Ôn thi công chức văn lớp 11

17 29 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:43

Ngày soạn: 19/8/2015 Tiết - Đọc văn TỰ TÌNH Hồ Xuân Hương I MỤC TIÊU Kiến thức: Cảm nhận tâm trạng bi kòch, tính cách lónh Hồ Xuân Hương; hiểu tài nghệ thuật thơ Nôm tác giả Kó năng: Đọc – hiểu thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại Thái độ: Bồi dưỡng tinh thần nhân đạo, biết trân trọng khát vọng tình yêu, thông cảm trước cảnh ngộ trái ngang người phụ nữ II CHUẨN BỊ Chuẩn bò GV - SGK, SGV, TLTK, HDTH chuẩn kiến thức, kó năng, Giáo dục kó sống; giáo án - Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: kết hợp phương pháp: đọc diễn cảm, gợi tìm kết hợp với hình thức trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi Chuẩn bò HS - Ôn lại Vào phủ chúa Trònh - Đọc văn bản, TLTK, soạn theo hướng dẫn học SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn đònh tình hình lớp: (1’) Kiểm tra cũ: (5’) CÂU HỎI GI Ý ĐÁP ÁN ĐIỂM a Quang cảnh, cung cách - Phủ chúa tráng lệ lộng điểm sinh hoạt phủ chúa lẫy, xa hoa, quyền uy miêu tả ntn đỉnh (phân tích) đoạn trích Vào phủ chúa Trònh? - Lê Hữu Trác điểm b Qua thái độ, diễn thầy thuốc giỏi, lónh, biến tâm trạng giàu kinh nghiệm, y đức suy nghó nhân vật cao; xem thường danh lợi, tôi, em cảm nhận quyền quý, yêu tự vẻ đẹp Lê Hữu nếp sống đạm Trác? Giảng mới: - Giới thiệu bài: (1’) Trong lòch sử văn học Việt Nam, Hồ Xuân Hương tượng độc đáo: nhà thơ phụ nữ viết phụ nữ Bài thơ Tự tình (bài II) nữ só phần giúp ta hiểu tâm trạng buồn tủi, khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc nhà thơ bao người phụ nữ xã hội phong kiến thời - Tiến trình dạy: T H ĐỘNG CỦA H ĐỘNG CỦA NỘI DUNG G GV HS 5’ HĐ1: H DẪN HS HĐ1:ĐỌCTÌM I ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNG ĐỌC-TÌM HIỂU HIỂU CHUNG CHUNG VL1: Tìm hiểu Tác giả VL1: Hướng tác giả dẫn HS tìm - Hồ Xuân Hương quê hiểu tác giả - Đọc tóm Nghệ An chủ yếu - Yêu cầu HS đọc tắt: sống Thăng Long tiểu dẫn, tóm + HXH người - Là thiên tài kì nữ tắt nét có tài nhưng đời lại gặp Hồ đời, tình nhiều bất hạnh XuânHương duyên gặp nhiều - Thơ HXH thơ phụ * BS: Bà hai lần éo le ngang trái nữ viết phụ nữ, trào lấy chồng + Thơ HXH phúng mà trữ tình, đậm làm lẽ tiếng nói thương chất dân gian từ đề tài, cảm cảm hứng đến ngôn người phụ nữ, ngữ, hình tượng khẳng đònh vẻ - Tác phẩm: khoảng 40 VL2: Hướng đẹp khát thơ Nôm tập Lưu dẫn HS tìm vọng họ hương kí hiểu tác phẩm VL2: Tìm hiểu Tác phẩm -H: Dựa vào tiểu tác phẩm dẫn giới thiệu - Giới thiệu xuất - Tự tình (bài II) nằm thơ xứ, nhan đề chùm thơ Tự tình gồm ba 23 - Hướng dẫn HS thơ HXH ’ đọc diễn cảm - Đọc diễn cảm - Tự tình bộc lộ tâm thơ tình (5) -H: Xác đònh thể -TL: Thất ngôn thơ nêu bố bát cú Bố cục cục? gồm phần: đề, - Nhận xét, bổ thực, luận, kết sung HĐ2: ĐỌC - II ĐỌC - HIỂU VĂN HĐ2: H DẪN HS HIỂU VĂN BẢN BẢN ĐỌC HIỂU VL1: Tìm hiểu VĂN BẢN Hai câu đề hai câu đề VL1: Hướng - Đọc hai câu đề T G H ĐỘNG CỦA GV dẫn HS tìm hiểu hai câu đề - Gọi HS đọc hai câu đề -H: Câu thơ mở đầu giới thiệu bối cảnh không gian, thời gian để nhân vật trữ tình bộc lộ tâm trạng ntn? -H: Em có nhận xét mối quan hệ không gian, thời gian với tâm trạng câu thơ? -H: Sang câu hai, nhà thơ cảm nhận cảnh ngộ ntn? Biện pháp (5) nghệ thuật sử dụng đây? Tác dụng biện pháp nghệ thuật đó? * BS: + Cái hồng nhan trơ với nước non không dãi dầu mà cay đắng + Bên cạnh nỗi đau XH lónh XH (trơ) + Liên hệ: Đá H ĐỘNG CỦA NỘI DUNG HS -TL: Đêm khuya vắng vẻ, âm - Bối cảnh không gian, tiếng trống thời gian: cầm canh gấp + Đêm khuya: không gian vắng lặng, yên tónh -> gáp cô đơn, lẻ loi với bao nỗi suy tư, trăn trở -TL: Không gian + Văng vẳng trống canh thời gian phù dồn -> gợi bước dồn hợp với tâm dập thời gian trạng (không gian rối bời tâm trạng thời gian tâm trạng) -TL: Đảo ngữ, - Cảnh ngộ: Trơ/ hồng nhan/ với kết hợp từ lạ,ï phép đối (phân nước non + Đảo ngữ trơ -> nhấn tích) mạnh trơ trọi, bẽ bàng duyên phận + Lối kết hợp từ lạ: hồng nhan -> giá trò, nhan sắc bò rẻ rúng -> xót xa, đau đớn + Phép đối: hồng nhan >< với nước non -> tô đậm cảm giác cô đơn, trống vắng người phụ nữ trước xã hội, đời + Cách ngắt nhòp 1/3/3 tạo âm điệu chua chát, -TL: Tâm trạng buồn bã tiếng buồn tủi, chua thở dài chát VL2: Tìm hiểu hai câu thực -TL: Tìm quên chén rượu, => Tâm trạng cô đơn, buồn tủi, bẽ bàng duyên phận nhân vật trữ tình T G H ĐỘNG CỦA GV trơ gan (5) tuế nguyệt (BHTQ) -H: Hai câu thơ đầu thể tâm trạng nhân vật trữ tình? - Chốt lại ý VL2: Hướng dẫn HS tìm hiểu hai câu thực -H: Thực cảnh thực tình nhân vật trữ tình thể câu thực ntn? (6) * Bình: Nhà thơ cảm thấy bẽ bàng cho thân phận Hương rượu để lại vò đắng chát, hương tình thoảng qua phận hẩm duyên ôi -H: Như vậy, tâm trạng nhân vật trữ tình hai câu thực gì? VL3: Hướng dẫn HS tìm hiểu hai câu luận H ĐỘNG CỦA NỘI DUNG HS tìm an ủi ánh trăng Hai câu thực không vơi nỗi sầu mà - Nhân vật trữ tình tìm sầu thêm quên chén rượu say lại tỉnh -> vòng luẩn quẩn, bế tắc Câu thơ gợi lên hình ảnh người phụ nữ cô đơn đêm khuya vắng lặng với bao xót xa, cay đắng - Nhận xét khái - Bà tìm an ủi ánh quát trăng vầng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn (hình tượng thơ chứa VL3: Tìm hiểu đựng éo le, bi kòch) -> hai cââu luận tuổi xuân trôi qua -TL: Biện pháp mà nhân duyên chưa trọn đảo ngữ, vẹn động từ mạnh + -> nỗi chán chường, đau bổ ngữõ (phân đớn, ê chề tích) => Một nỗi xót xa, cay đắng cho duyên phận lỡ làng Hai câu luận -TL: Tâm trạng phẫn uất, lónh sức sống mãnh liệt VL4: Tìm hiểu hai cââu kết Cảnh thiên nhiên qua cảm nhận nhân vật trữ tình: Xiên ngang mặt đất … đá + Biện pháp đảo ngữ kết hợp với động từ mạnh bổ ngữ độc đáo (xiên ngang, đâm toạc) -> phẫn uất thân phận đá, rêu; sức phản kháng, sức sống mạnh mẽ thiên T G H ĐỘNG CỦA GV -H: Thiên nhiên tiếp tục (2) cảm nhận nhân vật trữ tình Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật để miêu tả? Tác dụng? 3’ * DG: Hình tượng thiên nhiên dường mang nỗi niềm phẫn uất người 4’ 2’ -H: Qua cảnh vật thiên nhiên, tác giả bộc lộ tâm trạng, thái độ trước số phận ntn? - Nhận xét, bổ sung VL4: Hướng dẫn HS tìm hiểu hai cââu kết -H: Phân tích cách dùng từ hai câu thơ cuối để thấy tâm trạng nữ só * Bình: Âm điệu, nhòp điệu câu thơ tiếng thở dài, buông xuôi theo H ĐỘNG CỦA NỘI DUNG HS -TL: Từ xuân có nhiên nghóa, lại lại từ + Hình tượng thiên nhiên đồng âm khác dường mang nghóa nỗi niềm phẫn uất cá tính người => Tâm trạng phẫn uất bộc lộ cá tính, lónh không cam chòu, muốn -TL: Nỗi ngậm thách thức số phận ngùi, ngán HXH ngẩm người đời Hai câu kết khao khát tìm hạnh phúc Tâm trạng nữ só: + Ngán: chán ngán, cuối gần chẳng nhận ngán ngẩm + xuân : mùa xuân (tuần hoàn); tuổi xuân (một không trở lại) + lại1: thêm lần + lại 2: trở lại + Mảnh tình – san sẻ – tí – VL5: Tìm hiểu ý con (nghệ thuật tăng nghóa văn tiến) -> tình duyên ỏi - Rút ý nghóa -> xót xa, tội nghiệp văn => Tâm trạng chán chường, buồn tủi mà cháy bỏng khát vọng hạnh phúc (cũng nỗi HĐ3: TỔNG KẾT lòng người phụ nữ XHPK xưa) - Dựa vào phần ghi nhớ để trả lời Ý nghóa văn T G H ĐỘNG CỦA GV dòng đời -H: Hai câu thơ giúp ta cảm nhận cảnh ngộ tâm trạng nữ só ntn? * DG: Tâm trạng chán chường, buồn tủi mà cháy bỏng khát vọng hạnh phúc HXH nỗi lòng người phụ nữ XHPK xưa - Liên hệ Lấy chồng chung HXH VL5: H dẫn HS tìm hiểu ý nghóa văn - Yêu cầu HS rút ý nghóa văn - Nhận xét, bổ sung HĐ3: HƯỚNG DẪN HS TỔNG KẾT -H: Nêu khái quát giá trò nội dung nghệ thuật thơ? - Tổng kết H ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Bản lónh Hồ Xuân LUYỆN Hương thể qua tâm trạng đầy bi kòch: vừa buồn tủi, phẫn uất - Trình bày ý trước tình cảnh éo le, kiến cá nhân vừa cháy bỏng khát khao sống hạnh phúc III TỔNG KẾT HĐ4: TẬP - Bài thơ thể tâm trạng vừa buồn tủi, xót xa, vừa phẫn uất trước duyên phận; khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc nhà thơ - Bài thơ thể tài nghệ thuật độc đáo Bà chúa thơ Nôm (sử dụng từ ngữ độc - Trình bày cảm đáo, sắc nhọn; tả cảnh nhận sinh động; đưa ngôn nữ đời thường vào thơ,…) IV LUYỆN TẬP - Trình bày suy nghó Đề: Sự giống thân khác Tự tình Tự tình HXH: - Giống: Bộc lộ nỗi lòng vừa buồn tủi, xót xa vừa phẫn uất trước duyên phận; thể tài nghệ thuật HXH - Khác: Tự tình thể thái độ phản kháng mạnh mẽ T G H ĐỘNG CỦA GV H ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG HĐ4: HƯỚNG DẪN HS LUYỆN TẬP -H: Sự giống khác Tự tình Tự tình HXH? - Nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh HĐ 5: CỦNG CỐ - Khái quát nội dung nghệ thuật tác phẩm H: Bản lónh HXH thể ntn vần thơ buồn tê tái này? H: Qua thơ, em thấy thân cần phải sống nào? Dặn dò: (1’) - Học thuộc lòng thơ, tìm đọc thêm thơ HXH - Nắm nội dung nội dung nghệ thuật thơ - Chuẩn bò Đọc văn Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) Cụ thể: + Đọc tiểu dẫn nắm nội dung tác giả tác phẩm + Nắm nội dung tác phẩm qua hệ thống câu hỏi SGK + Liên hệ với số thơ khác Nguyễn Khuyến IV RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngày 24.9 Tiết 22- 23 VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC (tt) (Nguyễn Đình Chiểu) I- Mức độ cần đạt: - Cảm nhận vẻ đẹp bi tráng hình tượng người nghĩa sĩ nơng dân thái độ cảm phục, xót thương tác giả người xả thân nước - Hiểu giá trị nghệ thuật văn tế: tính trữ tình, thủ pháp tương phản việc sử dụng ngôn ngữ II- Trọng tâm kiến thức, kĩ năng: 1-Kiến thức: - Bức tượng đài bi tráng người nông dân Nam Bộ yêu nước buổi đầu chống thực dân Pháp - Thái độ cảm phục, xót thương tác giả - Tính trữ tình, thủ pháp tươpng phản việc sử dụng ngôn ngữ 2- Kĩ năng: -Đọc – hiểu văn tế theo đặc trưng thể loại -Kĩ sống: +Giao tiếp: trình bày, trao đổi tiếng khóc đau thương NĐC +Tư sáng tạo: nêu vấn đề, phân tích, bình luận vẻ đẹp bi tráng tượng đài nông dân nghĩa sĩ; quan niệm sống vinh – nhục +Tự nhận thức học tình yêu quê hương đất nước qua tác phẩm 3- Tư tưởng thái độ: Bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, lẽ sống đẹp Tiết 1: Tìm hiểu chung văn bản, hướng dẫn HS phân tích hình ảnh người nơng dân nghĩa sĩ Tiết 2: Tiếp tục hướng dẫn HS phân tích hình ảnh người nơng dân nghĩa sĩ, tình cảm nhà thơ tổng kết học III- Chuẩn bị: 1- Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, Tham khảo tài liệu 2- Chuẩn bị HS: Đọc kỹ SGK, Trả lời câu hỏi hướng dẫn IV- Hoạt động dạy học: Tiết 1: 1’ 1- Ổn định tình hình lớp: 6’ 2- Kiểm tra cũ: Câu hỏi: Bài học lớn từ đời Nguyễn Đình Chiểu? Yêu cầu: HS nêu minh họa: -Ý chí nghị lực phi thường -Yêu nước thương dân -Bất khuất trước kẻ thù 3-Bài mới: - Vào bài: Nguyễn Đình Chiểu nhà thơ yêu nước Với “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” lần người nông dân Việt Nam vào văn học thành văn với tất vẻ đẹp có thực -Tiến trình dạy: TL 15’ Hoạt động GV HĐ1: Hướng dẫn đọc tìm hiểu vài nét tác phẩm Hỏi: Nêu vài nét văn tế? -Hoàn cảnh đời Hoạt động HS HĐ1: Đọc tìm hiểu vài nét tác phẩm HS trả lời Nội dung PHẦN HAI: TÁC PHẨM I- Giới thiệu chung: 1- Hoàn cảnh đời: -Đêm 16/12/1861 nghĩa quân công đồn quân Pháp C.Giuộc, gây tổn thất cho giặc bị thất bại Nghĩa quân hi sinh khoảng 20 người -NĐC viết tế (theo yêu cầu Đỗ Quang -tuần phủ Gia Định) Bài tế truyền tụng khắp nơi, gây xúc động lòng -Thể loại GV hướng dẫn đọc GV đọc mẫu 1- đoạn sau gọi HS đọc tiếp văn tế Hỏi: Hãy xác định bố cục chủ đề văn tế? HS lắng nghe, đọc văn tế HS xác định bố cục, Nêu nội dung phần HS xác định chủ đề văn tế 23’ HĐ2: Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản: Giáo viên nêu vấn đề: Hình ảnh người nơng dân nghĩa sĩ tái văn tế nào? Hỏi: Phân tích phần Lung khởi tế? + Những hình ảnh “súng giặc”, “lòng dân” gợi ta liên tưởng điều gì? Ý nghĩa khái quát? + Trong hoàn cảnh đen tối, bi thương đất nước, người nơng dân có suy nghĩ nào? HĐ2: Đọc – hiểu văn bản: HS phân tích: -Khái quát thời -Ý nghĩa chết HS phân tích: -Hình ảnh đối lập: súng giặc đất rền >< lòng dân trời tỏ -Suy nghĩ lựa chọn lối sống người -Lần lịch sử văn học dân tộc dựng tượng đài nghệ thuật người nông dân 2- Thể loại: -Văn tế thường viết ma chay phúng điếu -Nội dung: kể lại đời, công đức, phẩm hạnh người nỗi đau thương - Âm điệu chung: bi thương - Bài văn tế viết theo thể phú Đường luật 3- Đọc: giọng bi thương, trang trọng, hào hùng, trầm buồn đau xót (Cụ thể: đoạn 1: trang trọng; đoạn 2: từ trầm lắng hồi tưởng, chuyển sang hào hứng, sảng khối kể lại chiến cơng; đoạn 3: trầm buồn, sâu lắng, xót xa, đau đớn; đoạn 4: thành kính, trang nghiêm) 4- Bố cục: phần -Phần 1: Lung khởi (câu 1,2) khái quát thời cuộc, chết nghĩa binh -Phần 2: Thích thực (câu 315) khái quát đời, chiến công người -Phần 3: Ai vãn (câu 1628) lòng tiếc thương cảm phục -Phần 4: Kết (phần lại): ca ngợi linh hồn nghĩa sĩ 5- Chủ đề: qua tiếng khóc bi tráng cho thời kỳ lịch sử đau thương vĩ đại dân tộc, tác giả dựng nên tượng đài nghệ thuật người nông dân – nghĩa binh anh hùng II- Đọc - hiểu văn bản: 1- Hình ảnh người nơng dân – nghĩa sĩ: a- Hình ảnh người nơng dân trước trận đánh Tây: - Khái quát thời :“Súng giặc đất rền, lòng dân trời tỏ”: đất nước bị kẻ thù xâm lược, tình căng thẳng, bên tiếng súng giặc, bên có nhân dân với vỏn vẹn lòng Đất, trời: không gian rộng lớn Rền, tỏ: khuếch tán âm thanh, ánh sáng tạo bệ đỡ vững hoành tráng cho tượng đài - Ý nghĩa cao chết nghĩa lớn: 10 năm làm ruộng đến tên tuổi, trận đánh Tây, hi sinh để tiếng thơm muôn đời  lựa chọn cao đẹp bật lòng yêu nước ý nghĩa hi sinh người nghĩa sĩ Hỏi: Hình ảnh họ sống bình thường (khi người nơng dân) Hỏi: Phân tích hình ảnh người nơng dân giặc xâm phạm “tấc đất rau, bát cơm manh áo”? Hỏi: Vẻ đẹp hào hùng đội quân áo vải “trận nghĩa đánh Tây” lên nào? HS phân tích hình ảnh: - Cui cút làm ăn, toan lo nghèo khó - Việc cuốc, việc cày - Tay chưa quen, mắt chưa thấy HS phân tích: -Bước chuyển biến tâm trạng, nhận thức hành động họ -Chú ý biện pháp nghệ thuật miêu tả HS phân tích làm bật: -Lòng u nước, ý chí tâm tiêu diệt giặc - Khi người nông dân: + Cui cút làm ăn, toan lo nghèo khó: đời lao động vất vả nhọc nhằn, nghèo khó đến tội nghiệp, “chỉ biết ruộng trâu”, quen “việc cuốc, việc cày…” Nghệ thuật liệt kê: chuỗi công việc bộn bề, vô tận nhà nông vốn quen thuộc với họ + Cả đời gắn liền với không gian nhỏ hẹp: mảnh ruộng, xóm làng, họ hồn tồn xa lạ với việc binh Các từ ngữ khẳng định “chỉ biết”, “tay vốn”, từ phủ định “chưa quen”, “mắt chưa” ->khẳng định họ vốn nông dân xa lạ với binh đao, chiến trận Họ người nông dân hiền lành, cần cù, chịu thương, chịu khó Quen việc đồng áng, khơng quen việc binh đaotơn tầm vóc a.hùng họ b- Hình ảnh người nghĩa binh trận đánh Tây: - Bước chuyển biến họ: + Khi giặc đến họ lo sợ, “trông tin quan” hi vọng triều đình Quan khơng thấy kẻ thù dần rõ “mùi tinh chiên” họ căm ghét, ghét mơ hồ, cảm tính +Rồi kẻ thù hình cụ thể: “bòng bong che trăng lốp”, “ống khói chạy đen sì”, họ căm thù sâu sắc, mãnh liệt muốn hành động: ăn gan, cắn cổ + Họ nhận thức xâm lược kẻ thù ý thức sâu sắc trách nhiệm đất nước + Họ hành động: Tự nguyện đứng lên đánh giặc “há để”, “ đợi”, “chẳng thèm…” -Vẻ đẹp hào hùng đội quân áo vải: + Lòng u nước, ý chí tâm tiêu diệt giặc: *“Vốn chiêu mộ” -> khẳng định lần chất nông dân người nghĩa sĩ *Họ vào trận: trang phục “manh áo vải” mỏng manh, vũ khí rơm cúi, tầm vơng, lưỡi dao phay: vốn cơng cụ l.động gắn bó hàng ngày với c/sống người dân, trở thành vũ khí đánh giặc, đối lập với vũ khí đại giặc bật ý chí tâm người dân *Nghệ thuật: Bút pháp thực, chi tiết chọn lọc, khái quát đặc trưng cao  tượng đài vừa ánh lên vẻ đẹp mộc mạc, giản dị vừa đậm chất anh hùng -Ổn định lớp -Kiểm tra cũ -Ổn định lớp -HS trả cũ -Tinh thần chiến đấu anh dũng Tiết 6’ 10’ Hỏi: Đoạn văn miêu tả đạt giá trị nghệ thuật cao điểm nào? HS trả lời -Sự hi sinh quên Chất thực kết hợp nhuần nhuyễn chất trữ tình sâu lắng; từ ngữ bình dị mà tinh tế, xác, gợi cảm 15’ Hỏi: Tiếng khóc bi tráng tác giả xuất phát từ nguồn cảm xúc nào? Vì tiếng khóc đau thương lại khơng bi lụy? Trong lòng tưởng niệm thành kính t.g, người n.sĩ hi sinh họ ch.đấu nd: "sống đánh giặc, thác đánh giặc", nd nhớ mãi, thương tiếc kính trọng họ mối thù n.sĩ chưa HS phát hình ảnh nghệ thuật, phân tích, khái qt - Nỗi xót thương nghĩa sĩ - Niềm cảm phục, tự hào - Biểu dương, ca ngợi công trạng nghĩa sĩ + Tinh thần chiến đấu anh dũng: *Đạp, lướt, xô, xông, đâm, chém động từ mạnh, nhịp ngắn, từ chéo “đâm ngang chém ngược”, “hè trước ó sau” diễn tả hành động khẩn trương, nhanh mạnh, dứt khốt  khí cơng sơi động hào hùng *Dũng cảm, qn mình: coi giặc khơng, liều khơng có * Nhiệt tình, phấn chấn: hò trước, ó sau * Tự tin, chiến thắng: đốt xong, chém rớt *Nghệ thuật: dùng từ (động từ mạnh, ngữ Nam bộ), phép đối (đối từ, ngữ, đối ý, đối thanh)  nhịp điệu nhanh, mạnh, dứt khốt, tái trận cơng đồn hào hùng, liệt, sơi động Nguyễn Đình Chiểu dồn bút lực tài hoa dựng lên tượng đài “ vơ tiền khống hậu” người nơng dân anh hùng, có màu sắc, đường nét, hình khối: đẹp đẽ, hoành tráng Thể tầm tư tưởng Nguyễn Đình Chiểu: phát ca ngợi vẻ đẹp cao q người nơng dân + Hi sinh qn mình: *Rũ bỏ xác phàm: hi sinh cao đẹp thiêng liêng *Nào đợi gươm hùm: hi sinh thầm lặng, khiêm tốn  Họ chết vinh quang đất nước nên 2- Tiếng khóc bi tráng: a- Những cảm xúc cộng hưởng tiếng khóc tác giả: - Nỗi xót thương nghĩa sĩ: +Nỗi tiếc hận nghiệp dang dở, chí nguyện chưa thành, họ bình lặng “nào đợi gươm hùm treo mộ” Cả sông núi cỏ cây, người thương xót họ “Đối sơng lụy nhỏ” +Tiếc thương họ sống chết với nhân sinh quan đắn “Sống làm .với man di khổ” +Nỗi buồn đau người mẹ già, vợ trẻ Mọi người mẹ trở thành mẹ già, vợ chồng vợ yếu Hình ảnh đèn leo lét, bóng xế vừa tả thực vừa tượng trưng, giàu sức gợi tả +Nỗi căm hờn kẻ gây nên nghịch cảnh éo le (21) - Niềm cảm phục, tự hào: Các nghĩa sĩ anh dũng đánh giặc, bảo vệ đất nước “tấc đất rau”, “bát cơm manh áo”, rạng ngời chân lý cao đẹp: chết vinh sống nhục (22,23) - Biểu dương, ca ngợi công trạng nghĩa sĩ: danh thơm muôn đời, người người mến mộ “Thác mà trả .ai mộ” trả mối thù mà người sau tiếp tục thay trả cho họ Đó lời thề tâm tiếp bước n.sĩ hi sinh người sống Hỏi: Ý nghĩa tư tưởng qua tiếng khóc? HS trả lời Hỏi: Sức gợi cảm mạnh mẽ văn tế chủ yếu yếu tố nào? HS trao đổi, trả lời -Nguồn cảm xúc: -Ngôn ngữ -Giọng điệu HĐ2: Hướng dẫn tổng kết, luyện tập: Hỏi: Nêu khái quát giá trị văn tế? GV nhận xét, bổ sung, khái quát yêu cầu HS đọc ghi nhớ 5’ HĐ2: Tổng kết, luyện tập: HS trả lời HS đọc ghi nhớ GV hướng dẫn tập, HS nhà hoàn thành HS lắng nghe, nhà hoàn thành tập 7’ 2’ 4- Dặn dò: - Luyện tập: 1, - Học thuộc câu, đoạn hay - Nắm vững giá trị văn tế b- Tiếng khóc bi tráng: - Tiếng khóc lớn: tác giả, nhân dân, người thân, thiên nhiên Khơng khóc thương mà biểu dương cơng trạng - Tiếng khóc khơng hướng chết mà hướng sống đau thương, khổ nhục dân tộc - Tiếng khóc khích lệ lòng căm thù, ý chí chiến đấu 3- Nghệ thuật: - Cảm xúc chân thành, sâu nặng; giọng văn bi tráng, thống thiết; hình ảnh chân thực, sống động - Ngôn ngữ giản dị, dân dã tinh tế, có sức biểu cảm lớn có giá trị thẩm mĩ cao - Giọng điệu phong phú: sôi hào hùng, trầm lắng thống thiết, nức nở, xót xa III- Tổng kết, luyện tập: 1- Tổng kết: - Giá trị nhân đạo: tượng đài người nghĩa sĩ, tiếng khóc bi tráng NĐC - Nghệ thuật xây dựng nhân vật; kết hợp tính thực chất trữ tình; ngơn ngữ giản dị, gợi cảm 2- Luyện tập: - Liên hệ đến ý thức trách nhiệm công dân - Soạn: Thực hành thành ngữ, điển cố V- Rút kinh nghiệm, bổ sung: Ngày soạn: 22 11 BẢN TIN Tiết: 56 I- Mức độ cần đạt: - Nắm yêu cầu tin, cách viết tin - Biết viết tin kiện xảy đời sống II- Trọng tâm kiến thức, kĩ năng: 1-Kiến thức: - Mục đích, yêu cầu viết tin - Cách viết tin thông thường kiện diễn đời sống 2- Kĩ năng: -Phân tích số đặc điểm tin -Viết tin đơn giản, qui cách việc, tượng nhà trường xã hội 3- Tư tưởng thái độ: Tích hợp giáo dục môi trường III- Chuẩn bị: 1- Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, Tham khảo tài liệu 2- Chuẩn bị HS: Đọc kỹ SGK, làm tập luyện tập IV- Hoạt động dạy học: 1’ 1- Ổn định tình hình lớp: 6’ 2- Kiểm tra cũ: -CH: Nêu đặc điểm phương tiện diễn đạt đặc trưng ngơn ngữ báo chí Và kiểm tra tập -Yêu cầu: HS +Nêu đặc điểm phương tiện diễn đạt (từ vựng, ngữ pháp, biện pháp tu từ) +Đặc trưng tin (thơng tin thời sự, tính ngắn gọn, tính sinh động hấp dẫn) +Bài tập đầy đủ, chất lượng 3-Bài mới: - Vào bài: -Tiến trình dạy: TL 10’ Hoạt động GV HĐ1: Hướng dẫn tìm hiểu mục đích, u cầu tin Hỏi: Nêu mục đích tin? Hỏi: 1-Bản tin thơng báo tin gì? Tin có ý nghĩa ngành giáo dục nói chung học sinh Việt Nam nói riêng? 2- Vì tin có tính chất thời sự? 3- Có cần đưa vào tin chi tiết “đoàn phương tiện gì?, 4- Việc đưa tin cụ thể, xác thời gian, địa điểm thi kết đội tuyển có tác dụng gì? Vì sao? Hỏi: Theo em, yêu cầu tin gì? Hoạt động HS HĐ1: Tìm hiểu mục đích, yêu cầu tin HS đọc SGK HS trả lời HS đọc tin “Đội tuyển Ơ-limpích Tốn Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn” (SGK) Trả lời câu hỏi SGK -Bản tin thơng báo kết kì thi O-lim-pích Tốn quốc tế đồn học sinh Việt Nam Kết khẳng định trình độ học sinh học thành tựu giáo dục nước ta -Vì việc xảy (16-7) sau ngày (19-7) đưa tin -Không cần thiết, thừa -> phạm nguyên tắc ngắn gọn tin -Tác dụng bảo đảm tính xác báo chí nói riêng tin nói riêng, làm cho người đọc tin vào tin tức thơng báo HS: Trả lời HĐ2: Tìm hiểu cách viết tin: HĐ2: Hướng dẫn tìm hiểu cách viết tin: Nội dung I- Mục đích, yêu cầu tin: 1- Mục đích tin: -Bản tin thể loại báo chí nhằm đưa tin kịp thời, xác kiện thời có ý nghĩa đời sống xã hội -Bản tin có nhiều loại: tin vắn, tin thường, tin tường thuật, tin tổng hợp, 2- Yêu cầu tin: a- Xét ví dụ: HS đọc yêu cầu SGK trả lời b- Yêu cầu tin: -Bản tin phải đảm bảo tính thời (đưa tin kịp thời, nhanh chóng) -Tin phải có ý nghĩa xã hội -Nội dung thơng tin phải chân thực, xác II- Cách viết tin: 14’ GV đặt câu hỏi theo SGK, HS trả lời câu hỏi a- Không phải kiện nguồn tin Để lựa chọn đưa tin, kiện phải có ý nghĩa cụ thể, xác, b- Nội dung tin: -Đội tuyển Ơ-lim-pích tốn VN xếp thứ tư tồn đồn -Tại thi tốn quốc tế lần 45 A-ten, Hi Lạp -Việc xảy từ ngày 14 -> 16/7 -Các thành viên đội tuyển toán VN -Cả thành viên đoạt huy chương - Chúng ta xếp thứ tư toàn đoàn 1- Khai thác lựa chọn tin: a- Xét ví dụ: HS thảo luận nhóm, trả lời Nhóm khác nhận xét, bổ sung Hỏi: Tiêu chuẩn để khai thác lựa chọn tin? GV nhận xét, bổ sung, khái quát GV yêu cầu HS đọc tin GV đặt câu hỏi theo SGK, HS trả lời HS đọc tin SGK a-Cách đặt tiêu đề tin: -Về nội dung: Tiêu đề khái quát nội dung tin: kiện kết kiện Tiêu đề tạo tò mò, hấp dẫn, -Về hình thức kết cấu: Tiêu đề ngắn gọn, thường cụm động danh từ, câu trần thuật, câu nghi vấn b- Cách mở đầu tin: -Tin 1: Câu 1; Tin 2: câu -Phần mở đầu thông báo khái quát kiện kết c- Triển khai chi tiết: -Triển khai chi tiết (hiệu quả, an toàn; diễn biến hai đội) -Bản tin 1: chi tiết hóa kiện; tin 2: tường thuật chi tiết kiện b- Tiêu chuẩn để khai thác lựa chọn tin: Cần lựa chọn kiện có ý nghĩa cụ thể, xác (Việc gì, Ở đâu, Khi nào, Ai làm, Như nào, Kết sao?) 2- Viết tin: a- Xét ví dụ: HS trả lời Hỏi: Cách viết tin? GV nhận xét, bổ sung, khái quát HĐ2: Tổng kết, luyện tập: b- Viết tin: -Tiêu đề tin phần mở đầu nêu trược tiếp, chứa đựng HS đọc ghi nhớ sách giáo khoa 12’ HĐ2: Hướng dẫn tổng kết, luyện tập: GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK GV tổng kết học GV hướng dẫn HS luyện tập 1/163- Lựa chọn kiện viết tin HS lựa chọn kiện viết tin HS nêu điểm giống khác tin với thể loại báo chí khác quảng cáo, phóng điều tra 2/163- Nêu điểm giống khác tin với thể loại báo chí khác quảng cáo, phóng điều tra HS luyện tập chuyển đổi tin thường thành tin vắn 3/163- Chuyển đổi tin thường thành tin vắn 2’ thông tin khái quát quan trọng -Phần sau chi tiết hóa, giải thích ngun nhân kết quả, tường thuật chi tiết kiện III- Tổng kết, luyện tập: 1- Tổng kết: Ghi nhớ (SGK) 2- Luyện tập: 1/163- Lựa chọn kiện viết tin: Sự kiện A,B,D,E viết tin 2/163- Điểm giống khác tin với thể loại báo chí khác quảng cáo, phóng điều tra -Giống: Cung cấp thông tin -Khác: +Bản tin đơn thông báo tin tức +Quảng cáo: chào mời khác hàng mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ; phóng điều tra có độ dài lớn tin, miêu tả cụ thể, chi tiết việc, phân tích, bình luận kiện 3/163HS chuyển đổi tin thường thành tin vắn (xem lại học nắm khác biệt tin vắn tin thường) 4- Dặn dò: - Xem lại học, hoàn thành tập - Viết tin vấn đề môi trường địa phương em - Đọc soạn: Cha nghĩa nặng (trích – Hồ Biểu Chánh), Vi hành (Nguyễn Ái Quốc), Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan) V- Rút kinh nghiệm, bổ sung: ... HS đọc tiếp văn tế Hỏi: Hãy xác định bố cục chủ đề văn tế? HS lắng nghe, đọc văn tế HS xác định bố cục, Nêu nội dung phần HS xác định chủ đề văn tế 23’ HĐ2: Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản: Giáo... nghệ thuật người nông dân 2- Thể loại: -Văn tế thường viết ma chay phúng điếu -Nội dung: kể lại đời, công đức, phẩm hạnh người nỗi đau thương - Âm điệu chung: bi thương - Bài văn tế viết theo... 3-Bài mới: - Vào bài: Nguyễn Đình Chiểu nhà thơ yêu nước Với Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” lần người nông dân Việt Nam vào văn học thành văn với tất vẻ đẹp có thực -Tiến trình dạy: TL 15’ Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi công chức văn lớp 11 , Ôn thi công chức văn lớp 11