 chấm dứt ch/tranh, lập lại hoà bình V.Nam + Là loại máy bay ném bom đại thời ấy, + Mĩ ném bom vào H.Nội tức ném bom vào trung tâm đầu não ta, hòng buộc phủ ta phải chấp nhận kí Hiệp đinh Pa-ri có lợi cho Mĩ Việc 2: Sự đối phó quân dân ta * BPHT: Cung cấp phim tư liệu + Quân dân ta đối phó lại nào? - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn đọc YC đọc SGK đoạn “Trước tàn bạo, tiêu biểu nhất” trả lời câu hỏi - Các nhóm báo cáo - Giáo viên nhận xét + Cuéc chiÕn ®Êu bắt đầu vào khoảng 20 ngày 18/12/1972 kéo dài 12 ngày đêm Vic 3: ý nghĩa chiến thắng 12 ngày đêm chống máy bay Mĩ phá hoại - Vì nói chiến thắng 12 ngày đêm chống máy bay Mĩ phá hoại NDm.Bắc chiến thắng Đ.B.Phủ không? - Hot ng cỏ nhõn: HS suy ngh ý nghĩa chiến thắng GV chốt lại: 19 V× chiến thắng mang lại kết to lớn cho ta Mĩ bị thiệt hại nặng nề nh Pháp trận Đ.B.phủ năm 1954 C.Hot ng ng dng - Về nhà em kể lại diễn biến trận “ Điên Biên Phủ không” cho người thân nghe Luyện từ câu: LUYỆN TẬP THAY THẾ TỪ NGỮ ĐỂ LIÊN KẾT CÂU A Mục tiêu: - Hiểu nhận biết từ chỉ nhân vật Phù Đổng Thiên Vương từ dung để thay Hiểu liên kết câu phép thế, tác dụng phép - Biết sử dụng phép để liên kết câu - Giáo dục học sinh ý thức sử dụng phép để liên kết câu B Các hoạt động dạy học I Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi kể nhân vật lịch sử yêu nước dân tộc ta? - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học trả lời câu hỏi II Hot ng thc hnh Bi 1: Nêu từ ngữ nhân vật Phù Đổng Thiên Vơng; nêu tác dơng cđa viƯc dïng nhiỊu tõ ng÷ thay thÕ - Hoạt động cá nhân: HS tự chọn đáp án cho phù hợp - Hoạt động nhóm đơi: HS trao đổi với thống kết - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm - GV chốt lại: Tr¸ng sÜ Êy ,ngời trai làng Phù Đổng +Tác dụng việc dùng từ ngữ thay Tránh việc lặp từ, giúp cho diễn đạt sinh động hơn, rõ ý mà đảm bảo liên kết Bi 2: Xác định từ ngữ lặp lại hai đoạn văn Thay từ ngữ đại từ từ ng÷ cïng nghÜa - Hoạt động cá nhân: HS làm vào nháp - Hoạt động nhóm đơi: HS đổi chéo kiểm tra kết - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kt qu nhúm - GV cht: hai đoạn văn có câu; từ ngữ lặp lại T.T.Trinh (lặp lÇn) Bài tập 3: Dùng bút chì gạch từ ngữ chỉ người, vật gợi nhớ lịch sư truyền thống dân tộc - Hoạt động cá nhân: HS làm 20 - Hoạt động nhóm đơi: HS trao đổi kiểm tra kết - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm C Hoạt động ứng dụng - Em nêu lại nội dung học - Về nhà đặt câu với từ truyền thống yêu nước cho người thân nghe Thứ ngày 11 tháng năm 2016 Tập làm văn: TRẢ BÀI VĂN TẢ ĐỒ VẬT A Mục tiêu - Nắm yêu cầu văn tả đồ vật theo đề cho - Biết tham gia sửa lỗi chung, biết rút kinh nghiệm tự sửa lỗi thầy cô yêu cầu sửa viết - Giáo dục học sinh lòng u thích văn học, say mê sáng tạo B Hoạt động dạy học Hoạt động I Khởi động: - CTHTHTQ tổ chức trò chơi: Cùng đóng kich +Các nhóm lên đọc lời đối thoại mà tiết viết - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hoạt động thực hành Việc 1: Nhận xét chung - Treo bảng phụ viết sẵn số lỗi điển hình tả, dùng từ, đặt câu, ý nhận xét kết làm HS + Những ưu điểm + Những thiếu sót hạn chế Việc 2: HD HS sửa - Đọc chỗ cho lỗi - Viết phiếu lỗi theo loại sửa lỗi - Đổi làm, đổi phiếu cho bạn cạnh bên để soát lại - Hoạt động cá nhân:  Hướng dẫn học sinh học tập đoạn văn, văn hay - Giáo viên đọc cho học sinh nghe đoạn văn, văn hay Việc : Hướng dẫn HS làm tập - Hoạt động cá nhân: HS làm - Hoạt động nhóm đôi: HS trao đổi kiểm tra kết - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm 21 B Hoạt động ứng dụng - Nhận xét tiết học - Về nhà đọc văn viết cho bố mẹ nghe Tốn: VẬN TỐC A Mục tiêu - Giúp học sinh có khái niệm ban đầu vận tốc, đơn vị vận tốc - Biết tính vận tốc mơt chuyển động - Giáo dục tính xác, khoa học B Hoạt động dạy học I Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho bạn hát - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hình thành KT : Việc : Giới thiệu khái quát vận tốc - GV Hd học sinh GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu - GV vẽ sơ đồ Muốn tìm quãng đường ta cần làm nào? - Gv hd học sinh Muốn tìm vận tốc ta làm nh th no? Vận tốc ô tô là: 170 : = 42,5( km/giê) -GV hướng dẫn : Muốn tìm vận tốc ta làm nào? Vận tốc gì? GV chốt: V = S : t -Việc 2: Hoạt động cá nhân: HS thực hành tóm tt v gii quyt vớ d +Đơn vị đo vận tốc ngời gì? + Em hiểu vận tốc chạy ngời m/giây nghĩa nh thÕ nµo - Hoạt động nhóm đơi: HS trao đổi - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành cỏc bn kim tra nhúm Bài giải: Vận tốc chạy ngời là: 60 : 10 = (m/gi©y) III Hoạt động thực hành 22 Bài tập 1: Bài giải Tính vận tốc xe máy với đơn vị đo km/giờ - Hoạt động cá nhân: HS tìm hiểu tốn cho biết gì? Tìm gì? - Hoạt động nhóm đơi: HS đổi chéo kiểm tra - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm - GV chốt lại: VËn tèc cđa xe máy lµ: 105 : = 35 (km/giờ) Đáp số: 35 km/giờ Bi 2: Bài giải tìm vận tốc - Hoạt động cá nhân: HS tìm hiểu tốn cho biết gì? Tìm gì? - Hoạt động nhóm đơi: HS đổi chéo kiểm tra - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm VËn tèc máy bay là: 1800 : 2,5 = 720 (km/giờ) §¸p sè: 720 km/giê C Hoạt động ứng dụng - Em nêu lại nội dung học -Về nhà nêu lại cơng thức tính vận tốc cho người thân nghe 23 Chính tả: LỊCH SỨ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG A Mục tiêu: - Nghe-viết tả, trình bày hình thức văn Ơn quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý nước - KN nghe-viết - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở, viết tên riêng B Hoạt động dạy học I Khởi động: - GV gọi HS làm BT2 cũ tiết trước - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hình thành kiến thức mới: Hướng dẫn nghe – viết: Việc 1: GV đọc lại đoạn văn tả cần viết Việc 2: HS nắm nội dung viết + Bài tả nói điều gì? + Nhắc hs ý từ dễ viết sai? cách viết tên ngời, tên địa lí nớc Vic 3: Đọc tên riêng tả: - Hot ng nhóm đơi: HS đọc tên riêng cho nghe: Chi- ca- g«; MÜ; Niu Y- ỗc, Ban- ti- mo; Pit-sb¬-n¬ III Hoạt động thực hành - HS lắng nghe GV đọc chép vào - Hoạt động cá nhân: HS viết vào - Hoạt động nhóm đơi: HS đổi chéo kiểm tra - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn kiểm tra kết nhóm Bài tập 2: Đọc thầm Quốc tế ca nói nội dung văn - Hoạt động cá nhân: HS đọc thầm yêu cầu suy nghĩ trả lời - Hoạt động nhóm đôi: HS người hỏi, người trả lời - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn chia sẻ kết nhóm C Hoạt động ứng dụng - Em nêu lại nội dung viết ngày hôm - Về nhà em nêu nội dung viết cho người thân nghe 24 Khoa học: SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA A Mục tiêu: - Kể tên số hoa thụ phấn nhờ gió, nhờ trùng - Phân biệt hoa thụ phấn nhờ, trùng hoa thụ phấn nhờ gió - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học B Hoạt động dạy học Hoạt động I Khởi động: - Hoạt động nhóm: Cùng tìm hát nói hoa + Nhóm timg nhiều hát phút đội thắng - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hoạt động thực hành: Việc 1: Thực hành vẽ sơ đồ - Sử dụng sơ đồ trang 98 SGK, treo bảng giảng về: - Sự thụ phấn - Sự hình thành hạt - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn quan sát vẽ sơ đồ thụ phấn hoa lưỡng tính (hình 1).Sơ cắt dọc (hình 2).Ghi thích Việc 2: Trong tự nhiên, hoa thụ phấn theo cách nào? - Bạn có nhận xét màu sắc hương thơm hoa thụ phấn nhở sâu bọ hoa thụ phấn nhờ gió? - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận câu hỏi - Đại diện nhóm trình bày - Các nhóm khác góp ý bổ sung - GV chốt lại C Hoạt động ứng dụng - Về nhà em kể tên số hoa thụ phấn nhờ gió, nhờ trùng cho người thân nghe 25 Kể chuyện: KỂ CHUYỆN Đà NGHE Đà ĐỌC A Mục tiêu: - Biết kể lời câu chuyện nghe đọc truyền thống hiếu học truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam - Hiểu nội dung câu chuyện, biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện - Tự hào có ý thức tiếp nối truyền thống thuỷ chung, đoàn kết, hiếu học dân tộc B Hoạt động dạy học Hoạt động I Khởi động: - Trưởng ban học tập điều khiển bạn chơi trò chơi: Thi kể truyền thống hiếu học dân tộc Việt Nam - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hình thành kiến thức mới: Hướng dẫn kể chuyện: Việc 1: Hướng dẫn học sinh kể chuyện Kể câu chuyện em nghe đọc truyền thống hiếu học truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Hoạt động cá nhân: HS đọc gợi ý 1-2-3-4 SGK chia sẻ nhóm: Gạch từ ngữ cần ý đề tài? - Giáo viên treo sẵn bảng phụ viết đề bài, gạch từ ngữ học sinh nêu để giúp học sinh xác định yêu cầu đề - Giáo viên gọi học sinh nêu tên câu chuyện em kể Việc 2: Lập dàn ý câu chuyện - Giáo viên nhắc học sinh ý kể chuyện theo trình tự học - Giới thiệu tên chuyện - Kể chuyện đủ phần: mở đầu, diễn biến, kết thúc Việc 3: Hoạt động cá nhân: HS tự kể theo lời - Hoạt động nhóm lớn: Đại diện nhóm kể trước lóp III Hoạt động thực hành: - Hoạt động nhóm lớn: GV cho học sinh thi kể chuyện trước lớp C Hoạt động ứng dụng - Gọi số em nêu lại nọi dung ý nghĩa câu chuyện kể - Về nhà em kể lại câu chuyện cho bố mẹ nghe 26 Kĩ thuật: LẮP XE BEN (T3) A.Mục tiêu - Chọn đúng, đủ số lượng chi tiết lắp xe ben Biết cách lắp lắp xe ben - Lắp mơ hình kĩ thuật: xe ben - Giáo dục tích cẩn thận, khoa học, xác, sáng tạo kĩ thuật B Hoạt động dạy học Hoạt động I Khởi động: - Hoạt động nhóm: Cùng thi lắp xe ben tiết học + Nhóm lắp nhanh đội thắng - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hoạt động thực hành Việc 1: Thực hành lắp ghép xe ben - Các nhóm nêu lại cách lắp xe ben Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận chọn chi tiết lắp ghép xe ben + Các phận xe ben + Thứ tự lắp ghép + Các điểm ý lắp phận Việc 2: Trưng bày, đánh giá sản phẩm lắp ghép - Hoạt động nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn trưng bày sản phẩm - Đại diện ban giám khảo nhận xét - Tiểu kết - YC HS tháo sản phẩm xếp chi tiết vào lắp ghép kĩ thuật, trả lại trạng ban đầu C Hoạt động ứng dụng - Nhận xét tiết học - Về nhà em lắp xe ben cho người thân xem 27 Sinh hoạt tập thể: SINH HOẠT LỚP TUẦN 26 A Mục tiêu - Đánh giá nhận xét tuần 26 - Nêu phương hướng cho tuần 27 - Tuyên dương em có tinh thần phấn đấu, giúp đỡ bạn B Hoạt động dạy học I Đánh giá hoạt động tuần: - Khởi động:HĐTQ tổ chức cho bạn sinh hoạt văn nghệ - CTHĐTQ nhận xét hoạt động lớp tuần qua Đạo đức - Đa số bạn ngoan, lễ phép - HS học giờ, khơng tình trạng học muộn Học tập - Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ - Thực tốt 15 phút ôn đầu - Có nhiều cố gắng học tập + Hăng say phát biểu xây dựng bài: Tiến, Đức + Còn chưa tiến bộ: Phạm Tuấn, Thành - Một số em lười học làm BT Các hoạt động khác - Thể dục - Vệ sinh - Chăm sóc cho bồn hoa - Chữ viết có tiến - Tuyên dương điển hình tốt tuần II Kế hoạch tuần 27: -Tiếp tục trì tốt sĩ số tuần -Theo dõi giúp đỡ bạn học yếu - Thi đua học tập tốt dành nhiều hoa điểm tốt Mừng ngày 26/3 - Đi học đầy đủ 28 - Học làm đầy đủ - Giữ gìn vệ sinh cá nhân, trường lớp - Thực tốt kế hoạch lớp Đội đề 29 ... tốn - Giáo dục học sinh tính xác, khoa học B Hoạt động học: I Khởi động: - Trưởng ban học tập tổ chức cho bạn đọc bảng đơn vị thời gian - GV giới thi u nêu mục tiêu trọng tâm tiết học II Hình thành... học sinh tính xác, khoa học II Hoạt động dạy học: I Khởi động: - Trưởng ban học tập tổ chức cho bạn nêu cách đặt tính nhân số đo thời gian với số - GV giới thi u nêu mục tiêu trọng tâm tiết học. .. tế - Giáo dục học sinh tính xác, khoa học B Hoạt động dạy học: I Khởi động: - Trưởng ban học tập tổ chức cho bạn nêu cách đặt tính nhân, chia số đo thời gian với số - GV giới thi u nêu mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi công chức TIỂU học , Ôn thi công chức TIỂU học

Từ khóa liên quan