Giáo án tự chọn 10 tiết 2: Hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hóa học Đồng vị

3 74 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 22:26

Giáo án tự chọn 10 tiết 2: Hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hóa học Đồng vị. Giáo án tự chọn 10 tiết 2: Hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hóa học Đồng vị. Giáo án tự chọn 10 tiết 2: Hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hóa học Đồng vị. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ- NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ĐỒNG VỊ Tự chọn ? Ngày soạn: 03/09/2014 A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Kiến thức: - Học sinh biết:  Khái niệm số đơn vị điện tích hạt nhân, phân biệt khái niệm số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) với khái niệm điện tích hạt nhân (Z+)  Kí hiệu nguyên tử - Học sinh hiểu:  Khái niệm số khối, quan hệ số khối nguyên tử khối  Quan hệ số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số electron nguyên tử  Khái niệm nguyên tố hóa học số hiệu nguyên tử Kỹ năng: Xác định số e, p n biết kí hiệu nguyên tử, số khối nguyên tử ngược lại Phát triển lực : - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực tính toán ( Bài tập mối quan hệ loại hạt ) - Năng lực giải giải vấn đề thông qua mơn hóa học Thái độ, tình cảm: Rèn luyện cho học sinh lòng u thích học tập môn B CHUẨN BỊ : Các tập luyện tập C PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Vấn đáp gợi mở + Hợp tác nhóm nhỏ + Nêu vấn đề D CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ1: Gv: yêu cầu hs vịết kí hiệu nguyên tử cho biết ý nghĩa đại lượng A, Z A Nguyên tử X có số hiệu Z số khối A biễu diễn : Z X Số hiệu nguyên tử Z cho biết nguyên tử X có Z đơn vị điện tích hạt nhân, có Z proton, Z electron vỏ nguyên tử Số khối A cho biết số nơtron hạt nhân là: N = A – Z Vận dụng làm tập sau: 1) Nguyên tử X có tổng số hạt 60 Trong số hạt notron số hạt proton X : 40 37 A.18 Ar B.1939 K C 2040Ca D 21 Sc C 2040Ca Đáp số: 2) Hãy cho biết hạt nhân nguyên tử 11 H có khối lượng lớn gấp lần khối lượng vỏ nguyên tử H? Hướng dẫn: - Trong hạt nhân có 1p; vỏ có 1e u 1840 3) Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron số khối nguyên tử có ký 23 12 19 35 40 hiệu sau: 11 Na; C; F; 17 Cl; 20 Ca - Khối lượng 1p 1u, khối lượng 1e Nguyên tử Z số proton (số electron ) N A Na 11 11 12 23 C 6 12 F 9 10 19 Cl 17 17 18 35 Ca 20 20 20 40 HĐ2: ? Mối liên hệ loại hạt nguyên tử? HS: - Tổng số hạt (x) = tổng số hạt proton (p) + tổng số hạt nơtron (n) + tổng số hạt eectron (e): P = e � x = 2p + n - Đối với đồng vị bền có Z 82 ) : p n 1,5 p Vận dụng làm tập sau: Bài : Tổng số hạt p, n, e nguyên tử 155 Số hạt mang điện nhiều số hạt khơng mang điện 33 hạt Tính số p , n, A nguyên tử ? GV: Hướng dẫn HS lập phương trình biểu diễn mối liên hệ loại hạt nguyên tử? HS: Dựa vào kiện cho thiết lập hệ phương trình P + e +N = 155 � 2P + N = 155 Giải hệ phương trình ta có P = 47 ; N = 61 � A = P + N = 108 + e – N = 33 2P – N = 33 Bài 2: Nguyên tử nguyên tố có cấu tạo 115 hạt Hạt mang điện nhiều hạt không mang điện 25 hạt Xác định A; N nguyên tử Giải : Theo đầu ta có : p + e + n = 115 Mà: p = e nên ta có 2p + n = 115 (1) Mặt khác : 2p – n = 25 (2) p  n  115   p 35 Kết hợp (1) (2) ta có :  giải ta  A = 35 + 45 = 80  p  n 25  n 45 Bài : Xác định cấu tạo hạt (tìm số e, số p, số n), viết kí hiệu nguyên tử nguyên tử sau, biết: Tổng số hạt 13 Giải : Theo đầu ta có : p + e + n = 13 Mà : e = p � 2p + n = 13 � n = 13 – 2p (*) Đối với đồng vị bền ta có : p n 1,5 p (**) � thay (*) vào (**) ta : p 13  p 1,5 p 13  p 13  p  p 13  p  4,3    3,7  p 4,3  p 4  n 5 13 13  p 1,5 p  3,5 p 13  p  3,7  3,5  Vậy e = p = A = + = Ký hiệu : 49 X BTVN: Câu Nguyên tử nguyên tố X có tổng loại hạt 82, số hạt mang điện nhiều số hạt khơng mang điện 22 Số khối X là: A 56 B 40 C 64 D 39 Câu2 Nguyên tử nguyên tố X có tổng loại hạt 34 Số khối nguyên tử nguyên tố X là: A B 23 C 39 D 14 Câu Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt p,e,n 58, số hạt proton chênh lệch với hạt nơtron không đơn vị Số hiệu nguyên tử X là: A 17 B 16 C 19 D 20 Câu Xác định cấu tạo hạt (tìm số e, số p, số n), viết kí hiệu nguyên tử nguyên tử sau, biết: a) Tổng số hạt 95, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 25 hạt b) Tổng số hạt 40, số hạt không mang điện nhiều số hạt mang điện dương hạt c) Tổng số hạt 36, số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện d) Tổng số hạt 52, số hạt không mang điện 1,06 lần số hạt mang điện âm e) Tổng số hạt 49, số hạt không mang điện 53,125% số hạt mang điện Câu Xác định cấu tạo hạt (tìm số e, số p, số n), viết kí hiệu nguyên tử nguyên tử sau, biết: a) Tổng số hạt 18 b) Tổng số hạt 52, số p lớn 16 c) Tổng số hạt 58, số khối nhỏ 40 ... Câu Nguyên tử nguyên tố X có tổng loại hạt 82, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 22 Số khối X là: A 56 B 40 C 64 D 39 Câu2 Nguyên tử nguyên tố X có tổng loại hạt 34 Số khối nguyên tử. .. 47 ; N = 61 � A = P + N = 108 + e – N = 33 2P – N = 33 Bài 2: Nguyên tử nguyên tố có cấu tạo 115 hạt Hạt mang điện nhiều hạt không mang điện 25 hạt Xác định A; N nguyên tử Giải : Theo đầu ta có... 34 Số khối nguyên tử nguyên tố X là: A B 23 C 39 D 14 Câu Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt p,e,n 58, số hạt proton chênh lệch với hạt nơtron không đơn vị Số hiệu nguyên tử X là: A 17 B 16 C
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn 10 tiết 2: Hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hóa học Đồng vị, Giáo án tự chọn 10 tiết 2: Hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hóa học Đồng vị

Từ khóa liên quan