giai phap duy tri si so 2012

13 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 21:40

GIẢI PHÁP HỮU ÍCH PHỤ LỤC 1.Đặt vấn đề I.1 lý chọn đề tài I.2 Phạm vi đề tài 2.Giải vần đề 2.1Cơ sở lý luận 2.2Thực trạng 2.3 Giải pháp 2.3.1Đối tượng học sinh học kém, hổng kiến thức 2.3.2Đối tượng học sinh ham chơi, hay bỏ học, cúp tiết, gia đình quản lý khơng chặt chẽ 2.3.3Đối tượng học sinh có hồn cảnh khó khăn 2.3.4Vận động học sinh bỏ học lớp 2.4 Kết thực Kết luận GIẢI PHÁP HỮU ÍCH GIẢI PHÁP DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH LỚP 9A2 TRƯỜNG THCS MÊ LINH 1.ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài Nghị trung ương khóa VIII khẳng định “ giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu” khẳng định nhiệm vụ mục tiêu giáo dục “ xây dựng người hệ trẻ gắn liền với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, có đạo đức sáng, có ý chí kiên cường, xây dựng bảo vệ tổ quốc, có tư sáng tạo, có kĩ thực hành giỏi, có tác phong cơng nghiệp, có tính tổ chức kỉ luật, có sức khỏe người kế thừa nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên” Trường THCS Mê Linh phận hệ thống giáo dục quốc dân có nhiệm vụ dạy học giáo dục cho học sinh địa bàn xã Mê Linh nhằm nâng cao dân trí, đào tào nhân lực bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Xuất phát từ thực trạng điều kiện học tập học sinh am hiểu thân nhiều năm công tác trường THCS Mê Linh Qua nghiên cứu, điều tra, tìm hiểu năm gần (từ năm 2009 đến năm 2012 ) tình trạng học sinh bỏ học so với mặt chung toàn huyện chiếm tỷ lệ cao Năm học 2010-2011 đầu năm có 273 học sinh cuối năm 265 học sinh bỏ học em, năm học 2011-2012 đầu năm có 266 học sinh cuối năm 254 học sinh bỏ học 12 em từ đầu năm học 2012-2013 đến tồn trường có học sinh bỏ học, học sinh không lớp Vấn đề học sinh bỏ học nhà trường quan tâm nhiều Duy trì sĩ số học sinh, làm tốt công tác phổ cập giáo dục THCS nhiệm vụ trọng tâm nhà trường đưa vào nghị hội nghị CB-NG-NLĐ thảo luận bàn bạc để thực có nhiều họp ban giám hiệu giáo viên chủ nhiệm thảo luận đưa nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng học sinh bỏ học (đặc biệt học sinh phân trường Hang Hớt nơi có nhiều học sinh dân tộc thiểu số bỏ học).tuy nhiên giải pháp thực chưa có triển vọng nhiều, chưa cải thiện tình hình Là người Tơi coi vấn đề xúc nhà trường Năm học 2012-2013 nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 9a2 phân trường Hang Hớt số học sinh dân tộc Cil 25/27 em chiếm 92,59%, học sinh dân tộc lại đối tượng bỏ học nhiều nhất, giáo viên chủ nhiệm lớp thấy trách nhiệm trì sĩ số học sinh quan trọng Vậy làm để trì tốt sĩ số học sinh lớp chủ nhiệm ?Trong nhiều năm qua đồng nghiệp có giải pháp trì sĩ số học sinh đạt thành cơng định, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học Tuy nhiên họ dừng lại việc vận động học sinh sau bỏ học học lại đối tượng học sinh bỏ học chủ yếu học sinh dân tộc kinh Qua nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm , giải pháp hữu ích đồng nghiệp ngồi nhà trường, tìm hiểu tình GIẢI PHÁP HỮU ÍCH hình thực tế trường lớp chủ nhiệm Tôi thấy đối tượng học sinh lớp tơi chủ nhiệm có nhiều khác biệt ( số học sinh dân tộc thiểu số nhiều, nhiều em q độ tuổi… ) Vì tơi chọn giải pháp trì sĩ số học sinh lớp 9a2 trọng việc phòng, ngừa học sinh bỏ học Và vấn đề thúc đẩy đến với đề tài 1.2 Phạm vi đề tài: Giải pháp trì sĩ số học sinh lớp 9a2 phân trường Hang Hớt- trường THCS Mê linh GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Cơ sở lý luận Khái niệm Duy trì: theo từ tiếng việt “duy trì” giữ cho tiếp tục tồn tình trạng cũ Duy trì sĩ số học sinh: -Duy trì sĩ số trình giữ cho số lượng tập hợp đó, tổ chức đó, đơn vị đó….khơng bị thay đổi hao hụt trước tác động yếu tố khách quan bên ngồi -Duy trì sĩ số học sinh : q trình tác động có mục đích, có kế hoạch cán quản lí, giáo viên lực lượng có liên quan đến đối tượng học sinh có mối quan hệ liên quan nhằm ổn định sĩ số học sinh khoảng thời gian đòi hỏi Việc trì sĩ số học sinh trường có vai trò quan trọng Duy trì sĩ số học sinh góp phần vào việc thực thực cơng xã hội giáo dục trẻ em đến trường, giáo dục, học tập… Duy trì sĩ số học sinh có vai trò quan trọng việc thực phổ cập giáo dục Như khẳng định việc Duy trì sĩ số học sinh nhiệm vụ quan trọng có vai trò to lớn nghiệp phát triển giáo dục, phát triển nguồn lực quốc gia địa phương 2.2 Thực trạng -Đặc điểm tình hình địa phương Trường học đóng địa bàn xã Mê Linh Trường có lớp trường lớp phân trường Hang Hớt phân trường học nhờ trường tiểu học Cilcus đóng địa bàn thơn Hang Hớt, học sinh đến học chủ yếu học sinh thôn ( Hang Hớt, Cổng Trời Buôn chuối) có dân tộc sinh sống địa bàn thôn ( người dân tộc cil người kinh chủ yếu), người cil chiến 90% Đa số học sinh dân tộc thiểu số phân trường học tập yếu, nhút nhát hoạt động tập thể -Thuận lợi : Trường có đủ lớp cho học sinh học tập, năm 2009 xã Mê Linh công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS ,số học sinh học độ tuổi ngày tăng năm học 2005-2006 phân trường có lớp với 37 học sinh,năm học 2006-2007 tăng lên lớp với 76 học sinh, năm 20073 GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 2008 lớp với 106 học sinh, năm học 2008-2009 lớp với 160 học sinh, từ năm học 2009 đến phân trường trì lớp 150 học sinh Số học sinh ngày đông lên phong trào học tập địa bàn ngày cang tốt Trong năm học vừa qua nhà trường thực vận động : vận động “xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực”cuộc vận động “ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”ngày thu hút học sinh đến trường Nhà trường phát động phong trào “ nói khơng với bỏ học” nên hạn chế học sinh bỏ học Điều kiện kinh tế địa phương ngày tốt hơn, bà ý đến việc học tập em Việc học tập trở thành nhu cầu người em học sinh phụ huynh nhận thức vai trò học tập vô quan trọng điều kiện để phát triển tương lai sau Nhìn chung học sinh có thái độ học tập đắn, đạo đức tốt, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi… -Khó khăn: Cở sở vật chất, trường lớp phục vụ cho việc dạy học phân trường Hang Hớt nghèo nàn, thiếu thốn : học sinh học tập chủ yếu học lý thuyết, khơng có đồ dùng dạy học, thí nghiệm, thực hành nên ảnh hưởng đến chất lượng hiệu học tập Trường có lớp phân trường cách xa trường km, cơng tác quản lí chưa thường xuyên sát Các em học sinh sống rãi rác làng, đường từ nhà đến trường nhiều em xa em chủ yếu bộ, mùa mưa lầy lội em ngại nhiều em nghỉ liền tuần khơng đến lớp Nhiều gia đình kinh tế khó khăn chưa đủ điều kiện mua sắm sách vỡ quần áo cho em học Số học sinh bỏ học năm gần tăng lên Sau bảng thống kê số liệu học sinh bỏ học, tỉ lệ phổ cập giáo dục Bảng kê tình trạng học sinh bỏ học từ năm 2010-2012 Sĩ số học sinh Năm học 2010-2011 Năm học 2011-2012 Đầu năm 273 học sinh 266 học sinh Giữa năm 267 học sinh 264 học sinh Cuối năm 265 học sinh 254 học sinh Bỏ học học sinh 12 học sinh Tỉ lệ Phổ cập giáo dục trường Năm Tĩ lệ đạt phổ cập Ghi 2011 73,1% 2012 71,6% Nhận xét: bảng thống kê số luợng học sinh bỏ học năm học 2010-2011 em, năm học 2011-2012 tăng lên em , bảng thống kê tỉ lệ đạt phổ cập GIẢI PHÁP HỮU ÍCH giáo dục năm 2012 giảm 1,5 % Học sinh bỏ học ảnh hưởng đến chất lượng phổ cập giáo dục nhà trường Nhà trường đưa biện pháp tác động trực tiếp tác động gián tiếp đến học sinh phụ huynh học sinh Song chưa cải thiện tình hình nhiều, số học sinh bỏ học phân trường ngày gia tăng với nhiều nguyên nhân khác -Nguyên nhân việc khơng trì sĩ số: +Ngun nhân khách quan : Do trình độ dân trí thấp chưa nhận thức rõ vai trò giáo dục Do nhận thức khơng đầy đủ dẫn đến việc Duy trì sĩ số học sinh hạn chế Việc học tập phân trường chưa nhà trường thường xuyên quan tâm sâu sát học sinh bỏ học năm gần tăng lên đáng báo động Nhiều gia đình đơng , khó khăn kinh tế nên chưa quan tâm, đôn đốc, theo dõi đôn đốc em học tập, điều tạo nguy dẫn đến học sinh bỏ học Vào đầu năm học, giáo viên chưa nắm đối tượng học sinh có nguy bỏ học để kịp thời có biện pháp ngăn chặn +Nguyên nhân chủ quan: Học sinh hổng kiến thức, khơng theo kịp chương trình Học sinh lười học, dựa dẫm vào thầy cô người khác Học sinh ham chơi khơng thích học, chán học Học sinh đua đòi bị bạn bè xấu rủ rê Học sinh bị bạn bè trêu chọc nên xấu hổ Học sinh khơng thích học số mơn ( tốn, anh.lịch sử…) Bị bố mẹ , thầy la mắng học yếu Học sinh khơng gia đình quan tâm, chịu áp lực từ gia đình Học sinh có hồn cảnh khó khăn… Trong ngun nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học khơng trì sĩ số : học sinh học yếu, hổng kiến thức,chán học, ham chơi, gia đình quản lý khơng chặt, hồn cảnh gia đình khó khăn Tóm lại từ thực trạng nguyên nhân trên: vấn đề đặt cho giáo viên chủ nhiệm lớp phân trường làm để hạn chế, ngăn chặn nguy bỏ học học sinh lớp phụ trách suốt năm học? Dưới số biện pháp áp dụng qua nhiều năm chủ nhiệm thu số kết định 2.3 Giải pháp Giáo viên chủ nhiệm sau nhận lớp,phân loại đối tượng học sinh: Năm học 2012-2013 lớp 9a2 có 27 học sinh có 25 học sinh người cil chiếm 92,59%, học sinh người kinh chiếm 7,4% Vào đầu năm học, bên cạnh việc phân loại học sinh học lực năm học trước dựa theo kết khảo sát chất lượng đầu năm Tơi phân loại học GIẢI PHÁP HỮU ÍCH sinh mặt chuyên cần học sinh năm học trước, tiếp xúc với tầng học sinh gia đình em, từ đưa dự báo phân loại đối tượng học sinh thành nhóm khác sau: -Nhóm đối tượng học sinh “khơng có nguy bỏ học” -Nhóm đối tượng học sinh có “nguy bỏ học” Đối với nhóm học sinh có “nguy bỏ học” chia sau: 1/Đối tượng học sinh học kém, hổng kiến thức: nhóm có học sinh ( thôn Hang Hớt em, thôn Cổng Trời em, thôn Buôn Chuối em) chiếm tỷ lệ 25,9% 2/Đối tượng học sinh ham chơi, hay bỏ học, cúp tiết, gia đình quản lý khơng chặt chẽ: nhóm có học sinh ( thơn hang hớt em) chiếm tỷ lệ 7,4 % 3/Đối tượng học sinh có hồn cảnh khó khăn : nhóm có em ( thơn Cổng Trời em, thơn Buôn Chuối em, thôn Hang Hớt em ) chiếm tỷ lệ 22,2% Sau phân loại đối tượng học sinh tiến hành biện pháp khác để phòng ngừa hạn chế học sinh bỏ học sau: 2.3.1 Đối tượng học sinh học kém, hổng kiến thức Đối với em nhóm đối tượng nguyên nhân năm học trước học yếu phải thi lại kỳ hè, nên việc tiếp thu kiến thức bị hạn chế, em chưa thực cố gắng học tập, chưa có phương pháp học tập đắn, không ý thầy cô giảng lớp, nhà lười học làm tập….dẫn đến tình trạng yếu kiến thức, từ dễ có tư tưởng chán học, bỏ học học sình tơi có biện pháp sau: -Phân tích cho em hiểu tầm quan trọng việc học; thời đại cơng nhiệp hóa đại hóa đất nước đòi hỏi người phải có lực, trí tuệ nghĩa phải có trình độ hiểu biết, có kiến thức khoa học, có đạo đức tốt, có kiến thức, sau gánh vác trọng trách mà xã hội giao cho, trở thành người có ích cho xã hội -Củng cố hệ thống hóa lại kiến thức mà em bị hổng : thực theo kế hoạch nhà trường đầu năm mở lớp phụ đạo em học yếu giáo viên chủ nhiệm lớp vào kết học lực em năm học trước, kết khảo sát chất lượng đầu năm lập danh sách gửi lên ban giám hiệu, để em học lớp phụ đạo (các môn : ngữ văn, tốn, anh văn ) -Hướng dẫn cho em có phương pháp học tập đắn: lập kế hoạch học tập, đề thời gian biểu học tập, lớp ý nghe thầy cô gảng phần không hiểu mạnh dạn hỏi thầy cơ, nhà làm hết tập thầy cô giao làm thêm tập khác ( có), đặt mục đích học tập Tổ chức nhóm học tập( phân chia nhóm theo thơn, nhóm gần nhà nhau), đơi bạn học tập, phân công bạn học kèm cặp bạn học yếu, trung bình yếu ,bằng cách dò 15 phút đầu giờ., tiết ơn tập -Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên lạc, trao đổi với giáo viên môn nắm bắt tình hình, kết học tập em để có phương án điều chỉnh, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH kịp thời động viên em cố gắng học tập, động viên gia đình quan tâm, nhắc nhở em học tập -Thơng qua sổ liên lạc giáo viên chủ nhiệm theo dõi , phê sổ hàng tuần kịp thời liên lạc với phục huynh học sinh biểu học sinh : điểm kém, học trễ giờ, nghỉ học, cúp tiết, cần phải liên lạc qua điện thoại (nếu cần thiết) theo dõi việc học chuyên cần em Như học sinh dạng này, giáo viên chủ nhiệm phải tìm cách tác động nhiều đến chủ thể ( học sinh) nhằm củng cố kiến thức, nâng cao chất lượng học tập em, giúp em tiến học tập theo kịp bạn học trung bình, lớp, em thấy tiến bộ, tạo cho em niềm tin, có uớc mơ chiếm lĩnh tri thức, hăng say học tập qua loại bỏ hẳn suy nghĩ bỏ học ( có) tư tưởng em 2.3.2 Đối tượng học sinh ham chơi, hay bỏ học, cúp tiết, gia đình quản lý khơng chặt chẽ -Đối với em dạng học lực từ trung bình trở lên em ham chơi, la cà quán xá,thường trốn học, cúp tiết, gia đình quản lý không chặt chẽ Những học sinh thuộc dạng thường biểu thái độ bất cần, thích gây ý thầy bạn, nghe lời thầy cơ, vơ phép tắc, lớp ý nghe thầy cô giảng bài, học đối phó, làm đầy đủ, từ phương hướng học tập bị thầy cô gia đình la mắng phạm lỗi dẫn đến nguy bỏ học học sinh dạng tơi tiến hành biện pháp sau: -Quản lí chặt chẽ em suốt buổi học ( điểm danh sổ ghi đầu tiết học), phối hợp với giáo viên tổng phụ trách đội, đội tự quản nắm bắt tình hình em ngày, tuần -Giáo viên gặp riêng em thường xuyên, trao đổi tâm với em cách cởi mở: Như hỏi thăm gia đình, cơng việc, cộng sống, dự định sau học xong lớp 9, tiến học tập, vướng mắc học tập , qua thông tin mà học sinh tâm giáo viên đưa lời khuyên phù hợp,phân tích cho em hiểu tầm quan trọng việc học tập, nâng cao nhận thức, phát triển nhân cách sau trở thành người cơng dân có ích cho xã hội -Kết hợp với phụ huynh học sinh tách em học sinh với bạn xấu, đề nghị phụ huynh quản lí chặt chẽ em nhà lớp giáo viên chủ nhiệm xếp cho em chỗ ngồi dễ quan sát, ngồi với học sinh ngoan, học khá, tích cực tham gia hoạt động tập thể xã hội -Kết hợp với tổ chức giáo dục nhà trường đoàn niên, đội thiếu niên lên phân trường tổ chức nhiều hoạt động vui chơi (trò chơi dân gian), văn nghệ(với nữ cho em vào đội văn nghệ, đội nhảy erơbích lớp, thể dục thể thao (với Nam cho em vào đội bóng đá mini lớp, đội bóng chuyền, tham gia thi đấu trường,huyện) GIẢI PHÁP HỮU ÍCH -Giao cho em số cơng việc định lớp, theo dõi đôn đốc em hồn thành nhiệm vụ giao, ví dụ :giáo viên chủ nhiệm giao cho em làm tổ phó tổ, tổ phó đội văn nghệ, làm đội tự quản lớp tổ phó đội tuyên truyền giao thông … -Đề nghị phụ huynh lý mà nghỉ học phải trực tiếp xin phép, điện thoại với giáo viên chủ nhiệm lớp Hạn chế viết đơn xin nghỉ học cho em, có phải có chữ kí phụ huynh học sinh,phụ huynh ghi đầy đủ ý kiến sổ liên lạc hàng tháng Đối với đối tượng học sinh dạng việc kết hợp với phụ huynh học sinh với tổ chức đoàn thể nhà trường để giáo dục học sinh kiến thức, kĩ năng, đạo đức giáo viên cần phải nâng cao chất lượng học tập em em nhóm đối tượng một, từ điều chỉnh hành vi, thái độ khơng phù hợp, giúp em hòa đồng với bạn lớp, từ thay đổi nhận thức tình cảm em, có giản thiểu nguy bỏ học em 2.3.3 Đối tượng học sinh có hồn cảnh khó khăn Những em học sinh hồn cảnh gia đình nghèo, gặp nhiều khó khăn em cần phải phụ giúp gia đình nên có điều kiện học tập, em không yên tâm học tập, thường nghỉ học để phụ giúp gia đình ngày mùa, theo bố mẹ làm nương làm rẫy, có tuần Qua điều tra học sinh ( gồm em :lơmu K’ Hiền, kơtôt k’ Dung, kơsă Ny, klong k’ Jai, kơdơng k’ Oanh, cill anh, nguyễn huy hiếu) em nghỉ học từ 3đến ngày liên tục, có em gia đình có anh chị em, em đầu duới em cách 1,2 tuổi ngày mùa bố mẹ làm em phải nhà trông em, quán xuyến việc nhà nên em không đến lớp học không Nếu giáo viên không tạo điều kiện giúp đỡ nguy bỏ học dẽ đến với em Với đối tượng học sinh tiến hành biện pháp sau: -Giáo viên liên hệ với gia đình động viên gia đình tạo điều kiện để em đến trường, báo cáo với nhà trường lập danh sách đề nghị miễn khoản đóng góp ( có) -Liên hệ với tổ chức đoàn thành niên, đội thiếu niên phát động phong trào “xây dựng quỹ bạn nghèo” quyên góp quần áo cũ, khăn quàng, dép , cặp sách dụng cụ học tập mang lên tặng cho em -Ngay từ đầu năm học giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phòng thư viện nhà trường, lập danh sách học sinh muợn sách giáo khoa, phát vỡ học sinh đồ dùng khác nhà trường cấp cần phát kịp thời , đầy đủ cho em -Giáo viên chủ nhiệm phát động phong trào “ bạn giúp bạn” lớp, quan tâm bạn có hồn cảnh khó khăn vật chất tinh thần -Liên hệ với tổ chức xã hội hội khuyến học thôn ( bản), nhà thờ giúp đỡ em vuợt qua khó khăn trước mắt, làm giảm phần ghánh nặng cho gia đình GIẢI PHÁP HỮU ÍCH -Xây dựng bầu khơng khí tập thể vui tươi lành mạnh ( thông qua tiết hoạt động lên lớp, tiết sinh hoạt lớp) nhằm giảm mặc cảm học sinh nghèo Đối với em học sinh này, việc giáo viên chủ nhiệm kết hợp với tổ chức đoàn thể nhà trường tạo điều kiện thuận lợi vật chất – tinh thần giúp em bớt lo toan sống, yên tâm đến lớp Bên cạnh giáo viên chủ nhiệm phải tiếp cận thường xuyên với gia đình em họ có suy nghĩ tích cực 2.3.4 Vận động học sinh bỏ học lớp Sau thực biện pháp nêu mà lớp có học sinh bỏ học, biện pháp cuối , bất đắc dĩ Vậy phải làm cách để vận động học sinh bỏ học lớp ? thực biện pháp sau: -Tìm hiểu rõ nguyên nhân học sinh bỏ học, học sinh học yếu không theo kịp chương trình, mặc cảm với bạn bè, hay ham chơi, la cà quán xá bị bạn bè xấu rủ rê, chán học…hay nguyên nhân khác tác động khách quan đến học sinh :gia đình nghèo, khó khăn q khơng có kiện đề em đế trường, áp lực từ thầy cô, gia đình (cũng có em sau phụ huynh họp thấy cô giáo thông báo kết học tập yếu , nghịch lớp không nhe lời thầy cô… nhà phụ huynh la mắng con, chí đánh đập , khơng cho học ) -Giáo viên chủ nhiệm họp ban cán lớp phân công em xuống nhà bạn vận động bạn lớp ( không được), giáo viên chủ nhiệm trực tiếp xuống nhà học sinh gặp gia đình , học sinh để vận động học sinh , thân thiện với em, phân tích điều hay lẽ phải, việc học tập có lợi cho thân sau này, em suy nghĩ bồng một lúc đó, lúc tĩnh tâm lại em thấy việc học tập quan người, giúp học sinh xố suy nghĩ mang tính cảm tính, bột phát từ mà em trở lại trường -Nếu trường hợp học sinh nhiều lần chối từ không lớp, hứa lớp không ,giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên mơn, nhà trường tổ chức đồn thể nhà trường, lực lượng xã hội địa phương , với đồn niên thơn, người có học thức thơn, anh em họ hàng ruột thịt , mục sư, trưởng bản, trưởng thôn …cùng phối hợp tìm giải pháp thích hợp vận động học sinh trở lại trường 2.4 Kết thực Trong năm học 2009-2010, 2010-2011 thời điểm tháng 11/2012, áp dụng biện pháp nêu kết trì sĩ số lớp tơi chủ nhiệm tốt +Nhóm đối tượng học sinh học kém, hổng kiến thức: nhóm khơng có học sinh bỏ học GIẢI PHÁP HỮU ÍCH +Nhóm đối tượng học sinh ham chơi, hay bỏ học, cúp tiết, gia đình quản lý khơng chặt chẽ: nhóm có em nghỉ học rãi rác 20 ngày sau trở lại lớp Là em : Nguyễn Văn Dần lớp 7a1 (năm học 2010-2011) +Nhóm đối tượng học sinh có hồn cảnh khó khăn Nhóm có nhóm có học sinh nghỉ học tuần sau trở lại lớp em: Lơmu Ha Bi lớp 9a2(năm học 2009-2010)và em Nguyễn Thị Nhung lớp 7a1 (năm học 2010-2011) Đầu năm 2012-2013 lớp có bạn cill anh, kơsã ny bỏ học Sau vận động em trở lại lớp 3.KẾT LUẬN Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm thân nhận thấy giáo viên chủ nhiệm có vai trò to lớn việc tổ chức hoạt động lớp nhằm giáo dục học sinh Bên cạnh giáo viên chủ nhiệm phải làm tốt cơng tác trì sĩ số học sinh lớp phụ trách góp phần trì sĩ số ổn định học sinh tồn trường, góp phần nâng cao tỉ lệ phổ cập trung học sở địa bàn xã Mê Linh trường năm học vừa qua, việc phân loại học sinh thành nhóm đối tượng có “nguy bỏ học” tác động biện pháp tương ứng ( nêu ) Tơi thành cơng việc trì sĩ số, vượt tiêu nhà trường giao, kết học tập học sinh đạt kết cao Tơi thiết nghĩ phương pháp áp dụng rộng rãi toàn trường ( đặc biệt lớp phân trường Hang Hớt) Trên kết vài kinh nghiệm việc trì sĩ số học sinh Tơi mạnh dạn nêu để đồng nghiệp chia mong đóng góp đồng nghiệp để làm tốt Người thực 10 GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TÀI LIỆU THAM KHẢO -Báo cáo tổng kết năm học trường THCS Mê Linh từ năm 2009 đến năm 2012 -Báo cáo tổng kết phòng giáo dục lâm hà năm học 2010-2011,2011-2012 -Một số Giải pháp trì sĩ số mạng Internet -Báo cáo phổ cấp THCS trường THCS Mê Linh năm 2010, 2011,2012 -Báo khoa học đời sống số ngày 13/3/2008 -Báo Lâm Đồng số ngày 8/9/2008 -Tài liệu tập huấn cán quản lý tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS – giáo dục đào tạo phát hành năm 2012 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LÂM HÀ 11 GIẢI PHÁP HỮU ÍCH GIẢI PHÁP DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH LỚP 9A2 TRƯỜNG THCS MÊ LINH Họ tên tác giả: Đơn vị : Năm học : 2012-2013 12 GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 13 ... Năm học 2010-2011 Năm học 2011 -2012 Đầu năm 273 học sinh 266 học sinh Giữa năm 267 học sinh 264 học sinh Cuối năm 265 học sinh 254 học sinh Bỏ học học sinh 12 học sinh Tỉ lệ Phổ cập giáo dục trường... cuối năm 254 học sinh bỏ học 12 em từ đầu năm học 2012- 2013 đến toàn trường có học sinh bỏ học, học sinh khơng lớp Vấn đề học sinh bỏ học nhà trường quan tâm nhiều Duy trì sĩ số học sinh, làm tốt... 2012 ) tình trạng học sinh bỏ học so với mặt chung toàn huyện chiếm tỷ lệ cao Năm học 2010-2011 đầu năm có 273 học sinh cuối năm 265 học sinh bỏ học em, năm học 2011 -2012 đầu năm có 266 học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: giai phap duy tri si so 2012, giai phap duy tri si so 2012